عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 374

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش رنگ آمیزی ‏‎Pyronin ‎‏ نشان می دهد که فولیکول این حشره شامل شش سلول دایه ، یک سلول اووسیت و سلولهای فولیکولی که اووسیت را احاطه کرده اند می باشد . همچنین قرار دادن فولیکول ها در محیط شامل پیش ساز ‏‎uridine‎‏ در زمانهای مختلف و استفاده از روش اتورادیوگرافی نشان می دهد که مولکولهای ‏‎RNA‎‏ در هسته سلولهای دایه سنتز شده و از آنجا به وسیله طناب تغذیه ای به اووسیت منتقل می گردند . سلولهای اوپیتلیوم فولیکولی نیز در سنتز ‏‎RNA‎‏ فعال بوده لیکن با روش فوق الذکر چگونگی انتقال آنها ...

طرح بررسی روشهای تکثیر و ارزیابی گلخانه‌ای حشره بالتوری: امروزه زیانهای ناشی از کاربرد حشره کشهای شیمیایی بر کسی پوشیده نیست . بنابراین کاربرد ارگانیسمهای زنده حشره‌خوار در کنترل جمعیت آفات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بالتوری Chrysoperla carnea یکی از شکارچی‌های مهم برخی از آفات کشاورزی است که در فصول مناسب سال به فراوانی در نقاط مختلف مانند جنگل، مراتع، باغهای میوه و مزارع یافت می‌شود. این حشره در مرحله لاروی مثبوت از انواع شته‌ها، شپشک‌های نباتی، تریسپسها، آ ...

رشد بی‌رویه جمعیت موجب کاهش مواد اولیه علی‌الخصوص چوب شده است که برای اجرای بخشی از این کمبودها مبادرت به تولید چوب با گونه‌های سریع‌الرشد می‌شود. که عموما گونه‌های اکالیپتوس با داشتن رشد سریع از آن جمله است . خوشبختانه در ایران به کشت این گونه توجه شده است که در بعضی از مناطق به سن بهره‌برداری نیز رسیده آن چون در بعضی مصارف داشتن دوام چوب مصرفی ضروری است ، در این مطالعه در نظر است از گونه‌های درختی موفق اکالیپتوس در مناطق مختلف ایران نمونه‌های لازم در این خصوص تهیه شده و در ...
نمایه ها:
گونه | 
تخریب | 
حشره | 
قارچ | 
چوب | 

با توجه به خسارت شدید آفت اگروتیس بر روی مزارع نخود، آفتابگردان، سیب‌زمینی و غیره و نیاز به مبارزه شیمیائی بر علیه این آفت در این طرح دیگر حشره‌کش‌های میکروبی از جمله باکتری و ویروس مورد آزمایش قرار گرفته‌اند تا تاثیر آن‌ها مشخص و در صورت موفقیت به جای مبارزه شیمیایی روشهای مبارزه میکروبی جایگزین گردد. ...

موازنه مقداری به معنای یک مکانیسم کنترل کننده ای است که سبب می شود با وجود تفاوت کمی ژن هایی که روی کروموزوم جنسی قرار دارند کیفیت مشابه ای در هر دو جنس نر و ماده تظاهر یابد در این حشره دست کروموزوم پدری در جنس نر در مراحل اولیه تکامل جنینی از نظر ژنتیکی غیرفعال و متروکروماتیک می شود و از نظر فیزیولوژیکی هاپلوئید به نظر می رسد . سیستم کروموزومی این حشره مدل جالبی است برای مطالعه موازنه مقداری که این موازنه می تواند از طریق مکانیسم های متفاوتی صورت گیرد . در این پژوهش مقایسه م ...

پسیل‌گز Cyammopylla dicora که در سال 1365 توسط مهندس نعیم و دکتر بهداد مورد بررسی قرار گرفته و معرفی گردیده است ، حشره‌ای است که از گیاه گون‌گز Astragalus adsenderns تغذیه می‌کند و ضمن فعالیت خود بر روی این گیاه توسط پوره‌های سنین آخر ترشحاتی تولید می‌شود که به صورت رشته‌ای نازک و سفیدرنگ بوده که به آن گز گفته می‌شود، حشرهء فوق در گذشته در تمام مناطق گزخیز استان اصفهان و چهارمحال بختیاری به صورت فعال وجود داشته است . و میزان تولید گز نیز در این دو استان در حد بالایی بوده است ...

تولید گزانگبین که یکی از مانهای با ارزش کشورمان می‌باشد در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوسیله حشره مولد گزانگبین (Cyamophila dicora) دچار کاهش شدیدی شده که عوامل مختلفی از جمله پارازیت ، عوامل اکولوژیک و روشهای بهره‌برداری در آن دخالت دارند، لذا جهت ارزیابی تاثیر بهره‌برداری در کاهش جمعیت حشره مولد گزانگبین دو روش چوب‌زنی و تکان دادن بوته‌های گون‌گزی (Astragalus adscendens) در تاریخهای متفاوت بر حسب زمان استراحت حدفاصل دو بهره‌برداری آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای ...

ماده گزانگبین از جمله با ارزش کشور می باشد که علاوه بر اهمیت اقتصادی دارای خواص دارویی نیز می باشد این ماده توسط حشره پسیل گز ‏‎Cyamophila dicora‎‏ بر روی گیاه گون گزی ‏‎Astragalus adscendens‎‏ تولید می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد. متاسفانه چندین سال است که تولید این ماده در اثر عوامل مختلفی که بسیاری از آنها در این طرح شناسایی گردیده اند و جای کاهش شدید و در بعضی مناطق یکی از بین رفته است. عوامل موثر در کاهش جمعیت حشره مولد و کاهش تولید که مورد شناسایی و بررسی ...

از آنجائی که مان شکر تیغال نوعی ماده قندی است که معمولا به وسیله فعالیت حشره ای سیاه رنگ از سخت بالپوشان بر روی شاخه های جوان و پشت برگهای گیاهی تیغدار به نام شکر تیغال ‏‎Echinops‎‏ ایجاد می گردد. در منابع مختلف، گونه های متفاوتی از جنس این گیاه را میزبان حشره ذکر می نمایند. لذا به منظور شناسایی دقیق و پراکندگی گیاه مولد و عوامل تولیده کننده مان شکر تیغال، ضمن تهیه اطلاعات کتابخانه ای از منابع مختلف، با حضور در زمان فعالیت حشره در محل، نسبت به تهیه گزارش و جمع آوری نمونه های ...