عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می‌توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم.هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می‌آوریم، مراد ما مجموعه‌ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است.اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می‌کند و حتی برخی ا ...

از مهم‌ترین اولویت‌های انقلاب اسلامی ایران، تأمین و تأدیه حقوق ملت؛ به ویژه حقوق سیاسی مردم بود که توسط رژیم‌های سلطنتی که یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کرده بودند، تضییع شده است. گرچه مطالبه‌ی حقوق ملت و از جمله‌ی آن؛ حقوق سیاسی، در دوران مبارزات ملت ایران، وجهه‌ی سیاسی داشت؛ اما در عین حال، مستند به این نگاه دینی بود که شریعت اسلام، تأمین و تأدیه‌ی حقوق ملت را واجب شمرده است. پیدایش انقلاب اسلامی ایران، دریچه‌ی جدیدی را در اندیشه‌ی سیاسی معاصر گشود و موجب تحـول در حوزه ...

امروزه در حقوق و قوانین بین الملل در مفهوم قانونمندی سیاسی مطلب واحدی استنباط می گردد. حقوق و قوانین بین الملل به سمت تغییر در ساختار نظامهای سیاسی متمایل شده اند و این مطلب را می توان از معیارهای قانونمندی در حقوق بین الملل دریافت نمود. در این پایان نامه به جستجوی معیارهای مشروعیت سیاسی در حقوق بین الملل پرداختیم و ضمن ارائه یک بحث تاریخی تئوریهای مرتبط با این موضوع را بررسی نمودیم و سپس با نگاهی به قانونمندی سیاسی کشورهایی که حقوق متاثر از مذاهب را دارند الگوهای ارائه شده ...

در دهه های اخیر، حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود جلب کرده است. تاریخ زن هم مبحث جدیدی در تاریخ نگاری ایران محسوب می شود. این در حالی است که بدون مطالعه گروه اجتماعی زنان، تحولات جامعه معنی و جایگاه درستی نخواهد یافت. از این رو پژوهش حاضر به بررسی حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب می پردازد. هدف تحقیق توصیف، استراتژی قیاسی، چارچوب نظری تحقیق نظریه شهروندی مارشال، روش تحقیق مطالعه موردی تاریخ ...

نسل های سه گانه حقوق بشر برای انسان نقش موثری در همبستگی بین المللی برای حمایت از حقوق بشر دارد . برشمردن سه نسل حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً حقوق نسل سوم یعنی حقوق همبستگی موجب پیوند بین بانیان و طرفداران هر سه نسل گردیده است به نحوی که رعایت هر یک تضمین دیگری را سبب خواهد شد . یکپارچگی سه نسل حقوق مورد تأیید کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال1993با تأیید 171 کشور و دیبرکل سابق سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان و... قرار گرفته است. چون شناسای ...

هدف پژوهش ،بررسی میزان برخورداری شهروندان تهرانی از آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با ان در منطقه 19 تهران می باشد،که در دو سطح توصیفی و تبیینی مورد سنجش قرار گرفته است.در این پژوهش به بررسی رابطه بین حقوق شهروندی با پایگاه اقتصادی و اجتماعی، میزان مشارکت ، میزان حضور افراد درعرصه عمومی، و جنسیت پرداخته شده است .برای بررسی این موضوع از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده ها و برای ازمون فرضیه ها ، از ازمون ار پیرسون، اسپیرمن، تا بی کندال و همچنین تحلیل ...

از ديدگاه جامعه شناسي و حقوقي اقليت هاي قومي و ديني به عنوان گروهي كه به دليل تفاوت هايشان با گروه اكثريت در معرض تبعيض‌هاو تمايزات قرار دارند و از مشاركت در زندگي اجتماعي كناره گيري مي كنند،تعريف شده اند.اين شاخص ها در بسياري از جوامع مشاهده مي شود،اقليت هاي ديني ساكن اندونزی دارای موقعيت نسبتا ممتازی در جامعه هستندو بالتبع عملكرد موفقي در زندگي اجتماعي و سياسي اندونزي دارند.وبه لحاظ.اينکه بافت جمعیتی این کشورعموماً مسلمان هستند،مورد مناسبی برای مطالعه تطبیقی رویکردهای حقوقی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گرایش مردم به شهروندی سیاسی و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است. برای سنجش مفهوم گرایش به شهروندی سیاسی از دو مولفه‌ اساسی حقوق سیاسی و تکالیف سیاسی بهره گرفته‌ایم که با ایجاد تقاطع آنها چهار نوع گرایش فعال، منفعل، تکلیف‌محور و حقوق‌محور از همدیگر متمایز شده است. جهت تبیین موضوع مورد مطالعه از نظریه‌های شهروندی مارشال، ترنر و جانوسکی استفاده گردیده که منجر به استخراج 6 فرضیه اساسی شد. به لحاظ روش‌شناسی، این پژوهش به روش پیمایش و در بین کلیه مردم 1 ...

جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هرجامعه نشان دهنده ی میزان اهمیت ومنزلت زنان درآن جامعه است . زن وجایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه است . حقوق سیاسی به عنوان زیرمجموعه حقوق بنیادین شهروندی همزمان با دگرگونیهای عمیقی که در تمامی ابعاد علمی ،اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی در سه قرن اخیر به وقوع پیوست ، با فراز وفرودهای فراوانی روبرو بوده است . این دسته از حقوق ، در مجموعه نظام حقوقی کشورها تأمین وتضمین گردیده وتوانسته است در بعد جهانی در قالب اسناد بین المللی نیز متجلی ش ...