عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

سابقه و هدف: محافظت چشم در مقابل نور شدید آفتاب و اشعه فرابنفش موجود در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. شناسایی و انتخاب عینک آفتابی مناسب، نیازمند اطلاعات کافی در مورد ویژگی های آن می باشد. در این مقاله ضمن شرح اصول مربوط به ویژگی های نور خورشید و تأثیر اشعه مریی و نامریی آن بر روی چشم، خصوصیات عینک آفتابی مناسب بیان شده است. مواد و روش کار: تحقیق به روش مطالعه مروری (review articles) انجام شد. مقالات انگلیسی موجود در مدلاین با استفاده از کلمات کلیدی Sunlight protection , Sun ...

سولفور موستارو می‌تواند به عنوان یک ماده محرک خارجی با اثر بهره‌وری اعصاب حسی موجود در نقاط مختلف چشم باعث آزادشدن Substance-p گردد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
لیزر | 

چکیده ندارد.