عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 316

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه در این پایان‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقه اسلامی می‌باشد. ابتدا کلیات موضوع همانند مفهوم حق، تکلیف و رابطه بین آنها و مبانی اولیه حقوق اسلامی و آنچه موجب حق است بیان شده است . در ادامه آنچه که موجب می‌شود تا کنکاش در موضوع حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای جایگاه ویژه‌ای در مسائل حقوقی اسلامی باشد ذکر گردیده است . و بالاخره قسمت عمده پایان‌نامه به بحث پیرامون تکلیف و وظایف والدین نسبت به فرزندان از دوران جنینی در شکم مادر ...
نمایه ها:
حقوق | 
پسر | 
دختر | 
تکلیف | 

چکیده در یک نظام حقوقی دانستن منبع تعهد و منشاء التزام امریست بسیار مهم . در واقع اینکه بدانیم یک تعهد از چه منبعی وجه لزوم می گیرد در درک ما از ساختار حقوقی تاثیر چشم گیر خواهد گذارد . این مطلب وجه همت این پایان نامه می باشد . در نظام فکری فقه شیعه – به عنوان نظام اصلی حقوق اسلامی – دو جریان عمده به این سوال پاسخ داده اند . این دو جریان با توجه به مولفه های اصلی خود با عنوان نص گرا و عقل گرا شناخته می شوند . مکتب نص گرایی در جواب هر مساله فقهی ابتدا در پی نصوص منتسب به ا ...
نمایه ها:
    
تشکیل نظام عدالت کیفری، مبتنی بر این پیش فرض است که هر فردی باید بینش خاص خود را درباره اعمال خود هم چون خوب و بد، زشت و زیبا، عدالت و ظلم کناره نهاده و به گونه‌ای عمل کند که مغیر با مقررات جزایی جامعه خود نباشد و گرنه، ممکن است مشمول کیفرهای قانونی قرار بگیرد. در این پایان‌نامه، نگارنده به بررسی آرای پاره‌ای از فیلسوفان غربی و اسلامی، درباره "مبانی عدال جزایی" پرداخته و به نتایج ذیل رسیده است : -1 اعمال کیفر قانونی بر مقصر به این معنا است که جرم فعلی بد، زشت ناعادلانه است و ...

یکی از سوالات دغدغه آفرینی که چندی است ذهن و ضمیر اندیشه گران و حقوقدانان مسلمان را به خود واداشته است. پرسش از نسبت و چند و چون حقوق اسلامی و حقوق بشر است. از آن جا که تعیین نسبت فقه و حقوق بشر ، می تواند بر نوع نگرش مسلمانان به دین و حقوق بشر و نیز شیوه قانونگذاری در جوامع اسلامی بسیار اثرگذار باشد، پاسخ به این پرسش بسیار مهم و سرنوشت ساز است. در این نوشتار می کوشیم تا نشان دهیم که حقوق بشر معاصر، برآمده از خواسته ها و نیازهای بشر متمدن است و در جهان پیشا تجدد کم تر سابقه د ...

با توجه به آیات مختلفی که راجع به قضاوت به حق و قسط و عدل نازل شده و بعضا" همین مسئله را علت اصلی برانگیخته شدن انبیاء ذکر نموده مانند آیهء : یعنی ای داوود، ما ترا جانشین خود در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم نما و نیز آیاتی که در مذمت و نهی از حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده مانند آیهء : یعنی هرکس که مطابق با آنچه خداوند نازل کرده حکم ندهد، پس همانا از کافرین خواهد بود و روایات متعددی که در همین زمینه وارد و تعدادی از آنها بررسی گردید، همگی بر این مسئله تاکید دارن ...