عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به‌ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست‌محیطی و آرای دادگاه‌ها نمایان گردید و سپس در بیانیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوولیت مدنی و من‌جمله ارکان تحقق مسوولیت و آثار آن را نیز متحول نموده است. این تحول که به‌دنب ...

اگر جامعه بین المللی بر اساس یک سری قواعد بنیادین بنا نهاده شده ُ نقش نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ به ویژه نظرات تفسیری آن را در این تحول و نیز در توسعه این قواعد نمی توان نادیده گرفت . کمیته به تغییر جهت حقوق درگیری های مسلحانه ُ خصوصا تغییر ذینفع این حقوق از دولت به شخص انسان کمک شایانی کرده است . تحت تاثیر نهضت جهانی حقوق بشر ُ تاثر حقوق جنگ در تغییر عنوان این رشته از حقوق به ( به حقوق بشر دوستانه ) تجلی یافته است. کمیته با کسب اطلاعات واقعیخود از م ...

امروزه بررسي تعهدات در روابط خصوصي اشخاص از جهات مختلف حائز اهميت است. همچنين مسائل مربوط به تعهدات در حقوق کشورهاي جهان، جايگاه رفيعي يافته تا آنجا که مي توان گفت هر سيستم حقوقي، مخصوصاً در مباحث مربوط به حقوق مدني، بخش عظيمي از نيروي خود را به توضيح و تشريح تعهد و مباحث پيرامون آن صرف مي نمايد. يکي از مباحث مهم و در عين حال جالب توجه که ارتباط تنگاتنگي با تعهد دارد، مبحث سقوط تعهدات است. تعهد نيز مانند هر موجود، روزي متولد شده و روزي ديگر خاتمه مي يابد، پس همانگونه که تعه ...

در حقوق کامن لا ،حقوق دانان انگلیسی پس از بحث در مورد مسئولیت وارد کننده زیان ،شیوه ها و روش هایی را مورد بحث قرار می دهند که خوانده دعوا می تواند با توسل به آن ها ،میزان خسارات قابل پرداخت را کاهش دهد ؛یکی از این روش ها یی که خوانده می تواند به عنوان دفاع از آن استفاده نماید و مسئولیت خود را کاهش دهد وظیفه زیان دیده به کاهش خسارت وارده به خود می باشد .وظیفه زیان دیده به کاستن از خسارت آن زمانی مطرح می گردد که ارکان مسئولیت خوانده نسبت به زیان ،ثابت شده و از این رو دفاعی اس ...

امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته‌های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می‌باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می‌شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه تقسیم آن در بین عوامل زیان بار در هر حادثه براساس قواعد مسئولیتی تعیین می‌گردد،بنابراین؛ هرگاه اسباب متعدد در بروز خسارتی دخیل باشند ، بحث اجتماع اسباب مطرح می شود و در صورت اجتماع اسباب ،نحوه قرار ...

طي دهه‌هاي اخير، از جديدترين و پيچيده‌ترين بحثهاي علم پزشكي، مساله پيوند عضو مي باشد، كه به عنوان بحثي نو در مباحث حقوقي و علمي مطرح مي‌شود. این موضوع با هدف درمان و نجات جان آدمي، بسيار مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته، و از ارزنده‌ترين خدمات علم پزشكي بشمار مي آيد. بدين ترتيب مي توان گفت مسئله پيوند عضو، يك امر صرفاً پزشكي نبوده و چه بسا مسائل فقهي و حقوقي مربوط به آن بسيار قوي تر باشد، زيرا بديهي است، كه انتقال عضو از شخصي به شخص ديگر، تنها در صورتي مي‌تواند قانوني و مشرو ...

نقشی که امروزه اطلاعات در معاملات ایفا می کند بسیار پررنگ تر و حساس تر از گذشته شده است. تخصصی تر شدن اطلاعات نیز در بروز این فرایند نقش موثری داشته است. تا به آنجا که طرفین می توانند این ادعا را داشته باشند که در صورت آگاهی از این اطلاعات خاص، اساساً اراده به چنین معامله ای نمی- کردند. از این دست معاملات بسیار می توان نام برد که یکی از آنها معاملات سهام است. اطلاعات نهانی موجود در شرکت ها که بسیار می تواند در ارزش سهام در آینده موثر باشد، بخشی از همین اطلاعات تخصصی در معاملا ...

نظم عمومی از مهم ترین مفاهیم ذهنی و کلیدی است که به مثابه مهم ترین نهاد حقوقی در نظام حقوقی تمامی کشورها از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. یکی از مفاهیمی که در علم حقوق واجد آثار مهم اما مبهمی است مفهوم نظم عمومی است. مفهومی که علیرغم برداشت های مختلف کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی حفظ کرده است. در حقوق ایران و کامن لو امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمومی ممکن نیست و ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر با نظم عمومی جز بطلان نیست و هر عمل ح ...

در رابطه با موضوعات حقوقی، موضوع مسوولیت مدنی از اهمیت ویژه و رو به رشدی در نظام حقوقی برخوردار است چرا که به دلیل تحولات جوامع بشری وگستردگی روابط اجتماعی لزوم بحث وبررسی دراینخصوص بیش از پیش احساس می شود و به تبع آن لزوم تحقیق در خصوص مفهوم قصد درحوزه مسوولیت مدنی وآثارآن حائز اهمیت می باشد. با بررسی ومطالعه دراینخصوص به این نتیجه می رسیم که مفهوم قصدغیر از انگیزه می باشدو عبارت است اراده انجام فعل که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود واین مفهوم دارای حداقل وحداکثری است وبات ...