عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش حقوق بشر به دست اندرکاران حرفه های مختلف از جمله موضوعات مورد توجه در مباحث آموزش حقوق بشر است. آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته آموزش حقوق بشر به خبرنگاران و چگونگی نقش آن در پیشبرد اهداف متعالی حقوق بشر است. در این پایان نامه ضمن ارایه مفاهیم مرتبط با آموزش حقوق بشر، خبر و خبرنگار، ضرورت آموزش این دسته از حقوق به شاغلین در حرفه خبر تبیین می شود. سپس با تکیه بر آموزش آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حریم خصوصی به عنوان حقوقی که آموزش آنها به خبرنگاران با توجه به ...

آموزش حقوق بشر فرآیندی است که در خلال آن دانش‌ها و مهارت‌های حقوق بشر به یادگیرنده انتقال داده می‌شود. قضات و وکلا که در عصر حاضر در تمام جوامع نقشی تعیین کننده بازی می‌کنند و دارای روابطی گسترده با دولت و مردم هستند از جمله گروه‌هایی هستند که لازم است در جریان این فرآیند قرار بگیرند تا روابط اجتماعی را در طولانی مدت بر اساس حقوق بشر اصلاح نمایند. آموزش حقوق بشر به قضات و وکلا باید با توجه به شرایط خاص شغلی و شخصی آن‌ها صورت پذیرد. این آموزش باید مستمر و دائمی باشد و نباید مح ...

جایگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل در میان مکاتب گوناگون مورد بحث بوده است. واقعگرایی حقوق بشر را به عنوان ابزاری در جهت پیش‌برد سیاست خارجی می‌نگرد و در مقابل لیبرالیسم بر اهمیت نقش حقوق بشر و احترام به ارزش‌های بشری فارغ از منافع ملی تاکید می‌نماید. ایده حقوق بشر از حقوق طبیعی برآمده است اما بین‌المللی شدن آن و تنگ شدن حوزه حاکمیت ملی در جهت افزایش احترام به حقوق بشر به شکل وسیعی به تحولات جنگ جهانی دوم و دوره پس از آن مرتبط بوده است که در نهایت به صدور اعلامیه جهانی حقوق ب ...

چکیده: به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکارهای بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. از جمله این سازوکارها که توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده اند می توان به کمیسیون حقوق بشر و متعاقب آن شورای حقوق بشر اشاره داشت. وظیفه این نهادها توسعه، ترویج، حمایت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس کمیسیون آغاز و در شورای حقوق بشر ادامه پیدا کرده است و نکته ...
نمایه ها:

این مطالعه با عنوان حق حرفه آموزی زندانیان در ایران و حقوق بشر بین الملل و با هدف بررسی تطبیقی حقوق زندانیان در قوانین ایران و مقررات بین المللی در خصوص خق حرفه آموزی در سال 1389 انجام شد. بدین منظور چهار فرضیه در نظر گرفته شد که عبارتند از: ا: به نظر می رسد رعایت حقوق زندانیان مرد در خصوص حق حرفه آموزی در ایران با نظام حقوق بشر بین الملل مطابقت دارد. 2: به نظر می رسد رعایت حقوق زندانیان مرد در خصوص آموزش مهارتهای زندگی در ایران با نظام حقوق بشر بین الملل مطابقت دارد. 3: به ن ...

سازمان ملل در طول دوران حیات خود از راهکارهای متفاوتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر استفاده کرده است. یکی از این مکانیسمها بررسی دورهای و جهانی حقوق بشر در کشورها است که سازوکار نظارتی فراگیر بوده به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت حقوق بشر کشورها در ساختار شورای حقوق بشر گنجانده شده است. این سازوکار، مبتنی بر گفتگو و همکاری بوده، مهمترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر است و عاملی مهم و تاثیرگذار در جهت تضمین ارتقاء و حمایت بینالمللی از حقوق بشر به حساب میآید. بر این اساس، وضعیت حقوق ...

متاسفانه علیرغم تلاشهای مداوم، در حال حاضر کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی سال 1950 ماده‌ای در ارتباط با حفاظت از محیط زیست ندارد. درخواستهای اولیه به کمیسیون اروپایی حقوق بشر در مورد آلودگی‌های زیست‌محیطی به علت ناسازگاری با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد می‌شد، اما به مرور زمان چنین درخواستهایی به علت شرایط نامساعد زیست محیطی مورد پذیرش قرار گرفت. تحقیق حاضر برخی از آراء دیوان اروپایی حقوق بشر را که شامل حق حیات( ماده 2)، حق بر دادرسی منصفانه(ماده 6)، حق بر ...

اگر جامعه بین المللی بر اساس یک سری قواعد بنیادین بنا نهاده شده ُ نقش نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ به ویژه نظرات تفسیری آن را در این تحول و نیز در توسعه این قواعد نمی توان نادیده گرفت . کمیته به تغییر جهت حقوق درگیری های مسلحانه ُ خصوصا تغییر ذینفع این حقوق از دولت به شخص انسان کمک شایانی کرده است . تحت تاثیر نهضت جهانی حقوق بشر ُ تاثر حقوق جنگ در تغییر عنوان این رشته از حقوق به ( به حقوق بشر دوستانه ) تجلی یافته است. کمیته با کسب اطلاعات واقعیخود از م ...

«تعامل» که در لغت به معنی با یکدیگر داد و ستد کردن است، ارتباط و نزدیکی دو شئ یا موضوع متفاوت را با حفظ اصالت اولیه نشان داده و در این اثر حاکی از بین رشته‌ای بودن عنوان پایاننامه می‌باشد. بنابراین آشنایی با شرایط حقوقی و سیاسی و جامعه شناختی در این امر اهمیت فراوان داشته و تأثیر حقوق کیفری و حقوق بشر را در یکدیگر اجتناب ناپذیر می‌کند. در اثر حاضر سعی شده است مطالب مربوط به تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری در مقررات و اسناد بین‌المللی و حقوق ایران، ابتدا به صورت سهل و آسان به رشت ...