عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 362

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با جدی تر شدن مسئله حفظ محیط زیست در جهان امروز و لزوم توجه بیشتر به ابعاد این مسئله از دیدگاه مدیریت شهری، به نظر می رسد که شهرداری ها به عنوان نهادهای اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن اهداف حفاظت از محیط زیست شهری، نقش عمده ای را عهده دار خواهند بود. بنابراین شناخت وظایف قانونی شهرداری ها در این زمینه، کمک شایانی به بهبود برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی در بخش محیط زیست شهری خواهد کرد. بنا به آنچه از گذشته تاکنون در مورد شهرداری ها در ایران مطرح بوده است، وظایف شهرداری ...

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین خدا در زمین حق دارد که از مواهب خدادادی زمین استفاده کنند. اما این استفاده باید چگونه باشد؟ اینک زمین با بحرانی عظیم روبروست . بیماریهای محیط زیست همانند سرطان در اجزاء کره زمین در حال ریشه دواندن است که چهره مصیبت بارش ، هر روز آشکارتر می‌گردد. بر این اساس ، این سوال مطرح می‌گردد که اسلام به عنوان آخرین دین الهی و به عنوان دینی زمانشمول و جهانشمول، چه معیارهایی را برای درست اندیشیدن و درست عمل کردن در عرصه مسائل محیط زیست ارائه می‌دهد؟ تح ...

در اینکه انسان معاصر با مشکلات بنیادینی مواجه است که یکی از مهمترین آنها تخریب محیط زیست است شکی وجود ندارد . مقاله حاضر بر این باور است که همانگونه که در فرایند بروز تخریبات محیط زیست جهان بینی مادی انسان مدرن نقش اصلی را ایفا نموده است در برنامه ریزی حفاظت از محیط زیست نیز نقش اصلی متعلق به جهان بینی خواهد بود. در این مقاله رابطه جهان بینی و محیط زیست، محیط زیست و طبیعت از نظر تعلیم اسلامی و تقکر مدرن، رابطه انسان با محیط زیست در جهان بینی الهی و تفکر مادی، معنا و مراتب حفا ...
 
حفاظت محیط زیست از اثرات سوء ناشی از فعالیتهای انسانی و حفاظت جوامع انسانی از عوامل سوء آلودگیهای زیست محیطی و بهبود کیفیت محیط برای حفظ و ارتقاء سطح سلامتی در مزره رسالتهایی است که مهندسی بهداشت محیط به عنوان شاخه ای از علوم مهندسی عهده دار آن است. طرح عظیم و منحصر به فرد هفت باغ در زمره پروژه های عمرانی مردمی و همه کشور است که با تلفیقی از اتوبان و مجموعه ای از باغات سبز فاصله 5/25 کیلومتری کرمان-ماهان را به هم متصول می نماید به عنوان یکی از موارد مهم دست اندازی انسان در طب ...
 
افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی در دو سده اخیر نیاز بشر به غذا و انرژی را دو چندان نموده است. به تبع این نیاز، صنعت و تکنولوژی نیز رشد چشمگیری یافت و توانایی انسان برای بهره برداری از منابع را به نحو شگفت اوری بالا برده است. امروزه حجم فعالیت های بشر و تاثیر آن در محیط زیست از چنان ابعادی برخوردار شده که حوزه نفوذ آلودگی ها و دخریب محیط زیست به نقطه خاصی از جهان محدود نشده و این معضلات تمامی کره زمین را تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی آب ها سطحی و زیر زمینی، تخریب لایه ازن، گر ...

تحقیق باهدف بررسی دیدگاه دانش موزان دخترهنرستانهای اهواز نسبت به حفاظت محیط زیست انجام شد تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی است نمونه آماری تحقیق شامل 150دانش اموز است که بصورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شدابزارپژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزارspss انجام شد جهت بررسی ارتباط بین متغیرها ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزان ازمیزان علاقه مندی زیاد و احساس مسئولیت قابل قبولی درحفاظت ازمحیط زیست برخ ...

چکیده ندارد.