عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نمايش توابع توزيع شبه احتمال s- پارامتري شده حالت هاي كوانتومي ميدان تابشي را مرور مي كنيم . نشان مي دهيم كه توموگرام هاي اپتيكي ، كه مي توانند با استفاده از آشكارسازي هموداين اندازه گيري شوند ، حالت كوانتومي ميدان تابشي را از طريق تبديل معكوس رادون تعيين مي كنند . نشان مي دهيم كه روش بيشينه درست نمايي اعمال شده بر نمودارهاي ستوني بدست آمده از آزمايش هاي هموداين ، مي تواند حالت كوانتومي را در مدل به كار رفته در مساله ما تعيين كند . اين روش را روي نمودارهاي ستوني توليد شده به ...

در فضای فاز یک نمایش مکانیک کوانتومی مناسب برای مطالعه تحول زمانی اپراتور چگالی کوانتومی پیشنهاد شده و به تفصیل بررسی می شود.نمایش فضای فاز کوانتومی بسیاری از مشخصات ریاضی نمایش های عادی در فضاهای مومنتوم و مختصات را دارد. در این نمایش معادلات تحول زمانی برای توابع موج با مقادیر مختلط توصیف می شوند. ما در نمایش فضای فاز حالت کوانتومی در هم تنیده را برای دو ذره با مکان نسبی و مومنتوم کل و همچنین همیوغ آن محاسبه کردیم. این بردار حالت کامل وغیر متعامد است. و همچنین تابع ویگنر ...

با وجود پیشرفت‌های گسترده در زمینه‌ی الکترونیک، ایجاد قطعات با مصرف نیرو و سرعت محاسبه همچون گذشته مورد پسند نمی‌باشد. قطعات الکترونیکی که از اسپین الکترون‌ها و حفره‌ها استفاده می‌کنند و اصطلاحا اسپینترونیک نامیده می‌شوند می‌توانند این مشکلات را بهبود بخشند . به‌علاوه قطعات اسپینترونیک قادر به استفاده از حالت‌های کوانتومی همدوس می‌باشند و امکان حل مسائلی که با الکترونیک کلاسیکی قابل حل نیستند در آن‌ها وجود دارد. بر خلاف نانو‌ساختارهای ابعاد بالاتر همچون سیم‌های کوانتومی و چ ...

توموگرافی كوانتومی فرايندی است كه در آن حالت آنسامبلی از ذرات کوانتومی، با استفاده از داده های اندازه گیری، بازسازی می گردد . چون با آنسامبلی از ذرات مواجه هستيم، بهترين توصيف برای حالت آنسامبلی از ذرات کوانتومی، استفاده از ماتريس چگالی است. پس آنچه پيش رو داريم، بازسازی ماتريس چگالی تعیین کننده ی حالت آنسامبلی از ذرات است. بازسازی ماتریس چگالی از روی داده های اندازه گیری همواره با عدم قطعیت همراه است.این عدم قطعیت یا ناشی از ناسازگاری بین دومشاهده پذیر است که به طور همزمان ا ...

پایه حالت های در هم تنیده دو مدی نمایشی طبیعی برای سیستم های دو مدی است. به دلیل اینکه در هم تنیدگی کوانتمی در شاخه های مختلف فیزیک کاربرد پیدا کرده است بیان حالت ها بر این پایه نه تنها باعث سهولت ریاضی در محاسبات می شود بلکه ویژگی های اصلی حالت های کوانتمی را نیز آشکار می کند. تابع ویگنر در نمایش حالت های در هم تنیده، تعمیم تابع ویگنر متعارف به سیستم های دو بعدی در هم تنیده است. اگر چه از نمایش حالت های درهم تنیده برای حل معادلات تحول زمانی سیستم های کوانتمی ( مانند معادله م ...

مدل هاي كلاسيكي و كوانتومي كيهانشناخت فريدمان-ليميتر-رابرتسون-واكر (FLRW) را در چارچوب نظريه گرانش ارائه شده توسط پتر هوراوا به نام نظريه گرانش هوراوا-ليفشيتز مطالعه مي كنيم. با شروع از نمايش 1+3 (ADM) كنش متناظر اين مدل، لاگرانژي را بر حسب متغير هاي ريزابرفضا ساخته و نشان مي دهيم كه در مقايسه با لاگرانژي گرانش اينشتين-هيلبرت، جملات تصحيحي معيني ناشي از نظريه هوراوا وجود دارند. هم در حالت بدون ميدان مادي و هم در حالتي كه عالم با سيال كامل پر شده، جواب هاي دقيق معادلات ميدان ب ...

حالت‌های غیرکلاسیکی میدان تابشی در تحقیقات اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. در این پژوهش ساختارهای ریاضی- فیزیکی کلی‌ای به‌منظور معرفی حالت‌های کوانتومی جدید متناظر با چند سامانه کوانتومی معین و شناخته‌شده ارائه و برخی رفتارهای غیرکلاسیکی آن‌ها بررسی شده است. برای نیل به این هدف، پس از مروری بر حالت‌های همدوس و ویژگی‌های آن‌ها، به بررسی برخی از تعمیم‌های صورت‌گرفته روی حالت‌های همدوس به‌ویژه حالت‌های همدوس غیرخطی که در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، ‌پرداخته‌ای ...

نظریه اطلاعات کوانتومی که از ویژگی های پردازش سیستم های کوانتومی می باشد، هنگام ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات کوانتومی ظاهر می شود. برای ذخیره ، بازیابی و انتقال اطلاعات کوانتومی نیاز به تشخیص حالت ها از یکدیگر داریم. تشخیص کامل حالت های غیر متعامد از یکدیگر با هیچ اندازه گیری امکان پذیر نیست اما می توان اندازه گیری هایی را تعریف کرد که بیشترین میزان اطلاعات را به دست آورد. در این پایان نامه ابتدا دو روش تشخیص حالت های کوانتومی، "مینیمم خطا و اطلاعات متقابل" که معیارهایی بر ...

در حالت کلی گذارفاز ها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم : گذارفاز گرمایی و گذارفاز کوانتومی. گذار فاز گرمایی گذارفازی است که در اثر افزایش اهمیت آنتروپی با افزایش دما در تعیین فاز سیستم اتفاق می‌اُفتد. در مقابل، گذارفاز کوانتومی گذارفازی است در دمای صفر مطلق اتفاق می‌اُفتد و از اُفت و خیز‌های ناشی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ناشی می‌شود. در دمای صفر مطلق یک سیستم در حالت پایه خود قرار می‌گیرد پس گذارفاز کوانتومی بین حالت‌پایه‌های ممکن برای یک سیستم در فضای پارامتری هامیلتونی اتفاق م ...