عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حاکمیت فناوری اطلاعات از آن جهت که از معنای کلمه حاکمیت برمی آید (تصمیم گیری، هدایت، نظارت) امروزه در سازمان های فناوری اطلاعات اهمیت پیدا کرده است. توجه به تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات، محدوده آن، نتایج و اثراتی که برای سازمان فناوری اطلاعات به ارمغان می آورد حائز اهمیت است. از طرفی سیر فزاینده پارادایم سرویس گرایی در سازمانها از سه جنبه فناوری، کسب و کار و معماری کاربردها، نگرش جدیدی بر سازمانهای امروزی تعریف می کنند و ورود آن به مباحث کسب و کار و مدیریت سازمان، نحوه تطابق و ...

امروزه اطلاعات یکی از کلیدی ترین منابع سازمانها به شمار می‌رود. بنابراین نحوه جمع آوری، نگهداری، پردازش و استفاده از این منبع راهبردی نیز از مهمترین نیازمندیهای سازمانها به شمار می‌رود. آگاهی از ارزش فناوری‌اطلاعات و حفظ و پردازش و نظارت بر آن در زمره عناصر کلیدی در حاکمیت سازمانی به شمار می‌رود. حاکمیت فناوری‌اطلاعات اساسا در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم‌ها در حوزه های پنجگانه فناوری‌اطلاعات یعنی اصول، معماری، زیرساخت، برنامه های کاربردی مورد نیاز کسب و کار و سرمایه گذاری می‌باشد ض ...

رشد روزافزون وابستگی کسب و کار به فناوری اطلاعات باعث شده است که شکست درپروژه های فناوری اطلاعات عواقب جبران ناپذیری از جمله ضرر در کسب و کار فقدان شهرت و اعتبار موقعیت رقابتی ضعیف گردد درچنین شرایطی سازمان های زیادی اقدام به پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات به منظور دستیابی به ارتباط بهتر میان کسب و کار و فناوری اطلاعات می کنند از طرف یپیاده سازی موثر حاکمیت فناوری اطلاعات به یک چارچوب جامع نیاز دارد COBIT یک چارچوب کاربردی است و سازمان های زیادی از آن برای مدیریت و کنترل بر ...

در محیط تجاری و اغلب سرکش امروزی فناوری اطلاعات فراگیر شده و سازمانها به شدت به آن وابسته هستند. با توجه به این وابستگی اهمیت همسوئی بین جهتگیری راهبردی کسب و کار و واحد فناوری اطلاعات افزایش یافته است. این همسوئی هدف اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. “اهداف کنترلی برای اطلاعات و تکنولوژی مرتبط با آن” (COBIT ) بعنوان چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات شناخته شده است. با راهنمائی COBIT مدیران قادر میشوند فرآیندهای حیاتی IT را تشخیص دهند، مخاطرات و کنترلها را شناسائی نماین ...

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها و میزان تاثیر گذاری آن روی وضعیت مالی، اهداف، فرآیندها و محصولات سازمان باعث شده تا اهمیت فناوری اطلاعات به سطوح تصمیم گیری عالی سازمان و حتی در سطح هیئت مدیره سازمان راه یابد. ورود فناوری اطلاعات به مباحث استراتژیک سازمان سالهاست که یکی ازموضوعات مهم سازمانی است ولی گستردگی تاثیرفناوری اطلاعات در دهه اخیر باعث شده است به فناوری اطلاعات نه تنها به عنوان مزیت بلکه به عنوان ضرورت توجه شود رعایت قوانین و استاندارد های بین المللی که ه ...

سازمان ها با نیاز رو به افزایش برای انطباق و انعطاف پذیری، همچنین برای کارایی و مقرون بصرفه بودن روبرو هستند. فناوری اطلاعات پیچیده تر و اغلب محدود به توانایی یک سازمان برای تغییر شده است. حاکمیت فناوری اطلاعات روشی است که برای کمک به سازمان ها در تضمین ارزش از فناوری اطلاعات و مدیریت تغییرات در نظر گرفته شده است. از میان چارچوب های موجود Val IT چارچوبی حاکمیتی برای کمک به سازمان ها جهت بهینه سازی برآورد ارزش از سرمایه گذاری های بر IT در هزینه ای مقرون به صرفه و با سطح قابل ...

تلفیق هم‏سویی راهبردی فناوری اطلاعات با حاکمیت فناوری اطلاعات ممکن است یک ابتکار عمل راهبردی موثر باشد که به سازمان‏ها اجازه می‏دهد تا به بهره‏برداری کارآمد از فناوری اطلاعات دست یابند. لذا پژوهش حاضر در راستای چگونگی دست‌یابی به هم‏سویی راهبردی کسب‏وکار و فناوری اطلاعات در سازمان‏ها، با در نظر گرفتن موضوع حاکمیت فناوری اطلاعات و شناسایی عوامل مناسب چارچوب کوبیت به ارزیابی سطح بلوغ هم‏سویی راهبردی در سازمان‏ها پرداخته است. در این تحقیق سعی خواهد شد، جهت بررسی ارتباط عناصر سنج ...

طرح نظام حاکمیت فناوری اطلاعات، علاوه بر نیاز به دقت و حساسیت در فرآیند طراحی، در صورتی‌که مطابق برنامه‌ای منسجم و مطابق نقشۀ راه برنامه‌ریزی شده‌ای در سطح یک سازمان استقرار پیدا نکند، ممکن است پس از مدتی کوتاه اعتبار خود را از دست داده و برای راه‌اندازی مجدد آن، هزینه‌های تکراری ایجاد گردد. بدین‌ترتیب، در این طرح استقرار نظام کلان حاکمیت فناوری اطلاعات در سطح وزارت‌خانه دنبال می‌شود. در مسیر این استقرار، دو گام اصلی پیش‌رو خواهد بود. نخست تدوین نقشۀ راه استقرار کلان نظام حا ...

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به‌عنوان یک مزیت رقابتی محسوب می‌گردد. یکی از ملزومات مهم برای کسب مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور تجاری و تحقق اهداف سازمانی ،اتحاد استراتژیک بخش کسب‌وکار با بخش فناوری اطلاعات در سازمان است، که هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات به شمار می‌آید . پیاده‌سازی حاکمیت فناوری اطلاعات به یک چهارچوب جامع نیاز دارد. کوبیت یک چهارچوب کاربردی در راستای استقرار حاکمیت در حوزه مدیریت سرویس‌های فن ...