عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آیا اصول اساسی تامین اجتماعی می تواند به صورت تطبیقی مورد تحقیق واقع شود؟ نظام تأمین اجتماعی به منظور یافتن راه حل هایی برای پوشش خلاء موجود و رفع نقاط ضعف و همچنین برای یافتن طرح ها و برنامه های جدیدی در خصوص تأمین اجتماعی که اثربخشی آن ها در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که اصول اساسی تأمین اجتماعی در کشورها مشابه نیستند نیازمند تطبیق حقوق تأمین اجتماعی ومقایسه خود میباشد. و در این خصوص موقعیت یا جایگاه حقوق اسلام و ایران در تأمین اجتماعی چگونه می تواند بر ...
نمایه ها:
حقوق | 

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با ...

در حقوق ایران، ریاست خانواده حق و تکلیف مرد میباشد و به واسطه?ی این ریاست، زن ملزم به تمکین شوهر است و اگر زن تمکین نکند، ناشزه میشود و مرد میتواند با ابزارهایی (مانند عدم پرداخت نفقه و...) زن را مجبور به تمکین کند. اما در حقوق انگلستان اداره ی خانواده به عهده زوجین میباشد و مرد هیچ تفوق و برتری نسبت به زن در اداره ی خانواده ندارد. پس تمکین عام، در عمل منتفی و در واقع ریاست خانواده به عهده مرد نمیباشد که خواهان تمکین و تبعیت زن شود. وقتی تمکین عام مورد قبول نباشد، وضعیت تمکین ...

یافته های تحقیق نشان می دهد، تعهد دارای دوجنبه مثبت و منفی است و انتقال تعهدنیز عبارت است از انتقال جنبه مثبت یا منفی تعهد یعنی دین یا طلب.اصل این است که تعهدات قابل انتقال هستند. انتقال تعهد با تبدیل تعهد متفاوت است ، زیرا درتبدیل تعهد، تعهد سابق از بین رفته و تعهدی جدید جایگزین آن می شود و تضمینات تعهد سابق نیز، ساقط می شود. اما در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال می یابد و تضمینات آن نیز باقی می ماند.انتقال دین و طلب، هردو درحقوق ایران پذیرفته شده است، البته ان ...

ناقص سازی جنسی زنان شامل کلیه روش های که باعث صدمه یا آسیب به بخشی از قسمت های دستگاه تناسلی خارجی زنان بدون دلایل پزشکی و با دلایل فرهنگی انجام می گیرد.سازمان بهداشت جهانی این عمل را به چهار نوع تقسیم می کند که خطرناک ترین آن، نوع سوم است که درکشورهای مانند سودان و سومالی شایع است. منشاء تاریخی این عمل به طور دقیق مشخص نیست اما چنین به نظر می رسد که خاستگاه عمل ناقص سازی جنسی زنان در مصر باستان می باشد که از آن جا به سایر نواحی جهان گسترش یافته است.در حال حاضر این عمل در بیش ...

جبران خسارت وارده به متضرر از نقض عهد ، نتیجه طبیعی پیمان شکنی می باشد . در صورتیکه شرایط و ارکان مسئولیت قراردادی فراهم باشد ، زیاندیده حق پیدا می کند که جبران خسارت وارده را از ناقض قرارداد بخواهد و عامل زیان نیز ملزم است تا ضرری که به بار آورده را جبران کند و بدین ترتیب رابطه دینی خاصی بین زیاندیده و عامل زیان بوجود می آید که زیاندیده را مستحق مطالبه خسارت می کند . در کنوانسیون درمورد مسئله جبران خسارت ناشی از نقض تعهد از دو اصطلاح استفاده شده است یکی اصطلاح ( Remedy ) و د ...

انحلال نکاح، نزدیکی به شبهه و وفات همسر تکلیفی را تحت عنوان عدّه برای زن ایجاد می کند ، که دایره شمول این حکم بسیاری از زنان را در بر می‌گیرد؛ امّا شارع مقدس این حکم را با تمام اهمیتی که در پاکی نسل ها دارد از گروهی از زنان برداشته است. لذا علی رغم پیش بینی عدّه در تمامی مذاهب اسلامی، اختلافهایی در بین این مذاهب در خصوص این موضوع وجود دارد که قانون گذار کشورهای اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین لازم است بررسی تطبیقی در این زمینه صورت گیرد. از این رو پایان نامه ...
نمایه ها:
عده | 
ایران | 
مصر | 
لبنان | 
همسر | 
عده | 
حقوق | 

یکی از موثرترین نهاد ها در جوامع بشری به ویژه معاصر، رسانه ها و مطبوعات می باشند و تاثیر آنها در زندگی انسان ها برکسی پوشیده نیست از همین روست که در بسیاری از کشورها به اعتبار حساسیت و اهمیتی که برای آن نیز در نظر گرفته شده است.آیین دادرسی ویژه ای نیز برای آن وضع گردیده است. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی روند دادرسی به جرایم مطبوعاتی در ایران با نگاهی به حقوق کامن لا می باشد که در قالب سه فصل به آن پرداخته شده است، فصل اول پیشینه مفاهیم جرایم و دادرسی مطبوعاتی در حقوق ایر ...

قواعد حقوقی جنگ‌های شاهنامه به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌‌شوند: قواعدی که طبق حقوق بشردوستانة نوین قابل بررسی‌اند و قواعدی که جزو عرف معمول آن دوران بوده و امروزه منسوخ شده‌اند. قواعد دستة اول با مقررات حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة نوین، و قواعد دستة دوم با عرف رایج در آن دوران تطبیق شده و مغایرت یا مطابقت آن‌ها به تفکیک بیان گردیده است. در جنگ‌های شاهنامه کشتار غیرنظامیان و اسیران، به اسارت گرفتن زنان و کودکان، غارت، ویرانی و دیگر موارد نقض حقوق بشردوستانه فراوا ...