عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 268

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حشره شناسی پزشکی قانونی دانشی متکی به استنتاجات حاصل از مطالعه و تعیین هویت بندپایان رخداده بر اجساد و اطراف آنهاست. برای این علم نسبتا جدید که ناشی از مسائل جرم شناسی و نیازهای اطلاعاتی مشابه است کاربردهای مختلفی متصور است که از جمله آنها می توان از تعیین زمان و مکان حدوث مرگی ناگهانی ، بررسی حوادث رانندگی با علت نامشخص و تعیین چگونگی استفاده از حشرات برای مقاصد جنائی و کاربردهای دیگر نام برد . به این منظور هر روز بیش از پیش از نتایج حاصل از بررسی میزان رشد بندپایان و یا توا ...

یکی از وظایف و فعالیت های مهم پزشکی قانونی در مورد اجساد بی هویت و یا مشکوک به قتل تعیین زمان و علت مرگ و جرم شناسی می باشد. در این راستا از علوم متفاوتی از جمله حشره شناسی استفاده می شود و بدنی مناسب اصطلاح حشره شناسی قانونی به آن اطلاق گردیده است. علم حشره شناسی قانونی در واقع مطالعه نقش حشرات بندپایان در پیامدهای قانونی است و از معمولی ترین کاربردهای این علم تخمین مدت زمان سپری شده پس از مرگ است. بنابراین اولین گام در کاربرد این علم شناسایی گونه های حشرات در اجساد منطقه مو ...

جستجو و جمع‌آوری کنه‌ها در یک ششم کل مساحت ایران بر روش Stratified random sampling از اماکن مسکونی، اصطبل حیوانات اهلی و لانه جواندگان و پرندگان انجام و کنه‌ها به آزمایشگاه حشره‌شناسی انستیتوپاستور ایران منتقل و مورد شناسایی و طبقه‌بندی قرار می‌گیرند آلودگی کنه‌ها به انواع بورلیاها باله کردن آنها و تزریق به حیوانات آزمایشگاهی مختلف و نیز میکروسکوپ الکترونی انجام می‌پذیرد. ...

امروزه با توجه به مشکلات فنی و اجرایی و اکولوژیک سمپاشی ابقائی و با تغییر سیاست کنترل مالاریا در برنامه ‏‎(Roll Back Malaria)‎‏ ‏‎RBM‎‏، استراتژی کاربرد پشه بند آغشته به حشره کشهای پایروتروئید بعنوان روش ساده، کم هزینه و با امکان مشارکت مردمی و با قابلیت تلفیق در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه ‏‎PCH‎‏ مورد توجه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و توافق اکثریت کشورها قرار گرفته است. پدیده تحریکی-دفعی ‏‎Excito-repellency‎‏ ناشی از اثرات برخی حشره کشها بنا به نظر برخی از محققین در قط ...

راسته Phthiroptera با حدود 4900 گونه دارای متامورفوز ساده می باشد. اینها اکتوپارازیت های کوچک و بدون بال پرندگان و پستانداران هستند. در این راسته چهار زیر راسته ,Amblycera ,Ischnocera Anoplura و Rhynchophthirina وجود دارد، Amblycera و Ischnocera معمولا با هم تحت عنوان شپش های جونده و Anoplura با عنوان شپش های مکنده یا خونخوار مورد بحث قرار می گیرند. این بررسی اولین مطالعه توام مورفولوژی و مولکولی روی اکتوپارازیت های مذکور در ایران است. اطلاعات ژنتیکی موجود در این خصوص بسیار م ...

از نظر مطالعات حشره‌شناسی گونه‌های پشه‌های آنوفلینی یافت شده عبارتند از آنوفلهای فلوویاتیلیس ، دتالی، استفنسی، سوپرپیکتوس ، کولیسیفاسیس ، سرژنتی، مغولنسیس و تورخدای که پنج گونه اول از ناقلین مهم شناخته شده‌اند که در بین آنها آنوفل‌فلوویاتیلیس در تمام مناطق تحت بررسی یافت شده و در این بررسیها مورد توجه خاص می‌باشد. از نظر پراکندگی و وفور آنوفل دتالی در درجه دوم قرار داشته است . مطالعات بخش انگل‌شناسی تا بحال نشان داده که انتقال مالاریا در هر دو منطقه شاهد(بدون سمپاشی) و منطقه ...
نمایه ها:
کهنوج | 
کنترل | 

در حال حاضر، در ایران برنامه‌های کنترل مالاریا بطرق مختلفی از جمله عملیات سمپاشی ابقائی اماکن با پروپوکسور و عملیات لاروکشی بوسیله روغنها و لاروکش تمفوس و ماهیهای لاروخوار، همچنین مداوای مبتلایان با داروهای ضد مالاریا صورت می‌گیرد. در میان ترکیبات مختلف موجود، در کنترل ناقلین مالاریا، حشره‌کشهای گروه تنظیم‌کننده‌های رشد حشرات در برنامه‌های مبارزه تلفیقی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، که در بین آنها دیفلوبنزورون پتانسیل خوبی جهت کنترل لارو پشه‌ها نشان داده است که در ...

در طی سالهای 73-1374، 18 باب مدرسه دخترانه و 18 باب مدرسه پسرانه که جمعاٌ 15256 نفر دانش‌آموز در سنین 20-6 بودند در زمستان از نظر وجود جای زخم و سالک مورد معاینه قرار گرفتند.شیوع زخم حاد 62/0% و جای زخم 94/5% بود که این ارقام نشان دهنده بومی بودن بیماری در این شهر است بیشترین مورد ابتلا به زخم حاد در سن 9 سالگی و معادل 17/2% بود. 54/75% افراد مبتلا دارای یک زخم، 89/14% دارای 2 زخم، 38/6% دارای 3 زخم و 19/3% دارای 4 زخم بودند. 59/56% از زخم حاد روی صورت، 11/43% روی دست، 98/6% ...

مطالعات سال اول که در 4 روستا با جمعیتی برابر 1658 نفر"بعنوان تیمار" و یک روستا با جمعیتی معادل 666 نفر بعنوان شاهد انجام پذیرفت حاکی از آن بوده است که آغشته‌سازی پشه‌بندها تاثیر قابل‌توجهی بر وفور و میزان بقاء ناقلین نداشته است . میزان انتروپوفیلی نیز در بین روستاهای تیمار و شاهد تفاوت معنی‌داری نداشته است . اثر ابقایی حشره‌کش بسیار خوب و میزان مرگ و میر پشه‌ها در تست بیواسی، 26 هفته پس از آغشته‌سازی صد درصد پس از 5 دقیقه تماس بوده است . مطالعات سال دوم در جمعیتی معادل 10 هز ...
نمایه ها:
1373-1374 |