عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رسیدن به نرم‌های محیط ‌زیست مستلزم بررسی دقیق چالش‌های موجود در این بخش است، این چالش از یک‌سو می‌تواند شامل بعد هنجاری و قانونی محیط‌زیست می‌باشد از جمله جائی که دولت به وظیفه خود در تصویب قوانین جامع و شفاف در امر محیط ‌زیست عمل نکرده است که این امر به‌نوبه خود می‌تواند برای یک دولت حتی در سطح بین‌الملل یک ضعف و نقطه منفی محسوب گردد. از دیگر سو بعد ساختاری و سازمانی محیط ‌زیست در یک کشور نیز درصورت فقدان مواردی مانند عدم تعیین وظایف سازمان هادی مربوط با امر محیط ‌زیست به‌ ...

با توجه به اینکه مسأله حقوق بشر، امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیار از آن سخن به میان می آید حق استفاده از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود. بشر از دیرباز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با محیط زیست خود داشته و برای رفع نیازها و احتیاجات خود دست به اقداماتی زده که به طور مستقیم و غیرمستقیم محیط زیست خود را متأثر کرده. پس از روشن شدن مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از محیط زیست که بیشتر ناشی از فعالیت انسان هاست ایجاد راهکارهای دقیق و مؤثر در جه ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و استرس شغلی در بین محیط‌بانان و کارکنان اداری سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال 1390 بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی – مقایسه‌ای است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعهد سازمانی می یر و آلن که دارای ضریب اعتبار 0.85، 0.79 و 0.83 به ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری و مستمر بود استفاده شد، همچنین از پرسشنامه رضایت شغلی کندال و هیولین با ضریب پایایی 0.93 و پرسشنامه استرس شغلی اسیپو که با ضریب پایایی آلفای کرانباخ ...

با توجه به فرآیند اصلی آموزش کارکنان، به روشنی در می یابیم که تشکیل یک برنامه آموزشی با شناسایی نیازها آغاز شده واهداف آن با توجه به نیازها مشخص می شود ،برای نیازسنجی آموزشی ، الگوها ، روش ها وفنون مختلفی وجود دارد لیکن آنچه در این فرآیند حائز اهمیت است، تشخیص دقیق نیازهای آموزشی در راستای تحقق اهداف سازمانی می باشد. پژوهش حاضر،با هدف نیازسنجی آموزشی یگان حفاظت محیط زیست (استان های البرز ،تهران ،قزوین)از دیدگاه عوامل اجرایی محیط زیست طبیعی انجام گرفته شده است . این پژوهش ...

پسماندهای الکتریکی والکترونیکی نوع جدیدی از پسماندهای جامد شهری هستند که در دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.برای حفاظت از محیط زیست دربرابرمواد خطرناک و همچنین استفاده از فلزات با ارزش و قابل بازیافت که در زباله های الکترونیکی وجود دارد، ما به سیستم مدیریت یکپارچه پسماندهای الکترونیکی نیاز خواهیم داشت. هدف این پژوهش، اهمیت و نقش مدیریت پسماندهای الکترونیکی و کاهش مخاطرات زیست محیطی آنها میباشد که این هدف از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق این پژوهش ،از نوع توصیفی با ...

امروزه بسیاری از سازمانها نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان درک نموده اند بنابراین در شرایط کنونی مدیریت دانش یک الزام رقابتی محسوب می شود با این وجود به دلیل نبود زیرساختهای مناسب و پیش نیازهای لازم، غالباً این فرایند با موفقیت چندانی مواجه نبوده و نه تنها برای سازمان سودآور نیست بلکه هزینه بر نیز خواهد بود. از این رو پیش از پیاده سازی این نظام، سنجش آمادگی سازمان برای اجرای مدیریت دانش ضروری بنظر می رسد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان ...

در طی دو قرن گذشته به ویژه نیم قرن اخیر، فعالیت‌‌‌های انسان در کره زمین از چنان ابعادی برخوردار شده است که آثار و پیامد‌‌های آن بیش از پیش بقای او و سایر موجودات را در معرض انواع تهدیدها و بسیاری از نظام‌‌‌های طبیعی را که حاصل میلیون‌ها سال تکامل هستند، در معرض انواع مخاطرات قرار داده است . توجه بیش از حد به پیشرفتهای اقتصادی باعث غفلت از پایه های اصلی این پیشرفتها یعنی محیط زیست شده است. ایران نیز، از سه دههء پیش تاکنون، با دو پدیدهء بسیار مهم روبرو بوده است. اولا : رشد جم ...

دنیای امروز ما باگستره بحرانهای زیست محیطی مختلف، بعنوان یک ارثیه شوم به مارسیده است.کاهش کیفیت خاک،آب ومنابع دریائی،نازک شدن لایه ازن،تغییرات اقلیمی وازبین رفتن تنوع زیستی ازجمله تهدیداتی می باشدکه دراین ارثیه شوم نصیب ماگردیده است که حاصل رشدروزافزون جمعیت،تجاوزهای نامحتاطانه و استفاده بی ملاحظه علیه طبیعت وپایه های وجودی ما است.رشدروزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه تکنولوژی وفعالیتهای اقتصادی موجب گردیده است تابرای پاسخگوئی به تأمین مایحتاج جمعیت بشری فشار بسیارزیادی برروی ...

انسان از ابتدای حیات خود در اندیشه بهتر زیستن و استفاده بیشتر از طبیعت برای ارضای نیازهای خود بوده و در راستای تحقق این اندیشه، خواسته و ناخواسته صدمات جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست خود وارد کرده است و امروزه در پی یافتن و اجرای راهکارهایی است که تا حد امکان این صدمات را جبران و کم کند. یکی از این راهکارها بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه مخصوصاً دانش آموزان از طریق آموزش است،آموزشی که شکل دهنده جهان فردا و سبب تغییرات پایدار در اندیشه و رفتار افراد شود. تحقیق حاضر یک تح ...