عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1499

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تأثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده سید علیرضا سیدی وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا که محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب می باشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت به حساب می آید. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات قابل اتکا هستند. انتشار به موقع گزارشهای مالی یک عامل کلیدی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود عملکرد بازار سرمایه است. از دیدگاه سرمایه گذاران، ...

اهمیت اطلاعات حسابداری بر کسی پوشیده نیست و اکثر شرکتها به خاطر الزامات قانونی و نیز تبلیغ سایر کاربردهای اطلاعات حسابداری، دست به استقرار سیستم‌های اطلاعات حسابداری زده‌اند. و این استقرار شامل طراحی و اجرای سیستم‌ها می‌باشد، و عموما هزینه‌های زیادی را بر شرکتها تحمیل نموده است . بنابراین از اطلاعات تهیه شده این سیستم بایستی استفاده گردد. تحقیقاتی که در زمینه استفاده اطلاعات حسابداری انجام گرفته بیشتر بر استفاده کنندگان خارجی این اطلاعات تاکید داشته‌اند و بیشتر به نوع اطلاعات ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیر انتفاعی است و طبعا می بایست مانند هر سازمان دیگری بمنظور ثبت، ضبط و طبقه بندی فرآیندها و فعالیت های مالی، دارای سیستم حسابداری پویا و یکسانی در کلیه شعب تابعه باشد بگونه ای که روابط مالی فی ما بین شعب از یکسو و شعب و مرکز از سوی دیگر علاوه بر انطباق با اصول و استانداردهای حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی از شفافیت معقولی برخوردار بوده و بدور از هر گونه اعمال سلیقه در چهارچوب قوانین و مقررات دولت استقرار یافته باش. محقق ...

بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورتهای مالی استفاده می کند. مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله محافظه کاری در حسابداری می تواند قرار گیرد. محافظه کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده ازطریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود. در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی، محافظه کاری را با واژه دیگری یعنی احتیاط به رسمیت شناخته و اینگونه تعریف کرده ...

نظام حسابداری شرکتهای زمین و مستغلات (تولید ساختمان و مسکن)، نظام ویژه آنها نمی‌باشد. بسیاری از این شرکتهای طی بررسی اولیه که در خصوص موضوع تحقیق صورت گرفته در حال حاضر از حسابداری معمول در شرکتهای تولیدی صنعتی استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت بخش ساختمان و مسکن در کل اقتصاد ایران، لازم است که نظام حسابداری شرکتهای فعال در این بخش اقتصادی هر چه زودتر بر پایه‌ای درست قوام یابد. هدف این بررسی تحلیل موضوع فوق بوده و در این اثنی راه کارهای لازم عرضه خواهد شد. فرضیه یک : ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر برارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود)در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیرهای وابسته در تحقیق حاضر قیمت بازار هر سهم می باشد و متغیر‌های مستقل عبارتنداز : ارزش دفتری هر سهم ، معیار‌های سود هرسهم ، انحراف معیارهای سود هر سهم ، تفاوت بین سودخالص و معیارهای سود هر سهم.این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی وسه فرضیه فرعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت‌های پذیرفت ...

هدف کلی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار رویدادهای مالی موثر بر وضعیت و نتایج عملیات یک واحد اقتصادی را بیان دارد. از این طریق استفاده‌کنندگان (خصوصاً مدیران) را در قضاوت و تصمیم گیری در مورد عملکرد واحد مربوطه یاری می‌دهد. هر یک از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کارآ، دارای ویژگیهای معینی می‌باشند که در عمل، تعیین تمام این ویژگیها امکان‌پذیر نیست. لکن طبق اصول حسابداری برخی معیارهای کیفی وجود دارند که رعایت آنها کارایی سیستم اطلاعاتی حسابداری را تعیی ...

در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها در راستای رسیدن به سطح کیفیت مطلوب به مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) روی آورده اند. محققان حسابداری نیز به این موضوع علاقه مند شدند که سیستم های حسابداری چگونه به یک محیط مدیریت کیفیت فراگیر راه می یابند. این مقاله مطالعه ای موردی از اتخاذ مدیریت کیفیت فراگیر و تغییرات در سیستم های حسابداری مدیریت در شرکت های ساختمانی نیوزیلند است. این مقاله روش های سازمانی در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر را به عنوان یک راهبرد و اثرات بعدی آن در سیستم های حسابداری ...

این طرح جنبه مقدماتی داشته وهدف نهائی آن بررسی سیستم حسابداری شهرداریهای ایران وشناخت نقائص موجود وارائه پیشنهادهای لازم برای رفع این نقائص وباکمال ارائه یک سیستم حسابداری جامع برای شهرداریهای ایران باتوجه به حجم فعالیت هر دسته ازشهرداریها بوده است . ...