عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 310

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر درجه حرارت پایین بروی رشدونمو عملکرد دانه وکاه واجزا عملکرد گندم پاییزه در مراحل جوانه زنی ،غنچه زنی وگلدهی درشرایط گلخانه واطاق رشدموردمطالعه قرارمیگیرد. درمرحله جوانه زنی ،ارقام مختلف به مدت دوهفته درحرارتهای 2 تا 22 درجه ودرمرحله غنچه زنی درحرارت 6 تا 36 درجه ودرمرحله گلدهی درحرارتهای 10 تا 30درجه سانتیگراد قرارداده میشوند،تیمارهای سر،بطورجداگانه درمراحل مشخص ذکرشده دربالا بطورمستقل و بطورترکیبی اعمال خواهدشد. ...
نمایه ها:
حرارت | 
گندم | 

بسترهای پرشده از سیستم‌های کارآمد و پرمصرف در صنایع امروزی بوده که باپیشرفت تکنولوژی مورد استفاده وسیع قرار گرفته‌اند. کابردهای عمده آنها در صنایع شیمیایی (راکتورهای شیمیایی)، صنایع فولادسازی، شیشه‌سازی، نیروگاهها (بازیاب انرژی) و سیستم‌های خورشیدی‌می‌باشد. به دلیل اهمیت اینگونه سیستمها و کاربرد متنوع آنها لزوم مطالعه و بررسی بیشتر آنها احساس می‌شود. برای شناخت سیستم‌های آکنده بایستی پارامترهایی که‌اثرمحسوس در میزان انتقال حرارت دارند مورد بررسی قرارگیرند. بنابراین سیستم بایس ...

هدف ازاین طرح مطالعه تجربی پدیده جابجایی آزاد وافزایش انتقال حرارت دریک محفظه بسته است .این محفظه ،تشکیل شده است ازیک ظرف استوانه ای جدارنازک ویک میله استوانه ای توپرکه داخل ظرف استوانه ای قراردارد.بطوریک محور میله وظرف برهم منطبق هستندباعبورجریان برق ازسیستمهای داخل میله ،دمای میله افزایش یافته و انتقال حرارت بین میله مرکزی واستوانه جدارنازک بصورت جابجایی آزاد صورت میگیرد. بانصب تعدادی فین روی میله مرکزی افزایش انتقال حرارت موردمطالعه قرارخواهدگرفت . ...

افزایش حرارت پالپ دندان در اثر قرار دادن کامپازیت در حفره می‌تواند سبب صدمه به دنادن شود. در این تحقیق اثر سه روش مختلف قرار دادن کامپازیت بر روی مقدار حرارت پالپ بررسی گردید و نیز اثر ضخامتهای مختلف از عاج باقیمانده بر روی انتقال این حرارت به پالپ مطالعه شد. در این تحقیق از 120 دندان مولر که به 4 دسته 30 تایی تقسیم شده بودند استفاده گردید. در این دسته‌ها ضخامت عاج باقیمانده در کف حفره بین 0/5 تا 2 میلیمتر متفاوت بود. هر دسته 30 تایی به 3 زیر گروه 10 تایی تقسیم شده و زیر گروه ...

دستگاه آزمایشی طراحی و ساخته خواهدشد که قابلیت لازم برای مطالعه تاثیر تقطیر بخارآب درهوا و تشکیل برفک رابرروی ضریب انتقال حرارت جابجایی داراخواهد بود.پس از راه اندازه گیری دستگاه نحوه رشد برفک روی یک سطح سرد و تشکیل قطرات آب برفک و تاثیر آنها برضریب انتقال حرارت مطالعه خواهدشد. ...

اجسام دوار در صنعت کاربرد گسترده‌ای دارند و مسائل تعادل حرارت در داخل آنها موضوع تحقیقات بسیاری بوده است یکی از این مسائل تعادل حرارت لوله‌های دوار می باشد ...

با نصب پره به دیوار محدوده‌ای از دیوار تحت تاثیر نصب پره قرار گرفته و دمایش تغییر می‌کند ابتدا باید این محدوده را یافت سپس تاثیر قرار گرفتن پره دوم را در این محدوده را بررسی نمود که تا چه فاصله‌ای قرار گرفتن پره دوم مقرون به صرفه خواهد بود چون به نسبت مزن پره اولا هزینه اولیه جهت نصب پره داریم ثانیا با کم شدن فاصله پره‌ها ممکن است به جای افزایش مقدار انتقال حرارت آن را کاهش دهد. از طرف دیگر هر چه طول پره زیادتر شود باز هزینه ساخت بالا می‌رود ولی آیا به همان نسب ...

افزایش درجه حرارت پخت و نیز مواجه شدن قطعات لاستیکی با حرارت بالا در حین سرویس‌دهی، سبب شده است که تحقیقاتی روی چگونگی مقاومت این قطعات در مقابل حرارت و خستگی ناشی از سرویس ، از طریق بهینه‌سازی سیستمهای پخت آنها صورت گیرد. این مقاله به بحث در زمینه انتخاب بهترین سیستمهای پخت برای رسیدن به مقاومت بالا در مقابل حرارت و خستگی حین سرویس ، می‌پردازد. ...

این مقاله در مورد حرارت در کامپیوتر بحث می‌کند و یادآور می‌شود که اگر از جانب هیچیک از سخت‌افزارهای خود مسئله حرارتی ندارید، مثلا ضربه دیدن نرم‌افزاری در روزهای بسیار گرم، دلیلی برای گریس‌کاری وجود ندارد و لازم نیست جعبه کامپیوتر خود را باز کنید. اما اگر کامپیوتر شما ناپایدار است ، یا سرعت ساعت آن را بالاتر از حالت استاندارد برده‌اید (Overclock)، گریس حرارت‌گیر می‌تواند قابلیت اعتماد سیستم شما را بهتر کند. ...