عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هزاره جدید درحالی آغاز گردید که بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند،این مسئله درکنار ضرورت وجود امکانات،درخواست ها ونیازها،حضور مشارکت شهروندان را در اداره امور الزامی می سازدونکته قابل تأمل،وجود موانع وعوامل بازدارنده ای است که بر سرراه مشارکت وجود دارد.مقاله حاضر باهدف تحلیل سنجش عوامل موثر برمشارکت شهروندان در مدیریت شهری و براساس یافته ها ونتایج یک بررسی میدانی از شهر گلوگاه تهیه شده است.روش جمع آوری اطلاعات بر مبنی کتابخانه ای،اسنادی ونیز میدانی (پرسشنامه ای ...

اهداف طرح: - رابطه حقوق شهری با توسعه شهری بمنظور بهره‌گیری در نحوهء تنظیم و اجرای نظام برنامه‌ریزی شهری و نظام کنترل توسعه شهرهای کشور - وضع قوانین تضمین‌کننده حقوق شهروندان - تعریف و تصریف حقوق شهروندی در زمینه ایمنی، رفاه، آسایش ، سلامت و مساوات هر چه بیشتر - طبقه‌بندی و تنظیم شاخصهای کلان و خرد حقوق شهری - تنظیم و تدوین حقوق شهری در رابطه با طرحهای جامع و تفصیلی، ضوابط منطقه‌بندی و شهرسازی، مقررات ساختمانی و محیط زیست - تعیین مبانی اخلاق شهرسازی در جهت تطابق ضوابط شهرسازی ...

گسترش شهرنشینی و شهرگرایی در قرن بیستم ناشی از انقلاب صنعتی، لیبرالیسم اقتصادی و موارد اینچنینی می باشد که چشم انداز آتی توسعه پایدار شهری را با چالش های مواجه کرده است. حقوق شهری شاخه ای از حقوق عمومی قلمداد می شود و موضوع آن رابطه مردم شهر با شورای شهر و شهرداری و حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر، تعیین هدف ها و وظایف و روش انجام آنها، اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر است. شورای شهر و شهرداری در ایران بعنوان نهادهای عمومی غیردولتی در فرایند ت ...
نمایه ها:
شهر | 

چکیده ندارد.
 
در این طرح با مروری به عوامل موثر در معماری و به ویژه به طراحی نما، همچنین با مروری اجمالی به سیر تحولات معماری و نماسازی در تهران، ضمن بررسی محدودیت‌ها و امکانات طراحی و بررسی عملکرد و نقش ابزارهای مختلف در طراحی نما، متدولوژی مشخصی برای تدوین ضوابط تعریف شده و نهایتا رهنمودهای برای طراحی مناسب نما در شهر تهران با توجه به عوامل محیطی، فرهنگی، حقوقی و تکنولوژیک ارائه گردیده است . ...