عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قدرت تاثیر حشره‌کش‌های اتریمفوس ، فوزالون، اکسی‌دیمتون متیل، مونوکروتوفوس ، مالاتیون، دایکلروس و پیریمیکارب روی شته سبز هلو در روی درختان بادام، هلو و گیاهان فلفل طی فصول زراعی در سالهای 1374 و 1375 در مناطق مراغه، آذرشهر، اسکو، شبستر و ایستگاه تحقیقاتی خلعت‌پوشان مورد مقایسه قرار گرفت . در هر آزمایش از سه غلظت متفاوت از 5 سم حشره‌کش شامل نصف دوز توصیه شده، معادل دوز توصیه شده و دو برابر دوز توصیه شده استفاده گردید. تیماری نیز با آب معمولی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. به ای ...

شته‌ی سبز هلو (Sulzer) Myzus persicae، یکی از مهم‌ترین آفات درختان میوه، گیاهان زراعی و زینتی در دنیا می‌باشد. این حشره همه‌جازی بوده و در اکثر نقاط دنیا از جمله در بسیاری از مناطق کشور ما انتشار دارد. شته‌ی سبز هلو طیف میزبانی وسیعی دارد و در بسیاری از مناطق می‌تواند به صورت آفت کلیدی در‌آید. روش‌های مختلفی برای کنترل این حشره وجود دارند که استفاده از آفت‌کش‌ها متداول‌ترین روش مهار آن است. در سال‌های گذشته استفاده‌ی بیش از حد مواد شیمیایی باعث ایجاد مشکلات زیادی از جمله آلود ...

استفاده از آفت‌کش‌ها در چارچوب کنترل شیمیایی در سال‌های اخیر با شتاب بسیار زیادی در حال گسترش است. این ترکیبات باعث حذف و یا کاهش فعالیت دشمنان طبیعی می‌شوند. در حال حاضر با مشخص شدن نقش هرچه بیشتر دشمنان طبیعی در کنترل آفات و توسعه‌ی بکارگیری آن‌ها انتظار می‌رود که توجه خاصی به موضوع اثرات نامطلوب آفت‌کش‌ها بر روی دشمنان طبیعی صورت گیرد. در بین تمام دشمنان طبیعی شناخته شده در دنیا سهم زنبورهای خانواده‌ی تریکوگراما از نظر کارایی، تکنولوژی تولید انبوه، وسعت کاربرد، سازگاری در ...

مطالعات سال اول که در 4 روستا با جمعیتی برابر 1658 نفر"بعنوان تیمار" و یک روستا با جمعیتی معادل 666 نفر بعنوان شاهد انجام پذیرفت حاکی از آن بوده است که آغشته‌سازی پشه‌بندها تاثیر قابل‌توجهی بر وفور و میزان بقاء ناقلین نداشته است . میزان انتروپوفیلی نیز در بین روستاهای تیمار و شاهد تفاوت معنی‌داری نداشته است . اثر ابقایی حشره‌کش بسیار خوب و میزان مرگ و میر پشه‌ها در تست بیواسی، 26 هفته پس از آغشته‌سازی صد درصد پس از 5 دقیقه تماس بوده است . مطالعات سال دوم در جمعیتی معادل 10 هز ...
نمایه ها:
1373-1374 | 

چکیده: شپشه‌ی برنج با نام علمی Sitophilus oryzae یک آفت اولیه بسیار مضر برای انبارهای برنج و سایر غلات کل دنیا می باشد. با توجه به اهمیت اقتصادی آفات انباری و مقاوم شدن آفات به حشره‌کش‌های متداول شیمیایی، جایگزین کردن حشره‌کش‌های مناسب دیگر در برنامه‌های کنترل آفات ضروری به نظر می رسد. این آفت یک گونه حساس به گرسنگی است. اثر دوام حشره‌کش‌ها در طول مدت انبار کردن غلات یکی از عوامل مهم در سودمندی تاثیر حشره‌کش‌ها بشمار می آید. به این منظور آزمایش‌هایی جهت بررسی حساسیت شپشه برن ...

در این طرح اثر دو حشره‌کش جدید با نامهای تجارتی کونفیدور 350ss و پی‌متروزین 25Wp و اثر فرمولاسیون جدید پریمیکارپ با نام پریموردی جی 50 درصد با اثر گرانول و پودر و تابل علیه شته توتون Myzus nicotiana مورد ارزیابی قرار گرفتند.در جمع‌بندی دوساله آزمایش بهترین نتیجه را کونفیدور که در هر دو سطح 95 درصد و 99 درصد در گروه A قرار گرفته است داده است . ...

در طی سالهای 1373 و 1374 برای تعیین موثرترین حشره‌کشها علیه خوشه‌خوار انگور سه سم بنامهای لاروین (تیودیکارب ) به نسبت 1/5 و 1 در هزار، زولون (فوزالون 35 درصد) 1/5 و 1 در هزار، اکامت (اتریمفکس ) 1/5 و 1 در هزار هکتار مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج آزمایشات که با روش L . S . D محاسبه گردید نشان داد که حداکثر میانگین دوساله تلفات ، حشره‌کش تیودیکارب به نسبت 1/5 در هزار به خود اختصاص داده و حداقل میانگین دوساله تلفات مربوط به سم فوزالون 35 درصد به نسبت 2 در هزار می‌باشد. حشره‌کش ا ...

با وجود اینکه منطقه مشکل از سال 1329 تحت سمپاشی حشره‌کش ابقائی در اماکن انسانی و حیوانی می‌باشد هنوز بعد از سالیان متوالی کاربرد حشره‌کش انتقال بیماری مالاریا قطع نشده است در مطالعات کاربرد پشه‌بند آغشته به سم حشره‌کش در حد یک قریه در سالهای 1373-1372 در این مناطق نشان داد که برنامه موقتی جهت جانشینی روشهای گذشته می‌باشد. بنابراین ایجاب می‌کند که در حد یک منطقه این بررسی ادامه داده شود. ...

اثر سمیت حشره کش پرمترین و خاصیت تشدید کنندگی ترکیب (PBO) Piperonal Butoxide بر روی نمف های پنج سو ش مختلف سوسری آلمانی مورد بررسی قرار گرفت. تست ها بر روی نمف های 3-2 روزه (سن اول) در چهار تکرار چها رتائی انجام گردید. سوش حساس از ‏‎LT 50‎‏ و ‏‎KT 50‎‏ بترتیب معادل 81/12 و 41/8 دقیقه برخوردار بود. ترتیب مقاومت سوشهای مرود تست عبارت بودند از ‏‎GIR...