عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه وتحلیل و بررسی میزان ریشه دهی قلمه های گیاه حسن یوسف در دو حالت عادی و معکوس (با قطبی گرایی معکوس) در محیط کشت پرلایت تحت سیستم مه افشان در مقطع زمانی مهر ماه قلمه هایی از نوع علفی از گیاه بالغ تهیه گردید. قلمه ها (5 قلمه به عنوان تکرارو 5 قلمه به عنوان تیمار) پس از انتقال به گلخانه وقرار دادن در محیط کشت تحت سیستم مه افشان با آهنگ کار هر 15 دقیقه 5 ثانیه (با 5 خروجی فعال آب) به مدت 21 روز قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که قلمه های قرار گرفته در حالت ...

دراین بررسی پنج سم مختلف بکار برده می‌شود تا مناسب‌ترین و موثرترین سموم علیه این آفت را تعیین نمائیم. آزمایش برروی گیاه حسن‌یوسف (Cateus blumei benth) که بعنوان یکی از میزبانهای مهم این آفت انتخاب شده انجام می‌شود. هر زمان که تعداد پوره‌ها بطور متوسط روی هر برگ 5 پوره باشد (آستانه خسارت ) آزمایش سموم و سمپاشی انجام خواهد شد چون آستانه خسارت تعیین گردیده ممکنست در عرض سال نیاز به چند نوبت سمپاشی باشد. در سال دوم علاوه بر تکرار آزمایشات سال قبل بر روی گیاه حسن‌یوسف روی گیاه اژد ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گیاه |