عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حقوق مالی انتقال (FTR) یکی از ابزارهای مالی برای پوشش ریسک بازيگران بازار برق در مواجهه با پديده پرشدگي خطوط انتقال است. هر FTR از نقطه تزریق به نقطه دریافت تعريف ‌می‌شود که این نقاط می‌توانند يك شين، ناحيه يا منطقه باشند. FTR كه بين دو نقطه از شبكه (دو شين يا دو ناحيه) تعريف مي‌شود، به دارنده خود اين حق را مي‌دهد كه در صورت بروز پرشدگي در شبكه انتقال و ايجاد تفاوت در قيمت‌هاي برق در اين دو نقطه، به ازاي ظرفيت FTRي كه خريده است، وجوهي را دريافت كند. پرداخت‌كننده اين وجوه معم ...

مدیریت تراکم سیستم انتقال از مهمترین مسائل در سیستم های تجدید ساختار یافته به شمار می رود. وقوع تراکم در شبکه، باعث می شود که قیمت انرژی در باسهای مختلف با یکدیگر متفاوت گردد و بازیگران بازار در معرض پرداخت هزینه های اضافی قرار بگیرند. حقوق مالی انتقال از جمله اقداماتی است که به منظور حفاظت بازیگران بازار در مقابل تغییرات در قیمتهای انرژی در باسهای مختلف، به دلیل ایجاد تراکم در شبکه انتقال، معرفی گردیده است. وقتی که در یک بازار انرژی الکتریکی قدرت بازار وجود داشته باشد، تخصی ...