عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1499

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تأثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده سید علیرضا سیدی وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا که محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب می باشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت به حساب می آید. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات قابل اتکا هستند. انتشار به موقع گزارشهای مالی یک عامل کلیدی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود عملکرد بازار سرمایه است. از دیدگاه سرمایه گذاران، ...

اهمیت اطلاعات حسابداری بر کسی پوشیده نیست و اکثر شرکتها به خاطر الزامات قانونی و نیز تبلیغ سایر کاربردهای اطلاعات حسابداری، دست به استقرار سیستم‌های اطلاعات حسابداری زده‌اند. و این استقرار شامل طراحی و اجرای سیستم‌ها می‌باشد، و عموما هزینه‌های زیادی را بر شرکتها تحمیل نموده است . بنابراین از اطلاعات تهیه شده این سیستم بایستی استفاده گردد. تحقیقاتی که در زمینه استفاده اطلاعات حسابداری انجام گرفته بیشتر بر استفاده کنندگان خارجی این اطلاعات تاکید داشته‌اند و بیشتر به نوع اطلاعات ...

باارزش‌ترین سرمایه،سرمایه در مخلوقات انسانی است . در این تحقیق، تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران باسابقه سازمانهای دولتی در ایران مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق بکار برده شده، روش توصیفی - تحلیلی است . جامعه آماری مورد بررسی تمام مدیران مجرب و دارای مدرک حداقل لیسانس رشته مدیریت و یا رشته‌های مربوطه هستند. نمونه آماری نیز اعضاء انجمن فارغ‌التحصیل سازمان آموزش مدیریت دولتی هستند. داده‌های لازمه از طریق توزیع و جمع‌آور ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیر انتفاعی است و طبعا می بایست مانند هر سازمان دیگری بمنظور ثبت، ضبط و طبقه بندی فرآیندها و فعالیت های مالی، دارای سیستم حسابداری پویا و یکسانی در کلیه شعب تابعه باشد بگونه ای که روابط مالی فی ما بین شعب از یکسو و شعب و مرکز از سوی دیگر علاوه بر انطباق با اصول و استانداردهای حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی از شفافیت معقولی برخوردار بوده و بدور از هر گونه اعمال سلیقه در چهارچوب قوانین و مقررات دولت استقرار یافته باش. محقق ...

تحقیق حاضر به روش توصیفی و براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و مراجعه به کتب و مقالات و سایر منابع کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است و نتایج حاصل از آن را می‌توان بشرح ذیل ارائه نمود: گرچه اداره موفق سازمانهای بزرگ امروزی بدون بهره‌گیری از ابزارهای قوی اطلاعاتی از جمله گزارشات و اطلاعات حاصل از سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت ، عملا غیرممکن است ، متاسفانه نتایج حاصل از تحقیق حاضر گویای این واقعیت تلخ است که در شرکتهای تولیدی صنعت خودروسازی ایران، بعنوان یکی ...

بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورتهای مالی استفاده می کند. مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله محافظه کاری در حسابداری می تواند قرار گیرد. محافظه کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده ازطریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود. در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی، محافظه کاری را با واژه دیگری یعنی احتیاط به رسمیت شناخته و اینگونه تعریف کرده ...

نظام حسابداری شرکتهای زمین و مستغلات (تولید ساختمان و مسکن)، نظام ویژه آنها نمی‌باشد. بسیاری از این شرکتهای طی بررسی اولیه که در خصوص موضوع تحقیق صورت گرفته در حال حاضر از حسابداری معمول در شرکتهای تولیدی صنعتی استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت بخش ساختمان و مسکن در کل اقتصاد ایران، لازم است که نظام حسابداری شرکتهای فعال در این بخش اقتصادی هر چه زودتر بر پایه‌ای درست قوام یابد. هدف این بررسی تحلیل موضوع فوق بوده و در این اثنی راه کارهای لازم عرضه خواهد شد. فرضیه یک : ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر برارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود)در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیرهای وابسته در تحقیق حاضر قیمت بازار هر سهم می باشد و متغیر‌های مستقل عبارتنداز : ارزش دفتری هر سهم ، معیار‌های سود هرسهم ، انحراف معیارهای سود هر سهم ، تفاوت بین سودخالص و معیارهای سود هر سهم.این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی وسه فرضیه فرعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت‌های پذیرفت ...

شفافیت و افشای اطلاعات شرکتها را میتوان به عنوان مکانیزمی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب می شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه نمایندگی کم شود. عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملات ضعف بازار و نقد شوندگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین میزان سرمایه گذاری شرکت و گردش سهام با رتبه افشای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شد ...