عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 304

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صورت های مالی به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی? برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی وجریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت های مالی که همان استانداردهای حسابداری هستند از اهمیت بسیارزیادی برخوردار می باشند و یکی از مهمترین الزامات تهیه و ارائه اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، وضع وتدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل است.هدف اصلی این تحقیق ،بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری بر بهبود کیفیت سود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است ...

تاريخ جهان شاهد نقش بسيار عظيم و انكارناپذير زنان در حوادث گوناگون است. امروزه كه مباحث توسعه ي كشورهاي جهان مطرح ميباشد، نقش زنان در اين فرآيند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. سیستم حسابداری هر موسسه مهم‌ترین سیستم اطلاعاتی آن موسسه محسوب شده و ارایه خدمات و به ویژه اطلاعات مالی که مهم‌ترین محصول این سیستم است ، بستگی به کارایی اجزای سیستم حسابداری دارد . نیروی انسانی بکار گرفته شده مهم‌ترین قسمت سیستم بوده و نقش تعیین کننده ای در کیفیت اطلاعات مالی ارایه شده ، به عنوان محص ...

ریسک سیستماتیک، نشان دهنده ریسک تحمیلی از سوی بازار است و به ریسک غیر قابل اجتناب معروف است. از طرفی محافظه کاری به تائید پذیری نامتقارن برای شناسایی زیان اقتصادی در مقابل سود اقتصادی اشاره می کند، که در نتیجه آن سود حسابداری دوره جاری متشکل از زیان هایی است که به موقع تر از سود شناسایی می شوند (باسو1997، واتز 2003 ). این تحقیق در صدد است تا به اين موضوع بپردازد که آیا ویژگی های حسابداری تحت تاثير ریسک سیستماتیک است؟ ریسک سیستماتیک می تواند بر انگیزه مدیران برای شناسایی اخبا ...

پژوهش حاضر تحت عنوان ًبررسی کاربری حسابداری منابع انسانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ً در محدوده زمانی شش ماهه دوم سال1387 و با تمرکز بر تاثیرات اطلاعات حاصل از حسابداری منابع انسانی بر تصمیمات درسطوح مختلف مدیران ارشد بانک مرکزی ج.ا.ا صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، ایجاد وتوسعه یک چارچوب ادراکی مناسب در زمینه مدیریت منابع انسانی سازمان است که از طریق بیان مفاهیم اساسی حسابداری منابع انسانی بصورت ابزاری کارآمد و مفید برای متخصصان منابع انسانی و مدیران ارشد سازما ...

يک اصل پذيرفته شده در مديريت مالي اين است که هدف اصلي و اساسي مديريت شرکت ها، حداکثر کردن ثروت سهامدارن از طريق تخصيص بهينه منابع شرکت است. از اوايل قرن بيستم به منظور عملياتي کردن اين مفهوم از معيارهاي سنتي حسابداري از قبيل سود هر سهم، نرخ بازده دارايي ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده مي کردند. از دهه 1980 به بعد اين معيارها مورد انتقاد گرفتند و عده اي از پژوهشگران و انديشمندان مالي معيارهاي ارزيابي عملکرد جديدي به نام معيارهاي مبتني بر ارزش را معرفي نمودند و مدعي بود ...

یکی از وظایف اساسی حسابداران، تأمین اطلاعات صحیح و به‌موقع است تا مدیران تصمیم‌های خود را بر اساس این اطلاعات اتخاذ نمایند. در راه نیل به‌ این اهداف، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای، بعنوان منبع اولیه، با ارائه اطلاعات بموقع و مربوط به سازمانها در مدیریت تجارتشان کمک می کند. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر برتناسب الزامات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و ظرفیت آنها می پردازد. مدل تحقیق، با استفاده از متغیر های خبرگی فنی، خبرگی اطلاعاتی، دانش مدیر، تعهد مدیر، حضور ...

یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابی‌های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارش‌های مالی مرتبط است. این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر تصمیمات و نتایج اقتصادی ناشی از آنها تاثیر مثبت خواهد داشت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحق ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارت های مورد نیازبرای فارغ التحصیلان رشته حسابداری و اهمیت آن ها ازدیدگاه شاغلین درحرفه ،اساتید دانشگاه و دانشجویان حسابداری است. تعیین دانش و مهارت های مورد نیاز و کفایت ارائه آن ها در برنامه کنونی، به منظورموفقیت دراصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری ضروری بنظر می رسد. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمایندگان شاغلین درحرفه حسابداری،اساتید دانشگاه و ...

طبق تحقیقات، هماهنگسازی در حسابداری دارای پیامدهای اقتصادی مانند کاهش هزینهی سرمایه ،‌ کارایی تخصیص سرمایه ،‌ امکان انتقال سرمایه در سطح بینالمللی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است.(سدرسترم وسان،2008) هدف این پژوهش ، شناسایی موانع موجود در پذیرش کامل استانداردهای بینالمللی در ایران است. اقدامی که میتواند منافع کشور را به خصوص با دسترسی به منابع مالی بینالمللی با هزینهی کمتر تامین کند. ری بال (2006) در تحقیق خود موانعی را در استفاده کامل از استانداردهای بینالمللی شناسایی نمود ...