عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حالت پایه سیستم‌های بس‌ذره‌ای را به جز مواردی بسیار اندک نمی‌توان به‌صورت تحلیلی استخراج نمود. جواب‌هایی که برای چنین مسائلی ارائه می‌شوند غالباً خاص هستند و یا مبتنی بر تکنیک‌های عددی می‌باشند. در سال‌های اخیر روشی اصول‌مند برای استخراج تحلیلی حالت پایه ارائه شده است.در این روش حالت پایه بدست آمده به‌صورت حاصل‌ضرب حالت‌های تک اسپینی است که حالت پایه ضربی نامیده می‌شود. در حضور یک میدان معین، میدان مغناطیسی عرضی، سیستم چنین حالت پایه‌ای دارد. تا کنون مطالعات انجام شده برا ...
 
فشار از عوامل مهمی محسوب می‌شود که پارامترهای فیزیکی و شیمیائی متعددی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله این اثرات می‌توان به تاثیر فشارهای بسیار بالا روی تغییرات توابع موج و انرژی الکترون اشاره نمود که به دلیل محدودیت در تکنیک‌های تجربی، در حال حاضر تنها از نقطه نظر تئوری قابل بررسی است . جهت بررسی این نوع تاثیرات و به کمک مکانیک کوانتوم و یا به کارگیری روشهای تقریب ساده‌ترین سیستم یعنی اتم هیدروژن در حالت پایه را انتخاب نموده و تاثیر فشارهای بسیار بالا را روی جابجائی توزیع ش ...

درهم‌تنیدگی یکی از مسایل مهم در نظریه‌ی کوانتومی و مکانیک کوانتومی است، و به ما این قدرت را می‌دهد که بتوانیم با استفاده از آن کارهای خارق‌العاده که در فیزیک کلاسیک توجیهی ندارند، انجام دهیم. در سیستم کوانتومی معیارهای مختلفی بیان‌گر وجود و میزان درهم‌تنیدگی می‌باشند، به مجموعه‌ی این معیارها همبستگی‌های کوانتومی می‌گوییم، علاوه‌ بر این نوع دیگری از همبستگی‌ها نیز وجود دارند که همبستگی‌های کلاسیکی نامیده شده‌اند. هدف ما محاسبه‌ی همبستگی‌های مذکور در مدل‌های اسپینی و مشاهده‌ی ...
   
در این پایان نامه ما از تداخل سنج ماخ-زندر مبتنی بر تقویت کننده‌های نقاط کوانتومی استفاده می کنیم تا از آثار غیرخطی قوی نقاط کوانتومی برای پردازش نوری پر سرعت بهره ببریم.همچنین با توجه به ابعاد پایین QD-SOA آنها قصد داریم بلوک پایه‌ای برای مدار‌های مجتمع نوری طراحی کنیم.لازم به توضیح است که اثرات نویز ASE در طول‌های کمتر از 1500قابل صرف نظر بوده و لذا تحلیل ما بدون نویز در نظر گرفته شده است.در ابتدا به معرفی ساختارهای مبتنی بر تداخل‌سنج ماخ-زندر پرداخته می‌شود و خروجی درواز ...