عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق انسان در نظام‎های حکومتی میزان بهره‎مندی اقلیت ها در حقوق شهروندی و قانونی است. امروزه با طرح حقوق شهروندی در جهان و ایران تأثیر کمیته ویژه‌ای در دادگستری ایران برای حقوق شهروندی و حساسیت جوامع بین‌الملل در این خصوص حقوق شهروندی آحاد بشر لازم است این موضوع در چارچوب مقررات اسلامی و مقایسه با آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است مورد تفحص و بررسی قرار گیرد. اهمیت موضوع حقوق شهروندی به خصوص حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی از آن جهت دارای اهمیت وا ...

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است. البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ...

با توجه به پیچیدگی های توسعه جوامع و روابط انسانی،امروزه نیاز به اخلاقی که بتواند در خلوت افراد هم راهنمای آنها به سوی تعالی باشد، بیش از گذشته است.در قرن بیست ویکم با توسعه تکنولوژی ارتباطی، به اعماق تنهایی و فردیت افراد هم نفوذ شده است. بنابراین اخلاق وپایبندی به اصول اخلاقی می تواند مخاطرات این توسعه را به حداقل رساند .اصولی برای تأمین حقوق پایه و اساسی بشری در جامعه جهانی تدوین وتحت عنوان "حقوق بشر وشهروندی" منتشر شده است ؛اماانتشار واطلاع رسانی این حقوق به خودی خود مانع ...

چکیده در قرن اخیر به دلیل مشکلات و مصائب اقلیتها و توجه رهبران آنها به دستیابی کامل به حقوق خود، حقوق اقلیتها نیز در نظامهای داخلی و بین المللی جایگاهی پیدا کرده است . این که اقلیتهای زبانی و قومی این حق را داشته باشند که از رفتار برابر در قانون و در واقع همانند سایر شهروندان یک جامعه برخوردار شوند موجب تنشهایی در سراسر جهان گردیده است. کارکرد اصلی شهروندی عبارت است از اداره جامعه براساس اصول احترام به دیگران و تعهد به ایفای نقش در حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را استوار ...

شهروندی از مفاهیمی است که پیشینه آن به یونان و روم باستان باز می‌گردد که پس از افول در قرون وسطی، در دوران رنسانس مجددا ظهور یافت، انقلاب‌های سده هجدهم نقطه عطفی در ارتقا شهروندی به شمار می‌روند. در قرون هجدهم تا بیستم ابعاد مختلف شهروندی رشد یافت و در اواخر قرن بیستم و اوایل سده بیست و یکم نیز بر اثر پدیده جهانی شدن، افزایش مهاجرت‌ها و ... با تغییراتی روبرو بود، در واقع شهروندی از مفاهیمی است که همواره دگرگون می‌گردد. شهروندی به عضویت افراد در جامعه سیاسی خاص اطلاق می‌شود و ...

اگرچه اصطلاح « حقوق شهروندی » در ادبیات حقوقی ما واژه جدیدی است، اما معنا و مفهوم آن ،که در واقع به رسمیت شناختن و احترام به حقوق طبیعی، اجتماعی و فردی آحاد ملت است، به کرات در قانون « حقوق ملت » اساسی و قوانین عادی گنجانیده شده است. در قانون اساسی اصول بسیاری، تحت عنوان حاکی از ملحوظ داشتن حقوق شهروندی است. در قانون مجازات اسلامی در چندین ماده برای تخطی از این حقوق، ضمانت اجراهای شدیدی در نظر گرفته شده است و از همه مه متر در قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در ام ...

افرادی که در قلمرو یک دولت زندگی می کنند به اتباع و بیگانگان تقسیم می شوند. در هر سرزمینی غیر از اتباع آن ، افراد دیگری نیز حضور دارند که به دلیل یافتن فرصت های بهتر زیستن و یا دیگر دلایل از کشور خود به سایر کشور ها عزیمت نمودهوحسب مورد موضوع حقوق و تکالیفی قرار می گیرند . از سوی دیگر لازمه برخورداری از حیات مسالمت آمیز ، وجود امنیت فردی ، اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی می باشد که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بطور ویژه و دیگر قوانین به آن اشاره شده است. اما باید توجه داش ...

زنان اگر چه در بسیاری از انقلاب های سیاسی سراسر جهان سهم به سزایی داشته اند اما در حکومت های جدیدی که در اثر مبارزات آنان به وجود آمده است به ندرت به مقام سیاسی منصوب شده اندو حتی زمانی که به مقامات عالی منصوب می شوند عمدتا برای مشاغل مرتبط با زنان از قبیل تعلیم و تربیت ، بهداشت و رفاه عمومی در نظر گرفته می شوند. به همین دلیل برای دستیابی به دموکراسی تساوی طلبانه ، ابزارهایی نظیر سهمیه بندی در احزاب به نفع زنان و تبعیض مثبت برای حضور فعالانه زنان در سیاست کارکرد مناسبی خواهد ...

حقوق شهروندي از مفاهيم مدرن و از لوازم زندگي دموکراتيک افراد در يک جامعه ي محسوب مي شود. اين مفهوم با اعلاميه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلي عيني کامل يافت و تبديل به يکي از مباحث مطرح و مهم جهان کنوني و مورد توجه انديشمندان و صاحبان مکاتب حقوقي مختلف قرار گرفت. در رابطه با اين حقوق دو ديدگاه وجود دارد. يک نظر دين را ناتوان از وضع قواعدي به عنوان حقوق شهروندي مي داند. ديدگاه ديگر که از سوي برخي نظريه پردازان ديني القا مي شود، قايل به اين است که دين مجموعه ي تکاليفي است براي بش ...