عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10472

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش حقوق بشر به دست اندرکاران حرفه های مختلف از جمله موضوعات مورد توجه در مباحث آموزش حقوق بشر است. آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته آموزش حقوق بشر به خبرنگاران و چگونگی نقش آن در پیشبرد اهداف متعالی حقوق بشر است. در این پایان نامه ضمن ارایه مفاهیم مرتبط با آموزش حقوق بشر، خبر و خبرنگار، ضرورت آموزش این دسته از حقوق به شاغلین در حرفه خبر تبیین می شود. سپس با تکیه بر آموزش آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حریم خصوصی به عنوان حقوقی که آموزش آنها به خبرنگاران با توجه به ...

یکسان سازی حقوق روندی است که در ذات حقوق و بویژه حقوق بین الملل نهفته است. روندی که ناشی از نیاز جامعه بین المللی برای برقراری و تنظیم ارتباط است؛ در همین راستا تدوین و توسعه حقوق بین الملل به عنوان یکی از وظایف سازمان ملل بر دوش کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. یکی از زمینه های بسیار مهم ارتباطات بین المللی تجارت بین الملل است و سازمان ملل نیز به لحاظ اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را برای هماهنگ سازی حقوق تجارت بین المللی میان کشورها مامور به انجام وظیف ...

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است. البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ...

عقد بیع مهمترین و رایج‌ترین عقود است . بخاطر نقش مهمی که این عقد در روابط تجاری انسانها دارد، پیوسته مورد توجه محققین و حقوقدانان قرار داشته است . در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از مهمترین آنها بحث آثار بیع می‌باشد. در این پایان‌نامه ما تنها به یکی از آثار عقد بیع که عبارت از تسلیم مبیع است ، پرداخته‌ایم. البته آنچه از مقررات مربوط به تسلیم مبیع در قلمرو بحث ما قرار دارد، "احکام تسلیم مبیع" است و بحث تسلیم مبیع و ماهیت حقوقی آن به عنوان مداخل و مقدمه‌ای بر این ب ...

در این پایان‌نامه، موضوع حقوق اقلیتهای مذهبی و عدم تبعیض در مورد آنان از دیدگاه دو نظام حقوقی یعنی حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در فصل اول، کلیات و مفاهیم را بحث می‌نمائیم. مفهوم تبعیض در دو نظام حقوقی و نفی آن در لابلای اسناد و متون حقوقی هر دو نظام، برخی عناوین و مصادیق برجسته تبعیض مانند تبعیض نژادی، تبعیض براساس جنسیت (برعلیه زنان)، تبعیض براساس مذهب و موضوعات وابسته به آن چون آزادی‌های مذهبی مورد توجه قرار گرفته‌اند و همینطور در این ...

این پژوهش با رویکردی سیاسی به مقوله حقوق بشر می‌نگرد و از این دیدگاه عملکرد سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر را در بررسی کارنامه حقوق بشتر رژیم شاه در دهه پنجاه شمسی مورد بررسی قرار می‌دهد. این تحقیق برآنست که نشان دهد سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر اعم از سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی مربوط در همان چارچوبی که غرب در قبال نقض حقوق بشر در ایران عمل کرده است ، دست به فعالیت زنده‌اند و از همان منطق رفتاری پیروی نموده‌اند. این منطق رفتاری شامل پرهیز از اعتراض رسمی و دیپلماتی ...
نمایه ها:
1350-1357 | 
ایران | 

در رابطه حقوق بشر و عرصه عمومی، حقوق بشر در برخی موارد از حقها و آزادیها، به مثابه معیارهایی برای مشارکت شهروندان در عرصه عمومی نمود می یابد و در عین حال هرگاه عرصه ی عمومی به عنوان یک حوزه جمعی در تعارض با حقوق بشر فردی قرار گیرد می بایست محدود گردد.ابتدا شرح این مسئله ضروری است که حقوق بشر فردی در عرصه اجتماع و در برابر نظام سیاسی با چه چالش هایی مواجه است و از چه جایگاهی می بایست برخوردار باشد تا مورد احترام، حمایت و تضمین قرار گیرد. در این صورت روشن می گردد که حقوق بشر چ ...

تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبین این است که با ابزارهای علم اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد، راه کارهای حقوقی راتبین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت رایجاد نماید. راه کار های کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی به دو دسته کلی راه کارهای غیر رسمی، که در آن نهاد های رسمی و دولتی نقشی نداشته یا نقشی حاشیه ای ایفا می کنند و راه کارهای رسمی تقسیم می شوند. از راه کارهای غیر رسمی به راه کار مذاکرات بازسازی داو ...

تابعیت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتیجه نظام حقوقی که بر ایشان حاکم است می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در زندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. تابعیت رابطه سیاسی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است. اشخاصی که تحصیل تابعیت می‌کنند نسبت به دولت متبوع دارای تکالیفی هستند که باید آن را انجام دهند. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت، ازدواج می‌باشد که در زمره احوال شخصیه فرد قرار می‌گیرد. در قانون ایران و اکثر کشورها نکاح تابع قانون ملی زن و ...