عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ورشکستگی یکی ازمهمترین مباحث حقوق تجارت است دربیان اهتمام موضوع همین بس که قانونگذار در جهت حفظ امنیت اقتصادی اقتصادی جامعه و حمایت بازرگانان به وضع قانون خاص پرداخته است و از همین روحکم ورشکستگی باید ازدادگاه صلاحیتدار صادرشود و صدور چنین حکمی به منزله اصرارحکم حجرخاص و قانونی برای تاجر ورشکسته است زیرا پس از تاریخ صدور حکم مزبور تاجرورشکسته حق تصرف در اموال خویش را ندارد ومعاملات اواگر فاقد اعتبار حقوقی نباشد حداقل قابل ابطال خواهدبود مانند قرارداد ارفاقی. هدف قانونگذار از ...

مزایده در حقوق تجارت ایران با نگاهی به لایحه جدید قانون تجارت از مسایلی است که ضرورت دارد مورد بررسی دقیق علمی قرار گیرد. با توجه به ازدیاد روابط تجاری و گسترش معاملات تجارت الکترونیک، موجب شده است مزایده بحث مهمی در مسائل مطرح قانونی قرار گیرد که در پژوهش حاضر به مهمترین آنها در قانون تجارت ( مزایده اموال تاجر، شرکا و شرکتها قبل و بعد از ورشکستگی) و قانون مدنی (مزایده مستثنیات دین، حق شفعه، حق کسب و پیشه و سرقفلی ) که مرتبط با مسائل تجاری می باشد، پرداخته شده است؛ زیرا اجرای ...

موضوع این پایان نامه بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت میباشد. آیا یک توافقنامه بین المللی رقابت میتواند درون سازمان تجارت جهانی گنجانده شود؟ این تحقیق ضمن بررسی این سوال استدلال میکند که چنین توافقنامه ای سودمند خواهد بود. تلاشهای صورت گرفته تا کنون در جهت تنظیم رویه های ضد رقابتی فراسرزمینی دارای محدودیت های روشن بوده اند که یک توافقنامه بین المللی رقابت میتواند بر آنها فائق آید و سازمان تجارت جهانی نیز میتواند چارچوب مناسب سازمانی برای آن فراهم کند. این تحقیق استد ...

در جمهوری اسلامی ایران برطبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی رابطه بین فقه و حقوق رسما در تمامی زمینه‌ها پذیرفته شده است و قانون تجارت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد. یکی از موضوعات مهمی که در قانون تجارت تحت عناوین مختلف مطرح شده وکالت است از اینرو تبیین و تطبیق آن با فقه، قانونگذار را در اصلاح و تکمیل این مقررات که باید بر مدار شریعت باشد، یاری خواهد رساند و راه را بر هرگونه افراط و تفریطی خواهد بست . در این تحقیق ما با تطبیق مقررات وکالت در قانون تجارت بر فقه، سازگا ...

این پایان نامه تحت عنوان تغییرات سرمایه در شرکت های تجاری با مطالعه تطبیقی به بررسی یکی از مهمترین بحث های حقوقی تجارت پرداخته است اهمیت بحث از لحاظ عملی و نظری از کثرت شرکتهای تجاری و نیز به تغییر سرمایه در طول حیاتشان روشن می گردد در این پایان نامه شیوه تحقیق عمدتا، شیوه مقایسه ای و تحلیلی است و سعی شده با بررسی حقوق فرانسه و انگلیس در کنار حقوق داخلی هم محاسن و معایب حقوق داخلی آشکار شود و را ه اصلاح آن هموار گردد و هم مسائلی که در حقوق خارجی مطرح است در حقوق ما نیز مطرح و ...

اهمیت اسناد تجاری به عنوان وسیله گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آن است . در همین راستا از دیرباز اصول و اوصافی بر اسناد تجاری حاکم گردیده است که به نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری معروف گردیده است . این اصول و اوصاف باعث می‌گردد که دارنده با اطمینان کامل اسناد مزبور را به جای وجه نقد پذیرفته، در عین حالیکه سرعت و سهولت انتقال اسناد مذکور را نیز تضمین می‌نماید. یکی از این اصول اصل عدم توجه ایرادات مربوط به روابط شخصی ...

هدف این رساله اثبات نظریه شخصی در برابر دو نظریه موجود یعنی نظریه موضوعی و مختلط است . یکی از پرسشهای مهم و در عین حال دشواری که از دیرباز در برابر حقوقدانان تجارت مطرح بوده است این است که آیا حقوق تجارت حقوق حرفه‌ای و حاکم بر تجار است یا بدون توجه به شغل این قواعد بر کسانی اعمال می‌شود که به عمل تجارتی مبادرت میورزند. به بیان دیگر این شعبه از حقوق، حقوق تجار است یا حقوق اعمال تجاری. چنانچه این قواعد، حقوق حاکم بر تجار باشد نظام حاکم بر حقوق تجارت را باید یک نظام حرفه‌ای یا ش ...

بی گمان حق هنگامی منشا اثر است که مورد تعرض نباشد و گرنه حق مورد تعرض و تردید، احتیاج به دفاع و اثبات دارد در این راه نقش ادله اثبات دعوی غیرقابل انکار است و امارات به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، با کوتاه ساختن مراحل دادرسی و رسیدگی به دعاوی و به ویژه دعاوی تجاری که مستلزم رسیدگی سریع می باشند، دارای اهمیت بسیاری هستند. گرچه قانون مدنی درماده 1322 خود به سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر که قانون تجارت نیز از آن جمله است ، اشاره می کند ولی کمتر نویسنده ای به این موضوع پرداخ ...
نمایه ها:
ایران | 

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق وی بر مالی از مدیون یا ثالث حاصل می شود که در صورت امتناع مدیون از ایفا دین در رسی ...