عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 510

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از متداولترین آلودگیهای انگلی انسان و سایر مهره داران خونگرم آلودگی با توکسوپلاسما گوندیی است. روش های سرولوژیک از مهمترین تکنیکهای تشخیصی توکسوپلاسموزیس بشمار می آیند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه حساسیت های روش های الایزا و دیگ الایزا در تشخیص توکسوپلاسموزیس انسانی است. در این تحقیق 68 نمونه سرم انسانی شامل 48 نمونه مثبت و 20 نمونه منفی با دو روش الایزا و دیگ الایزا مورد آزمایش قرار گرفتند. در روش (Diffusion in Gel-ELISA) DIG-ELISA، بر حسب اندازه قطر هاله واکنش رقت سرم ...

بمنظور تعیین روند تغییرات درصد حساسیت و تحمل ارقام تجارتی پنبه ایران به بیماری پژمردگی بوته پنبه این تحقیق با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار در 5 تکرار به مورد اجرا درآمد و نتایج حاصل از بررسی حساسیت یا تحمل ارقام تجارتی پنبه به بیماری ورتیسلیومی پنبه نشان داد که هر چند که در سال جاری شدت آلودگی افزایش داشته ولی باز هم رقم ساحل تحمل خود را در مقایسه با سایر ارقام حفظ کرده و از نظر محصول نیز نسبت به سایر ارقام بجز بختگان برتری داشته است نتایج قطعی این طرح ...

در حال حاضر ماموگرافی همراه با معاینه کلینیکی اولین و اصلی ترین وسیله تشخیصی سرطان پستان می باشد . اما با وجود حساسیت بالای ماموگرافی حدود 5 تا 15 درصد ضایعات پستان بوسیله ماموگرفیقابل تشخیص نبوده و افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم در این روش میسر نمی باشد . سونوگرافی داپلر رنگی می تواند یک روش مفید در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان باشد . این تحقیق از دی ماه 1378 لغایت آبان ماه 1379 در مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی ( ره ) جهت تعیین حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر ر ...

یکی از روشهای مطلوب و موثر در مبارزه با بندپایانی که از نظر پزشکی و دامپزشکی حائز اهمیت می‌باشند، مبارزه شیمیایی است . اولین قدم در امر کنترل این بندپایان مزاحم بررسی میزان حساسیت و یا مقاومت آنها نسبت به حشره‌کش‌های متداول در برنامه‌های مبارزه است . این پژوهش یک مطالعه تحلیل است که از فروردین ماه 1374 لغایت آبان‌ماه 1375 به منظور تعیین سطح حساسیت یا مقاومت سوسری‌های بیمارستان‌های شهرستان کاشان نسبت به حشره‌کش‌ها صورت گرفته است . جامعه پژوهش ، سوسری‌های سه مرکز عمده بهداشتی-د ...
نمایه ها:
حشره | 
گیاه | 
کاشان | 

تومورهای ریه از شایع ترین تومورهای بدخیم در زن و مرد هستند. با پیشرفتهای اخیر در درمان این تومورها مثل انجام رادیوتراپی و یا شیمی درمانی قبل از عمل برای بعضی از انواع تومورها و نیز عدم نیاز به جراحی در بعضی موارد مثل لنفوم ها و تومور ‏‎Carcinoma‎‏ ‏‎Cell‎‏ ‏‎Small‎‏ ریه لزوم به داشتن تشخیص نسجی قبل از عمل امری ضروری به نظر می رسد و در این راستا سعی شده است که از روشهای ارزان قیمت،دقیق وکم عارضه بهره برند. این مطالعه نیز با هدف بررسی نتایج بیوپسی سوزنی از راه پوست به عنوان ...

تشخیص زود هنگام ورم پستان تحت بالینی در گاوهای شیری جنبه های بهبود شیر دام و نیز تسریع در بهبودی حیوان می تواند با اهمیت تلقی شود . در سالهای اخیر اغلب جهت گیریها روی آوردن به سیستمی بوده سات که از تغییرات در قابلیت هدایت الکتریکی ‏‎(EC) 1‎‏ شیر سود می جسته است . هدف از انجام این مطالعه تعیین حساسیت 2 ‏‎(Se)‎‏ و ویژگی ‏‎( sp ) 3‎‏ دستگاه ‏‎MAS-D-TEC‎‏ ( دستگاه ردیابی ورم پستان ، ساخت شرکت ‏‎Westcor‎‏ آمریکا )بود که از طریق ردیابی تغییرات در قابلیت هدایت الکتریکی شیر جهت شناسا ...

سیگار کشیدن سردسته علل قابل پیشگیری مرگ و میر در جامعه است. مطالعات اخیر حاکی از نقش سیگار در بروز بیماری دیابت می باشد و در جهت شناخت بهتر اثرات متابولیک سیگار، این مطالعه به مقایسه منحنی تحمل گلوکز خوراکی و حساسیت به انسولین در سیگاریها نسبت به افراد سالم می پردازد. با انجام یک مطالعه توصیفی- مقطعی (Cross-Sectional) 48 مرد سیگاری داوطلب با 48 مرد غیر سیگاری که از نظر سن و BMI همسان شده بودند، از نظر سطح زیر منحنی تحمل گلوکز خوراکی و اندازه انسولین پلاسما و برآورد نمایه حساس ...

این طرح با 6 رقم نارنگی به نامهای پیچ، انشو، کلمانتین، یونسی، مینولاتانجلو و اولاندتانجلو با هدف تعیین میزان حساسیت آنها به گرما درمانی یا ‏‎(Curing)‎‏ در منطقه شمال ( رامسر) و جنوب ( کرمان ) انجام شد. در این آزمایشات و در مراحل اولیه مشخص گردید که نارنگی های یونسی و مینولاتانجلو به گرما درمانی حساسیت نسبتا زیادتری نشان می دهند. ولی نارنگی های پیچ، کلمانتین و انشو نسبت به این تیمار متحمل تر بودند. آزمایشات این طرح کماکان ادامه دارد. ...

تحلیل حساسیت یکی از مباحث مهم علم تحقیق در عملیات است . فرض کنید که بعضی از داده های یک مسئله برنامه ریزی خطی تغییر کرده باشند . سئوالی که مطرح است این است که آیا با استفاده از جواب بهین مسئله اولیه جواب بهین مسئله جدید را می توان به دست آورد و یا در حالت خاص تر اینکه داده های مسئله را چگونه و تا چه اندازه ای می توان تغییر داد که جواب بهین قبلی، بهین باقی بماند . این مسئله از لحاظ محاسبات کامپیوتری بسیار حایز اهمیت است . در این طرح پژوهشی روی تحلیل حساسیت مدل جمعی تحقیق شده ...