عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مقاومت در برابر تحول را می‌توان نخستین واکنش طیف عمده ای از افراد دانست. بنابراین در یک سازمان با هدایت و رهبری و تسهیل فرایند تحول از طریق مشاوره، روشنگری و آموزش، می‌توان تحول را به بهترین نحو عملی کرد. اثرات چنین راهبردی را می‌توان با درک علل مقاومت از قبیل ترس از دست دادن امتیاز یا سود، احساس بی کفایتی ناشی از کسب مهارت‌های جدید، الگوهای رفتاری جدیدو نگرش یا روش جدید برای ارتباط با مردم ارتقا داد. با توجه به تحولات عمده در حال رخداد در نظام حسابداری بخش عمومی و استق ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر اجزای اقلام تعهدی حسابداری بر میزان پایداری این اقلام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1387 است. در راستای این هدف، تعداد 72 شرکت برای دوره 5 ساله مورد پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، اقلام تعهدی به صورت عملیاتی می باشد و به دو جزء رشد فروش و تحریف های حسابداری تجزیه شده است. اجزای رشد و تحریف های حسابداری با اقلام تعهدی در ارتباط هستند. جزء اول، به عنوان رشد در خروجی های شرکت محسوب می شود؛ در صورتی که جزء دوم ...

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تأکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تأکید دارد. که از توان ...

در کشور ما در سال های اخیر حرکت هایی به سمت استفاده از سامانه حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است. از آن جمله می توان به دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی ودرمانی تهران اشاره کرد،که در آیین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده از سامانه ی حسابداری تعهدی کامل را در امور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند. هدف ازاین تحقیق استخراج نظر مدیران و کارمندان امور مالی و حسابرسان و هیات امناء درخصوص نتایج استفاده از مبنای تعهدی در نظام حسابداری دانشگاه علوم پزشکی تهران ا ...

روش تعهدی به طور گسترده در حسابداری مورد انتقاد قرار گرفته است که به مدیریت اجازه می دهد از روش های فرصت طلبانه جهت مدیریت سود استفاده کند و با استفاده از مدیریت سود بتواند به طور غیر مستقیم قیمت سهام و واکنش سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهند و به اهداف خود دست یازند. در این پژوهش، واکنش بازار به اقلام تعهدی بزرگ و کوچک در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. ما پیش بینی کردیم که بازار تمایل دارد زمانی که اقلام تعهدی سرمایه در گردش منجر به افزایش در سود می شود، به سود ...

به طور کلی دو روش اساسی در حسابداری برای تعیین زمان و نحوه گزارش درآمد و هزینه وجود دارد: روش نقدی و روش تعهدی. هدف از این تحقیق، بررسی وجود پیش‌زمینه‌های تحول در مبنای حسابداری نقدی به مبنای تعهدی در حوزه دانشگاهی کشور عراق است. این پژوهش به لحاظ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش‌های توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متخصصان مالی حاضر در دانشگاه های دولتی (شامل کارکنان یا سایر افراد مانند حسابرسان دیوان محاسبات) کشور عراق بود که از میان جامع ...

امروزه سیستم های حسابداری نقش انکار ناپذیری در رونق فعالیت های سازمان و در محیط اقتصادی کلان جامعه دارد. افراد سرمایه گذار به اطلاعات قابل اطمینانی نیاز دارند که بتوانند بر اساس آنها تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. از آنجا که هدف سرمایه گذاران، حداکثر کردن ثروت می باشد، به همین دلیل محققین و تحلیلگران مالی به دنبال یافتن معیار عملکرد هستند که بر اساس آن بتوان بازده سهام و ارزش شرکت را پیش بینی کرد. شناسایی عوامل و شاخص هایی که درتعیین ارزش شرکت و بازده سهام کاربرد داشته باشد و همچ ...

یکی از وظایف مهم حسابداری تعهدی شناسایی همزمان درآمد و هزینه تحت اصل تطابق می باشد (دچو، 1994؛ دچو، کاثری و واتز، 1998). با افزودن اقلام تعهدی به جریانهای نقدی عملیاتی حسابداران اقلامی از سود را ارائه می کنند که نسبت به روش نقدی از نوسان کمتری برخوردار می باشد؛ و محافظه کاری مشروط یعنی شناسایی زودتر زیان های تحقق نیافته نسبت به سودهای تحقق نیافته تعبیر گردیده است. تحقیق حاضر در پـی بررسی دو نقش متفاوت اقلام تعهدی انجام شده است تامشخص نماید: 1_آیابین افزایش اقلام تعهدی و کا ...

امروزه جایگاه و نقش علم و فناوری در توسعه و پیشرفت جوامع بشری از یک‌سو و رسالت و کارکرد برجسته و اساسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در گسترش مرزهای دانش و تسریع و تسهیل فرآیند رشد و توسعه‌ی پایدار و همه جانبه‌ی ممالک بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و اهتمام سیاستمداران و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. ایفای این نقش و رسالت محوری توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، خود نیازمند استقرار نظامات مدیریت علمی و دانش بنیان در هدایت، برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل بر عملیات و فرآی ...