عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طول دهه‌های گذشته، سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP)، به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در استفاده از فناوری اطلاعات شناخته شده‌است. سیستم ERP جهت رقابت در بازارهای به سرعت در حال گسترش و یکپارچه، باید به منظور اطمینان از دستیابی به کارآیی، اثربخشی و زیرساخت‌های اطلاعاتی قابل اطمینان بکارگرفته شوند. پیاده‌سازی سیستم ERP که حجم عظیمی از منابع انسانی و سایر منابع سازمانی را دربرمی‌گیرد ، معمولاپروژه‌ای بزرگ و پیچیده است. علیرغم مزایایی که پیاده‌سازی موفق این سیستم به همر ...

آنچه كه امروزه آن‌را به‌عنوان مديريت فناوري اطلاعات مي‌شناسيم، در واقع طراحي ساختار، تشكيلات، وظايف و مسئوليت‌ها، فرآيندها و نظام‌هايي است كه اجراي آنها در سازمان براي بهره‌برداري بهينه از منابع و دارايي‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات، ضروري است. حاكميت فناوري اطلاعات يك جنبه از چارچوب وسيع حاكميت سازمان كه توسط سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در رابطه با حاكميت اشخاص حقوقي تشريح گرديده است، محسوب مي‌شود. حاكميت فناوري اطلاعات برعهدۀ مديران اجرايي سازمان بوده، شامل مديريت، ساخ ...

ضمیرِ انتزاعی PRO درفارسی بر اساس رهیافت حاکمیت و مرجع گزینی 1ـ طبقه بندی گروه های اسمی و ضمیرِ انتزاعی بر اساس ویژگی [مرجع دار ±] و [ضمیرواره ±] می توان گروه های اسمی را طبقه بندی نمود. هگمن (1994:378) طبقه بندی زیر را ارائه می دهد. هگمن ماهیت ضمیرِ ناملفوظ را تعیین نمی کند، لذا این مقوله توسط نگارنده در جدول وارد شده است. Non-overt Overt Type NP-trace pro Wh-trace PRO anaphors pronouns R-expressions ------------- [+ anaphor, - pronominal] [- anaphor, + pronom ...

بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثی ...
نمایه ها:
ایران | 
اسلام | 
آزادی | 
مردم | 

در جهان متغیر کنونی مفاهیم دچار تحول می‌شوند و این تحول مفاهیم حاصل یک سری عوامل است و خود نیز پیامدهای خاص خودش را بدنبال دارد. با توجه به کلیدی بودن عنصر حاکمیت که یکی از عناصر چهارگانه شکل‌دهنده هر دولت - کشور می‌باشد، هر گونه تحول در این مفهوم باعث پیامدهایی بر خط مشی‌ها و اهداف و اولویت‌های سیاستگذاری هر کشور می‌شود. در همین ارتباط به محدوده‌ای که حاکمیت می‌تواند در آن نوسان داشته باشد برای اعمال یک سیاستگذاری صحیح داخلی و خارجی توجه وافر می‌شود. با توجه به این مطالب ، ا ...

گسترش و توسعه سریع و رشد غیرقابل پیش بینی صنعت هوانوردی و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موجب شد که کشورها دغدغه ای در ایجاد نظم و نظامی در حوزه هوانوردی پیدا کنند. لذا کشورهای موثر در این حوزه که در سال 1944 شمار آنها به 52 می رسید، طی کنفرانسی در شیکاگو، مصمم شدند تا با راه اندازی سازمانی پیرامون امور هواپیمایی غیرنظامی در جهت ایجاد نظم، امنیت و ایمنی مطلوب دل نگرانی های خویش، از گسترش به یکباره این بخش از صنعت را مرتفع سازند. بنابراین کشورها با تعیین اهدا ...

مفهوم حاکمیت در گذر زمان فراز و فرودهای پرشماری را پشت سر گذاشته و بدون شک از ابتدای شکل گیری این مفهوم تاکنون با تحولات بسیاری روبرو شده که مطمئناً این تحولات منتهی به تکامل مفهوم حاکمیت شده است. شکل گیری دولت ها در قرن شانزدهم در اروپا یکی از تحولات بسیار مهم در این حوزه می باشد که پایه های اولیه حقوق بین الملل را بنیان گذاشت. پس از این رویداد که نقط? عطفی در تاریخ حقوق بین الملل به حساب می آید، اندیشمندان بسیاری درصدد قبض و بسط مفهوم حاکمیت برآمدند که نتیج? بحث ایشان در عص ...

پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا تناصح قادر به برقراری توامان و هم افزای سه رابطه ذیل و حفظ مستمر این توامانی هم افزا به عنوان یک ضرورت حقوقی و لازمه پایبندی حاکمیت در حرکت به سوی غایت خود هست یا نه. 1-رابطه مردم/مردم.2-رابطه مردم/حاکمیت.3-رابطه حاکمیت /مردم. در پرتو این پرسش سایر پرسش های تحقیق را به ترتیب ذیل می توان احصا و یکایک آنها را بدون اصرار بر اولویت بندی دنبال کرد: 1-آیا تناصح یک قاعده حقوقی و حاوی ظرفیتها و مقتضیات حمایت از انسان و جامعه انسانی به معنای وسیع کل ...
نمایه ها:
حکومت | 
اسلام | 
امام | 
نصیحت | 

1) حاکمیت سابق دولتها امروزه دچار تغییر و تحول شده است. توسعه جایگاه فرد در مناسبات با دولت منجر به بروز برداشتهای جدید در تعامل میان دولت و فرد و مفهوم و گستره حاکمیت دولتها شده است. این رویکرد جدید در دو دهه آخر قرن بیستم توسط بانک جهانی در چارچوب ایده حکمرانی مطلوب مطرح شده است. این ایده با ایجاد پیوند میان مفاهیم حاکمیت، حقوق بشر و توسعه پایدار، تحقق واقعی توسعه پایدار و ارتقای حقوق بشر را مستلزم تحول در گستره و کارکردهای سابق حاکمیت دولتها می داند. در واقع تحقق واقعی حکم ...