عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان رساله حاضرجرم حبس ،بازداشت وتوقیف غیرقانونی است این موضوع درسه بخش مورد بررسی قرارگرفته است .دربخش اول که شامل کلیات میباشدطی سه فصل به بررسی تعریف آزادی واقسام آن ومبانی حرمت آزادی افرادوبررسی سابقه تاریخی جرم حبس وتوقیف غیرقانونی پرداخته شدبخش دوم موضوع حبس وتوقیف غیرقانونی توسطافرادعادی ومامورین دولتی وجرایم پیش بینی شده جهت جلوگیری ازوقوع یاادامه توقیف غیرقانونی موردبررسی قرارگرفته استوبخش سوم به بررسی مسائل مرتبط باجرم حبس وتوقیف غیرقانونی درچهارفصل تحت عناوین دفاع ...
نمایه ها:
آزادی | 
جرم | 
حبس | 
توقیف | 

مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود.با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد .و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت میتوان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زن ...

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبان ...

یکی از مجازات ها در احکام اسلامی حبس می باشد که در زمره مجازات های تعزیری جای دارد و کمیت وکیفیت آن در گرو نظر حاکم شرع است.اقوال فقها در حبس تعزیری مختلف می باشد در این نوشته مد نظر است این دیدگاه واقوال مورد تطبیق ومقایسه قرار گیرد و در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایی، فقهی ارائه شود. حبس به دو قسمت حدی و تعزیری تقسیم می شود که حبس حدی مدت معینی دارد اما مدت حبس تعزیری در اختیار حاکم است . حبس دارای جنبه های مختلفی است که اگر به عنوان یک قاعده ف ...
نمایه ها:
اعسار | 
حبس | 
سرقت | 
تعزیر | 

در حالیکه مخالفان کیفر حبس ابد را دلیل مخالف موازین حقوق بشری و ناتوان در امر پیشگیری می دانند، موافقان با توجه به شدت جرایم و لزوم حمایت از بزه دیدگان این کیفر را مناسب می دانند. هدف از این نوشتار نیز بررسی همین چالش های مبنایی و اجرایی حبس ابد در عرصه داخلی و حقوق بین الملل می باشد. به نظر میرسد، صدور حکم کیفر حبس ابد با مدت زمان نامتناسب نسبت به شخصیت مجرم و شدت جرم ارتکابی و یا همراه با موانع فرهنگی و اقتصادی آن می تواند از اهمیت و ابعاد ارعابی این کیفر بکاهد. اما در هر ...
نمایه ها:
حبس | 

مجازات حبس یکی از قدیمی ترین مجازات های شناخته شده می باشد. مشکلاتی که زندان در پی دارد از جمله قطع ارتباط زندانی با جامعه باعث می شود وی پس از آزادی به دشواری مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ همچنین هزینه های سرسام آوری که زندان برای دستگاه قضایی در پی دارد، باعث شده است که نظام‌های کیفری مختلف راه‌هایی را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کنند و بر این نکته تاکید کنند که جایگزین هایی مناسب برای مجازات زندان در نظر گرفته شود و از جمعیت زندانی ها کاسته شود. این کار هم به نفع جام ...

آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود؛ وآیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با ...
نمایه ها:
زندان | 
فقه | 

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، باز پروانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیر زمانی است که ذهن متصدیان نظام‌های عدالت کیفری به ویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. لذا از اینرو، طرح اندیشه‌های جایگزین زندان و مکانیسم‌های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز و فایده‌مند جهت برون‌رفت از این معضل مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جن ...

موضوع تحقیق عبارت از (( بررسی تحولات حقوقی و اجرایی کیفر حبس در ایران از زمان مشروطه تا حال حاضر )) که در دو بخش تدوین گردیده است . در بخش نخست که مشتمل بر سه فصل است به بررسی حبس درگذر تحولات حقوقی پرداخته‏‎‎‏ایم . فصل اول به مبانی ، اهداف و انواع حبس فصل دوم به تحولات حقوقی کیفر حبس و فصل سوم به کیفر حبس پس از انقلاب اختصاص داده شده است و در بخش دوم که مشتمل بر سه فصل می باشد زندان در گذر تحولات اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است فصل اول به ساختار اداری زندان ، فصل دوم به حقو ...
نمایه ها:
کیفر | 
حقوق | 
حبس | 
ایران | 
زندان |