عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توّجه به کودک و حقوق او، آن‌چنان در قرن معاصر فزونی یافت که برخی از مربیان و حقوقدانان بزرگ پیش-بینی کرده‌اند که این قرن، قرن کودک خواهد بود. اسلام هم در مورد نگهداری و سرپرستی کودک، تعلیم و تربیت کودک، نفقه، بازی و سایر اموری که در سلامت جسم و روان وی نقش موثری ایفا می‌نمایند و حقوق معنوی و مادی او را تضمین می‌کنند، احکام و برنامه‌های جامعی ارائه نموده است که لزوم شناخت این احکام فقهی و مقایسه‌ی آن‌ها با حقوق و قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق کودک، بر هر محققی که در این زمین ...

نظام حق مولف دو دسته حقوق مادی و معنوی به پدیدآورندگان اثار اعطا می کند.از جمله حقوق مادی عبارتند از حق نشر و تکثیر ،حق عرضه و اجرا،حق توزیع،حق اقتباس،حق ترجمه،حق استفاده از پاداش و حق تعقیب و از جمله حقوق معنوی عبارتند از حق افشا ،حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده،حق احترام به اثر،حق عدول و رجوع.این حقوق منحصرا در اختیار پدید اورنده اثر می باشد.در تمامی نظامهای حقوقی دنیا علیرغم تفاوت در شرایط شکلی و ماهوی اثار ،شرط اصالت به عنوان شرط پایه و مبنا پذیرفته شده است.هرچند معنای ...
نمایه ها:
جرم | 

برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دو دسته حقوق در نظر گرفته شده است؛ حقوق معنوی و حقوق مادی. حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می‌کند که هرگونه استفاده از اثر بدون کسب رضایت پدیدآورنده ممنوع باشد. با این حال به منظور برقراری تعادل میان حقوق انحصاری پدیدآورنده و منافع عمومی و فردی، در قوانین کشورها، تجویزهای قانونی تحت عنوان «استثنا» پیش‌بینی شده است. بررسی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد که استثنائات را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود؛ استثنائات مبتنی بر مصلحت عمومی و استثن ...
نمایه ها:
قانون | 

با توسعه صنعت چاپ و نشر و همچنین پیشرفت تکنولوژی در فناوری ارتباطات و علوم رایانه ای امکان تکثیر و توزیع آثار ادبی هنری بسیار تسهیل شد و این امر حقوق پدیدآورندگاه آثار ادبی و هنری را به شدت در معرض نقض و تضییع قرار داده است. به همین خاطر ضرورت حمایت قانونی مستقیم از آثار فکری فارغ از مقررات حقوق خصوصی ایجاب می نمود که قانون گذاران به تدوین مقررات در این زمینه اقدام نمایند. پرواضح است که حمایت کامل از پدیدآورندگان آثار ادبی هنری به تشویق پدیدآورندگان و به تبع آن به بالندگی آثا ...

چکیده حق الناس از مفاهیم اساسی دین مقدس اسلام است که نسبت به ادیان دیگر بسیار ویژه به آن پرداخته شده است. از آنجا که در منطق خداوند حق الناس بیشتر از حق الله حساسیت دارد؛ اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع را دو چندان می سازد. اگر جامعه ای به این درک برسد که حقوق افرادش مهم و ارزشمند است و در هر شرایطی باید رعایت شود؛ بدون شک، سریع تر پله های ترقی را طی خواهد کرد. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است با روش توصیفی – تحلیلی به گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای به مسئله حق الناس ...

حق الناس از مفاهیم اساسی دین مقدس اسلام است که نسبت به ادیان دیگر بسیار ویژه به آن پرداخته شده است. از آنجا که در منطق خداوند حق الناس بیشتر از حق الله حساسیت دارد؛ اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع را دو چندان می سازد. اگر جامعه ای به این درک برسد که حقوق افرادش مهم و ارزشمند است و در هر شرایطی باید رعایت شود؛ بدون شک، سریع تر پله های ترقی را طی خواهد کرد. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است با روش توصیفی – تحلیلی به گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای به مسئله حق الناس پرداخته ...