عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکسان سازی حقوق روندی است که در ذات حقوق و بویژه حقوق بین الملل نهفته است. روندی که ناشی از نیاز جامعه بین المللی برای برقراری و تنظیم ارتباط است؛ در همین راستا تدوین و توسعه حقوق بین الملل به عنوان یکی از وظایف سازمان ملل بر دوش کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. یکی از زمینه های بسیار مهم ارتباطات بین المللی تجارت بین الملل است و سازمان ملل نیز به لحاظ اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را برای هماهنگ سازی حقوق تجارت بین المللی میان کشورها مامور به انجام وظیف ...

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق ت ...

مزایده در حقوق تجارت ایران با نگاهی به لایحه جدید قانون تجارت از مسایلی است که ضرورت دارد مورد بررسی دقیق علمی قرار گیرد. با توجه به ازدیاد روابط تجاری و گسترش معاملات تجارت الکترونیک، موجب شده است مزایده بحث مهمی در مسائل مطرح قانونی قرار گیرد که در پژوهش حاضر به مهمترین آنها در قانون تجارت ( مزایده اموال تاجر، شرکا و شرکتها قبل و بعد از ورشکستگی) و قانون مدنی (مزایده مستثنیات دین، حق شفعه، حق کسب و پیشه و سرقفلی ) که مرتبط با مسائل تجاری می باشد، پرداخته شده است؛ زیرا اجرای ...

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. در حقوق ایران، این نهاد جایگاهی ندار ...

دنیای امروز، شاهد سیستم اطّلاعاتی جدیدی می باشد تا دنیا را متحوّل کند. تحوّلات هزارۀ سوم، که به گونه ای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل می باشد، بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی انسان ها تأثیر ات شگرفی داشته است و با محو مرزهای مجازی عملأ جهان تبدیل به دهکدۀ جهانی کوچک شده است. در این دهکدۀ جهانی حقوق نیز مسکن و مأوایی دارد و از ساکنان اصلی آن به حساب می آید. جهانی شدن، تأثیرات عمیقی را بر حقوق و عرصه های مختلف آن به جای گذاشته است. تشکیل دیوان اروپایی حقوق ...

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می شود ممنوع از معامله شده است. ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تأمین شده است و نیز دارندگان برخی سمت ها و موقعیت های اجتماعی و سیاسی خاص از مصادیق بارز اشخاص ممنوع از ...

جهانی شدن حاصل دستاورد تکنولوژیک بشری است که سبب فشردگی زمان، مکان و نزدیکی فرهنگ های گوناگون حقوقی می گردد. آثار این پدیده بر حقوق و به تبع آن بر حقوق رقابت تجاری که در آن تضادهای فرهنگی و حقوقی بیشتر نمود می کند قابل بررسی است. دراین میان مبانی اقتصادی که مهمترین و عمده ترین آن در دنیای کنونی و پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی است پایه های حقوقی رقابت در عرصه بین المللی را بنا می نهند. بررسی تفاوت ها و شباهت ها مابین این دو اقتصاد مطرح در ...

با توجه به نقش حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در عرصه‌ی معاملات و با توجه به ابهامات زیادی که در احکام این دو دسته حقوق وجود دارد، بحث از ماهیت، مبنا و احکام حقوق مزبور ضروری است. در این نوشتار که یک پژوهش توصیفی- انتقادی و با ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای است، سعی شده است، ضمن تبیین ماهیت، مبنا و احکام حق از یک سو و ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از سوی دیگر، به بررسی مبنای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و احکام آن‌ها، پرداخته شود. دستاوردها ...

این تحقیق به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی می‌پردازد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم، اعتبار، ارکان (ایجاب و قبول) و نحوه‌ی انعقاد قراردادهای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوع زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی بررسی گردیده است. به این منظور، مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه‌ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره‌ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (2005) صورت گرفته است. حاصل ای ...