عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده : حروف اضافه، حروفی تغییر ناپذیر هستند که نقش بسیار مهمی در ساختار نحوی و معنایی جملات در زبان فرانسه و فارسی ایفا می کنند. کارکرد این حروف، برقراری ارتباط میان کلمات مختلف است. از آنجا که تعداد حروف اضافه بسیار زیاد است و هریک می توانند معانی متعددی باشند، دانشجویان فارسی زبان در جریان ترجمه ی این عناصر کوچکِ در همه جا حاضر، با مشکل روبرو می شوند. این مشکل از عدم شناخت این عناصر زبانی و ناتوانی دانشجویان در انتخاب معادل متناسب با متن برای هر حرف اضافه ناشی می شود. ...

این پایان‌نامه از چهار فصل تشکیل شده است که در فصل اول به برخی ملاحظات نظری درباره یادگیری زبان اول و دوم پرداخته شده است . از جمله عوامل موثر در یادگیری زبان دوم، زبان‌آموزی کودک و نقش آن در مطالعات مربوط به یادگیری زبان دوم و نظریه‌های مهم مربوط به یادگیری زبان مورد توجه قرار گرفته است و سرانجام برخی عوامل غیرزبانی موثر در یادگیری زبان ذکر شده است . فصل دوم شامل نگاهی به سابقه تحلیل خطا و هدف از تحلیل خطا و نیز بیان منابع مهم خطا می‌باشد. فصل سوم شامل توصیف ساختاری سازه "فع ...

بخش اول پایان‌نامه حاضر به تعاریف ، انواع و معانی حروف اضافه در زبان فارسی می‌پردازد. در بخش دوم حروف اضافه زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش سوم مقایسه مقابله‌ای حروف اضافه در زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفته است . بخش چهارم شامل پرسشنامه و کار میدانی و نتایج حاصل از آن می‌باشد. در بخش پنجم تحلیل خطاها با توجه به ارتباط دو بخش عملی و نظری صورت گرفته و پیشنهاداتی در ارتباط با آموزش حروف اضافه انگلیسی به فارسی زبانان ارائه شده است . لازم به ذکر است که براساس اطلاع ...

در قلمرو حروف اضافه، زبان متون نثر کهن فارسی از زبان نثر ادبی معاصر، کاملاٌ متمایز است و از یکدیگر بازشناخته می شوند و این امر، نتیجه تحول زبان فارسی در چند قرن زندگی خود می باشد. آنچه موجب این تمایز گردیده عبارت است از : ا- برخی تکواژهای نحوی که در زبان متون نثر کهن فارسی به عنوان حرف اضافه مورد استفاده قرار گرفته است یا در زبان نثر ادبی معاصر کاربردی ندارد و یا به ندرت در نقش حروف اضافه قرار می گیرد . 2- استعمال یک حرف اضافه با گونه های مختلف آن، مانند ؛ با ؛ که شامل گونه ...

مطالعات متعددی که در باب بینابین فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم انجام شده است در طی فراگیری ساختارهای فرودهی و سرگردانی حروف اضافه مرحله ای را گزارش کرده اند که برخی فراگیران حرف اضافه مرحله ای را گزارش کرده اند که برخی فراگیران حرف اضافه را در جمله های پرسشی و نیز بندهای موسولی خذف میکنند. در مورد این پدیده که حرف اضافه تهی نامیده شده است نظرات گوناگون و گاهی متناقض مطرح گردیده است. پژوهش حاضر به بررسی پیدایش و تطور ساختارهای فرودهی و سرگردانی حروف اضافه در زبان بین ...

در این تحقیق تلاش شده است تا تفاوتهای موجود در کاربرد حروف اضافه در فومن و رشت مشخص گردد. 12000 آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس متغیرهای سن، جنسیت ، سواد و مکان به دوازده گروه تقسیم شده‌اند. فهرستی شامل 22 جمله گیلکی به صورت تصادفی از کریستن سن (1995) استخراج و پس از اصلاح مورد استفاده قرار گرفته است . هر جمله می‌بایست با یک عبارت حرف اضافه‌ای تکمیل می‌شد. از این تعداد آزمودنی، 26400 ترکیب جمع‌آوری گردیده است . پیش از تجزیه و تحلیل نهایی، سوالهای 3و 15 حذف گردید زیرا ...
نمایه ها:
فومن | 
رشت | 

هدف اصلی این پایان‌نامه ضمن بررسی و توضیح پاره‌ای از عوامل زبانی و غیر زبانی دخیل در یادگیری زبان انگیسی، توصیف و بررسی بعضی از خطاهای زبان‌آموزان در یادگیری سازه "فعل+حرف اضافه" است . این پایان‌نامه از چهار فصل تشکیل شده است که در فصل اول به برخی ملاحظات نظری درباره یادگیری زبان اول و دوم پرداخته شده است . از جمله عوامل موثر در یادگیری زبان دوم، زبان‌آموزی کودک و نقش آن در مطالعات مربوط به یادگیری زبان دوم و نظریه‌های مهم مربوط به یادگیری زبان مورد توجه قرار گرفته و سرانجام ...

سه حرف اضافه فرانسه A.DE,EN با معادلهای فارسی مقایسه گردید. این مقایسه تفاوتهای ساختی بین دو زبان را تا جایی که به حروف اضافه مذکور مربوط می‌شود نمودار ساخت . مطالعه حاضر بر اساس سه اصل زبان شناسی تطبیقی: گزینش ، توصیف و مقایسه الگوها، استوار است نتایج آن به ما امکان میدهد اکثر مشکلاتی را که حروف اضافه یاد شده ناشی میگردد پیش بینی نماییم. آزمونی مشتمل بر سئوالاتی پیرامون کاربرد EN,DE,A بین چهل نفر دانشجوی ایرانی مقطع لیسانس (ترم ششم) رشته زبان و ادبیات فرانسه توزیع گردید. نتا ...

خطا در کاربرد حروف اضافه در بسیاری از موارد می‌تواند به اختلال در امر انتقال معنا منجر شود. معروف(1384) در کتاب «فن ترجمه: اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی» می‌نویسد: حروف اضافه فارسی در بسیاری از موارد با حروف جر قابل انطباق نیست. لذا این ذهنیت که حروف اضافی فارسی باید معادل معنایی مشابهی در عربی باشد در اغلب موارد صحیح نیست. معروف در ادامه چندین مثال می‌آورد که در اینجا به یکی از مثالهای وی اشاره می‌شود: به اتومبیل نزدیک شد : قرب من السیاره این م ...