عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 935

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق تاثیر آلودگی صوتی در بروز حاملگی و زایمان و وزن نوزاد رات بررسی شده است. مطالعه تجربی روی 20 رات نر و ماده بالغ انجام شد. دو گروه رات بطور مجزا بمدت 5 روز در شرایط مناسب و نیز 21 روز بطور مجزا نگهداری تا عدم حاملگی آنها به اثبات برسد. پس از آن در محیط مشترک قرارداده شدند و از همین زمان آلودگی صوتی بصورت روزانه 3 نوبت هر بار 20 دقیقه با فرکانس 700 هرتز و شدت 20 دسی بل ایجاد شد. پس از بروز حاملگی در راتها، آلودگی صوتی تا زمان زایمان ادامه داشت. وزن، تعداد، نوع زایم ...

استرسهای مختلف حاملگی در مادر و ایجاد عوارض جدی برای او، بدون‌استثناء در حاملگی چند قلو بیش از حاملگی تک قلو می‌باشد به ویژه‌هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که خانمی از سلامت کامل برخوردار نبوده و دچارحاملگی چند قلو گردد. اولین قدم در راه رسیدن به سلامت مادر و جنین این‌است که بتوان در همان اوایل حاملگی به چند قلویی پی برد و به محض‌تشخیص مراقبتهای هر چه بیشتر در دوره پره‌ناتال در جهت سلامت مادر وبهتر نمودن شرایط محیط داخل رحمی برای جنین و کاستن عوارض در زمان‌زایمان انجام شود. از آنجا ...

درحال حاضر برای تعیین سن حاملگی در زمان بارداری در خوزستان با استفاده از سونوگرافی بالاجبار از جداول معرفی شده ،اروپایی و آمریکایی استفاده می‌شود و عملا" سن حاملگی بدست آمده با سن واقعی حاملگی اختلاف دارد. علت آن نیز مشخص می‌باشد. هدایت امواج صوتی در نسوج مختلف انسان بستگی به عوامل متعدد مثل محیط l variabilityBiologica تغذیه و ... دارد که در افراد هر جمعیت با هم فرق دارند. اگر فاکتورهای اندازه‌گیری شده با سونوگرافی را در خوزستان بر اساس جداول تعیین شده در مردم مثلا" اروپا مثل ...

در مطالعه حاضر فراوانی حاملگی با فاصله کوتاه 9/4 درصد بود. نتایج مطالعه نشان داد که بین وزن و قد هنگام تولد با فاصله کمتر از 15 ماه هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. اما بین وزن هنگام تولد و حاملگی با فاصله کمتر از 12 ماه با p<0/5 و نیز بین قد هنگام تولد و حاملگی با فاصله کمتر از 12 ماه با p<0/01 رابطه معنی‌دار آماری وجود ندارد. حاملگی با فاصله کمتر از 12 ماه با وزن و قد هنگام تولد رابطه دارد و آنرا کاهش می‌دهد تحقیقات بعدی جهت تعیین علل حاملگی با فاصله کوتاه لازم می‌باشد. ...

در این مطالعه 148 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه بهمن بررسی گردیده‌اند مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی بوده که از فروردین ماه 71 تا آخر اسفند ماه 73 انجام گرفته است . هدف اصلی بررسی سه ساله دوقلوئی در خانمهای حامله مراجعه کننده به زایشگاه بهمن برحسب سن حاملگی، وزن نوزادان و نحوه انجام زایمان بوده است . بیشترین درصد سنی در حاملگی دوقلوی را خانمهای 20-24 ساله و پس از آن سن 30 سال و بیشتر تشکیل می‌دهد ولی بیشترین درصد سنی در حاملگی یک قلوئی را خانمهای 15-19 ساله و پس از آن سن 20 ...
نمایه ها:
وزن | 
زن | 
دوقلو | 
نوزاد | 
سن | 

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده که تحت عنوان (بررسی ارتباط وزن نوزاد هنگام تولد با سه معیار اتفاع رحم، دور بازو و شاخص توده بدن مادر قبل از زایمان در خانمهای باردار مراجعه‌کننده به زایشگاههای شهر اصفهان در سال 1376 انجام شده است هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط وزن نوزاد هنگام تولد با سه معیار ارتفاع رحم، دور بازو و شاخص توده بدن مادر قبل از زایمان و مقایسه قدرت پیشگویی سه معیار ارتفاع، ارتفاع رحم، دور بازو و شاخص توده بدن در برآورد وزن نوزاد با برخی ویژگیهای واحد ...

اختلالات هیپرتانسیو و خصوصا اکلامپسی از علل اصلی مرگ و میر مادران و نوزادان در نقاط مختلف دنیا می‌باشد، این بیماری خاص حاملگی است یعنی زمانی که بافت تروفوبلاستیک در رحم موجود باشد سبب علائم می‌شود . این اختلالات حدود مرگ مادران را در برمی‌گیرد که یک فاکتور مهم در مورتالیتی پری نانال می‌باشد . و با تشخیص و درمان زودرس این حالات میتوان از مورتالیتی و موربیدیتی جلوگیری کرد. در گذشته رسم بر این بود که ناراحتی‌های نسبتا زیادی را تحت عنوان توکسی حاملگی ذکر نمایند. از آنجائیکه تعدا ...
نمایه ها:
زن | 
1367 | 

حاملگی‌های ناخواسته از مهمترین مسائل بهداشتی و اجتماعی در رابطه با تنظیم خانواده است ، ناخواسته بودن حاملگی به عوامل متعددی بستگی دارد که شناخت آنها پایه‌ای برای برنامه‌ریزی جهت کاهش حاملگی‌های ناخواسته است . این پژوهش یک مطالعه توصیفی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مصاحبه‌ای بود که با مصاحبه با 430 زن باردار روستائی و شهری تکمیل گردد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. براسا یافته‌های این پژوهش شیوع کلی حاملگی‌های ناخواسته 37/9 درصد (در زن ...

حاملگی‌های ناخواسته از مهمترین مسائل بهداشتی و اجتماعی در رابطه با تنظیم خانواده است ، ناخواسته بودن حاملگی به عوامل متعددی بستگی دارد که شناخت آنها پایه‌ای برای برنامه‌ریزی جهت کاهش حاملگی‌های ناخواسته است . این پژوهش یک مطالعه توصیفی است و ابرار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مصاحبه با 430 زن باردار روستایی و شهری تکمیل گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شد. براساس یافته‌های این پژوهش شیوع کلی حاملگی‌های ناخواسته 37/9 درصد (در زنان روستایی 38/1 درصد و شهر ...