عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 506

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت اطلاعات حسابداری بر کسی پوشیده نیست و اکثر شرکتها به خاطر الزامات قانونی و نیز تبلیغ سایر کاربردهای اطلاعات حسابداری، دست به استقرار سیستم‌های اطلاعات حسابداری زده‌اند. و این استقرار شامل طراحی و اجرای سیستم‌ها می‌باشد، و عموما هزینه‌های زیادی را بر شرکتها تحمیل نموده است . بنابراین از اطلاعات تهیه شده این سیستم بایستی استفاده گردد. تحقیقاتی که در زمینه استفاده اطلاعات حسابداری انجام گرفته بیشتر بر استفاده کنندگان خارجی این اطلاعات تاکید داشته‌اند و بیشتر به نوع اطلاعات ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیر انتفاعی است و طبعا می بایست مانند هر سازمان دیگری بمنظور ثبت، ضبط و طبقه بندی فرآیندها و فعالیت های مالی، دارای سیستم حسابداری پویا و یکسانی در کلیه شعب تابعه باشد بگونه ای که روابط مالی فی ما بین شعب از یکسو و شعب و مرکز از سوی دیگر علاوه بر انطباق با اصول و استانداردهای حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی از شفافیت معقولی برخوردار بوده و بدور از هر گونه اعمال سلیقه در چهارچوب قوانین و مقررات دولت استقرار یافته باش. محقق ...

حسابداری به عنوان یک زبان وسیله کارآمدی جهت انتقال اطلاعات نهادها و موسسات مختلف می باشد. اطلاعات مالی در عین حال که از منافع گروه های ذینفع مراقبت می کند، می تواند باعث افزایش میزان سوء استفاده های سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی شود و اختلالات مالی مانند فساد و رشوه خواری را گسترش دهد که این خود از مصادیق نقض حقوق بشر می باشد. بنابراین حسابداری به عنوان عامل کنترل کننده نیز با بررسی و رسیدگی کامل عمل می کند. با توجه به پیچیدگی های تجارت افزایش نیاز به پیشرفت و گسترش خدمات ...
نمایه ها:
فساد | 

هدف کلی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار رویدادهای مالی موثر بر وضعیت و نتایج عملیات یک واحد اقتصادی را بیان دارد. از این طریق استفاده‌کنندگان (خصوصاً مدیران) را در قضاوت و تصمیم گیری در مورد عملکرد واحد مربوطه یاری می‌دهد. هر یک از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کارآ، دارای ویژگیهای معینی می‌باشند که در عمل، تعیین تمام این ویژگیها امکان‌پذیر نیست. لکن طبق اصول حسابداری برخی معیارهای کیفی وجود دارند که رعایت آنها کارایی سیستم اطلاعاتی حسابداری را تعیی ...

این طرح جنبه مقدماتی داشته وهدف نهائی آن بررسی سیستم حسابداری شهرداریهای ایران وشناخت نقائص موجود وارائه پیشنهادهای لازم برای رفع این نقائص وباکمال ارائه یک سیستم حسابداری جامع برای شهرداریهای ایران باتوجه به حجم فعالیت هر دسته ازشهرداریها بوده است . ...

موضوعات حسابداری مربوط به تعاریف دفاتر، روزنامه (کلی)، صورتهای مالی اساسی، بررسی صورتهای ترازنامه و سود و زیان در شرکتهای خدماتی، شرکتهای تجاری ذخیره م.م، حسابهای دریافتی اسناد تجاری، تحقیقات در حسابداری، کاربرگ. ...
نمایه ها:

موضوعات حسابداری مربوط به دفاتر روزنامه اختصاصی، صورت مغایرت بانکی حقوق و دستمزد، تأسیس شرکتهای غیر سهامی، ورود و خروج شرکا و شرکتهای غیر سهامی، انحلال شرکتهای غیر سهامی، صورت تغییرات در وضعیت مالی برمبنای وجه نقد، صورت گردش نقدی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، شرکتهای تعاونی. ...
نمایه ها:
4 | 

کیفیت کاربرد سیستم حسابداری به میزان دانش، تجربه و انگیزه حسابداران به عنوان مهمترین جز سیستم حسابداری و علاقه و امکان مدیران در بهره برداری متناسب از اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری بستگی دارد. عدم وجود یا نقصان در هر یک از عوامل ذکر شده می تواند سبب کاهش کیفیت یا کاهش اثر بخشی اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری گردد. تحقیق حاضر علاوه بر بررسی برخی مطالعات گذشته که پیرامون جایگاه حسابداران و سیستم اطلاعاتی حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت انجام گردیده، به بررسی عوامل ...

در ساختار اقتصادهای سیستماتیک و یا آن دسته از ساختارهای اقتصادی که در راه هدفمند شده گام بر می‌دارند، اطلاعات حسابداری که از طریق پردازش داده‌های مالی در یک سیستم اطلاعاتی فراهم میشود، یکی از مهمترین مبانی تصمیم‌گیری در تخصیص بهینه منابع اقتصادی در سطح خرد وکلان بشمار می‌آید.جهت تحقق اهداف گزارشگری مالی و در چهارچوب مبانی نظری حسابداری، استانداردهای حسابداری تدوین می‌گردند.رعایت استانداردهای حسابداری منجر به اطلاعات مفید، قابل اتکا، قابل مقایسه و مربوط میشود که این ...