عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 322

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به ...

تحقیق حاضر، به منظور بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه بر هزینههای نمایندگی انجام یافته است. تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهشهای فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. طبق تئوری نمایندگی شرکت محل اجتماع ذینفعان مختلفی است که هر یک اطلاعات و مطلوبیتهای خاص خود را دارند و امکان نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت برای آنها میسر نیست. لذا منطقی است که مالکان از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران برآیند. ...

هدف اولیه این تحقیق این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی از طریق تاثیر بر میزان مدیریت سود با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری رابطه دارد؟ نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای انحراف از منافع سهامداران می باشند این نقش پر رنگ تر می شود. یک نمونه از این انحراف ها مدیریت سود، با استفاده از اقلام تعهدی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درک سرمایه گذاران از قابلیت اتکاء عملکرد شرکت که به وسیله م ...

در دنیای رقابتی امروز روشهای کارآمد حاکمیت شرکتی در یک سازمان برای عملکرد صحیح آن در بازار، سرمایه حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت شرکتی چیزی جز روشهایی برای مدیریت و کنترل صحیح و سالم یک سازمان نیست. شیوه های حاکمیت شرکتی منفعت کلیه ذینفعان از مدیران و هیئت مدیره تا سهامداران را در برمی گیرد. از طرفی ماهیت کیفی، پیچیده و به هم پیوسته روشهای حاکمیت شرکتی، امکان پیاده سازی و ارزیابی آن را بسیار دشوار کرده است. بنابراین نیاز به منبع و ابزاری که به شرکتها در ارز ...

هدف این پژوهش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل آزادی عمل ( استقلال هیات مدیره)، درصصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت موسسات نهادی غیر مالی، درصد مالکیت موسسات مالی و استقلال مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و همچنین ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، پیچدگی شرکت و اهرم مالی و ویژ گی های شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت حسابرسی است.در این پژوهش از متغییر مجازی کیفیت حسابرسی به عنوان متغببر وابسته استفاده به عمل آمده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیر استقلال ...

ارزیابی قیمت بنگاه‌ها، شاید مهمترین تحلیلی باشد که سرمایه‌گذاران در راستای اتخاذ بهینه‌ترین تصمیمات انجام می‌دهند. سنجش عوامل موثر بر قیمت و نوسانات آن که برای سرمایه‌گذاران ریسک آفرین است، از مسائل حیاتی بازار سرمایه تلقی می‌گردد. از طرفی مکانیزم‌های حفظ منافع و حقوق ذی‌نفعان که بوسیله ساختارهای موجود سعی در برقراری عدالت در بازار سرمایه را دارد، خواستار تأثیرگذاری مثبت بر تمامی فرآیندهای عملیاتی بنگاه-هاست. حاکمیت شرکتی به عنوان مهمترین ساختار برقراری و حفظ حقوق ذی‌نفعان هم ...

رابطه حاکمیت شرکتی وریسکها در سالهای اخیر اهمیت بسیار زیادی یافته است . وجود مدیران ونظام راهبری توانمندی که بتواند ریسکهای پیچیده ای را که در این شرکتها وجود دارد، مدیریت وکنترل کند ،بسیار با اهمیت است .در این پژوهش برآنیم تا رابطه میان حاکمیت شرکتی وریسکهای مالی ،عملیاتی ومحیطی را بررسی کنیم.در این راستا 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران را در مدت 5 سال در فاصله سالهای 2012 – 2008 را مورد بررسی قرار دادیم وبا مراجعه به صورتهای مالی این شرکتها در سایت بورس اوراق بهادار و ب ...

هدف از این مطالعه بررسی شکاف موجود در ادبیات افشای سرمایه فکری (ICD) با انجام آزمون تجربی رابطه بین حاکمیت شرکتی و میزان ICD در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‏شود. سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. د ...

در راستای مرتفع کردن بی‌اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد که، حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می‌دهد و از منافع سهامداران محفاظت می‌کند. موسسه‌های مالی بین‌المللی نیز رویه‌های اصلاح شده حاکمیت شرکتی را طریقی برای تقویت توانایی رقابتی شرکت‌ها برای دستیابی به سرمایه جهانی دانسته و آن را در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال موثر می‌دانند. در این ...