عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 439

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش حقوق بشر فرآیندی است که در خلال آن دانش‌ها و مهارت‌های حقوق بشر به یادگیرنده انتقال داده می‌شود. قضات و وکلا که در عصر حاضر در تمام جوامع نقشی تعیین کننده بازی می‌کنند و دارای روابطی گسترده با دولت و مردم هستند از جمله گروه‌هایی هستند که لازم است در جریان این فرآیند قرار بگیرند تا روابط اجتماعی را در طولانی مدت بر اساس حقوق بشر اصلاح نمایند. آموزش حقوق بشر به قضات و وکلا باید با توجه به شرایط خاص شغلی و شخصی آن‌ها صورت پذیرد. این آموزش باید مستمر و دائمی باشد و نباید مح ...

حمایت ا حقوق بشر در درجه اول یکموضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشور در حد توان خود باید درصدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی آن را از حمایت بین‌المللی برخوردار نموده است . روشهائی که برای حمایت از حقوق بشر وجود دارد متعدد و متنوع می‌باشند. در حمایت بین‌المللی عمده‌ترین روش بکار رفته حمایت ا حقوق بشر توسط ارگانهای معاهده‌ای و حمایت از حقوق بشر توسط ارگانهای سیاسی ملل متحد می‌باشد این روش قابل انطباق با روشهای حقوقی و سیاسی حمایت بین‌المللی از حقوق بشر می ...

جایگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل در میان مکاتب گوناگون مورد بحث بوده است. واقعگرایی حقوق بشر را به عنوان ابزاری در جهت پیش‌برد سیاست خارجی می‌نگرد و در مقابل لیبرالیسم بر اهمیت نقش حقوق بشر و احترام به ارزش‌های بشری فارغ از منافع ملی تاکید می‌نماید. ایده حقوق بشر از حقوق طبیعی برآمده است اما بین‌المللی شدن آن و تنگ شدن حوزه حاکمیت ملی در جهت افزایش احترام به حقوق بشر به شکل وسیعی به تحولات جنگ جهانی دوم و دوره پس از آن مرتبط بوده است که در نهایت به صدور اعلامیه جهانی حقوق ب ...

آنچه مسلم است حقوق بشر دارای ابعاد تاریخی، فلسفی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی است که نباید آن را از نظر تقسیم‌بندی حقوقی با حقوق انسانی (بشردوستانه) برابر دانست . در خصوص ابعاد حقوقی آن بطور اجمال باید گفت که حمایت و رعایت واقعی حقوق بشر مستلزم دو شرط است ، -1 شناسایی این حقوق -2 اعمال و اجرای آن بر اساس ابزارهای حقوقی داخلی و بین‌المللی. از نظر داخلی اغلب کشورها حقوق بشر را در قوانین اساسی خود وارد کرده‌اند در سطح بسیار کلی، نخستین متون ...
نمایه ها:
دولت | 

اگر جامعه بین المللی بر اساس یک سری قواعد بنیادین بنا نهاده شده ُ نقش نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ به ویژه نظرات تفسیری آن را در این تحول و نیز در توسعه این قواعد نمی توان نادیده گرفت . کمیته به تغییر جهت حقوق درگیری های مسلحانه ُ خصوصا تغییر ذینفع این حقوق از دولت به شخص انسان کمک شایانی کرده است . تحت تاثیر نهضت جهانی حقوق بشر ُ تاثر حقوق جنگ در تغییر عنوان این رشته از حقوق به ( به حقوق بشر دوستانه ) تجلی یافته است. کمیته با کسب اطلاعات واقعیخود از م ...

«تعامل» که در لغت به معنی با یکدیگر داد و ستد کردن است، ارتباط و نزدیکی دو شئ یا موضوع متفاوت را با حفظ اصالت اولیه نشان داده و در این اثر حاکی از بین رشته‌ای بودن عنوان پایاننامه می‌باشد. بنابراین آشنایی با شرایط حقوقی و سیاسی و جامعه شناختی در این امر اهمیت فراوان داشته و تأثیر حقوق کیفری و حقوق بشر را در یکدیگر اجتناب ناپذیر می‌کند. در اثر حاضر سعی شده است مطالب مربوط به تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری در مقررات و اسناد بین‌المللی و حقوق ایران، ابتدا به صورت سهل و آسان به رشت ...

با مقایسه تطبیقی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می توان گفت، قواعد دو نظام مکانیزم امنیت جامعه جهانی می باشند. دو نظام دارای مشترکاتی از قبیل : وصف عدم تقابل ، ماهیت عام مقررات و تعهدات در قبال سایر تهدات بین المللی و تعامل دو سویه نهادهای اجرایی می با شند. دو نظام افتراقاتی نیز دارند که مهم ترین نقاط اختلاف دو نظام در مسئولیت کیفری فردی ظاهر می گردد. برخلاف حقوق بشر دوستانه مسئولیت کیفری فردی را نمی توان یکی از اصول حاکم بر نظام بین المللی حقوق بشر دانست و تعبیه آن در نظام ح ...

تاریخ، جغرافیا و فرهنگ منطقه خلیج فارس به شکلی است که این منطقه را مانند سایر مناطق جغرافیایی و سیاسی با مسایل جهانی مرتبط ساخته است. مسأله حقوق بشر و پشتیبانی از آن یکی از مسایل مطرح در سطح جهانی است. از آنجایی که توجه به حقوق بشر با پایان جنگ سرد، واقعه 11سپتامبر و اعلام نظم نوین جهانی رو به فزونی نهاد. موضوع حمایت و پشتیبانی از حقوق بشر در کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت بسزای یافته است. این منطقه با توجه به دستاوردهای حقوق بشری در دیگر مناطق دنیا با کاستی‌ها و ناکامی‌های همر ...

درمیان مباحث علمی، پزشکی؛ علمی منحصر به فرد است؛ چرا که مستقیماً با جسم و روح آدمی سروکار دارد؛ از این رو اخلاق جزء لاینفک علم پزشکی تلقی می شود. در تقابل دو دیدگاه جدایی اخلاق از حقوق و ارتباط و پیوستگی این دو بدون شک باید پذیرفت، اخلاق جزء جدا نشدنی حقوق است و یا لااقل نباید از آن جدا باشد. قطعاً رسیدن به اجماعی جهانی در زمینه اخلاق پزشکی با مشکلاتی روبه رو است؛ به ویژه به این سبب که تحمیل چارچوب های اخلاقی واحد بر جوامعی که دارای خاستگاه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی متفاوتن ...