عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هنگامی که سطح کرنش به اندازه کافی بزرگ شود نمونه های خاک تحت برش، تمایل به وضعیت تغییر شکلی پیوسته تحت شرایط تنش های نرمال و برشی ثابت خواهند داشت. یک ارتباط معنا داری بین نشانه خلاء و تنش اصلی موثر متوسط وجود دارد که به خط حالت پایدار ارجاع داده می شود. رفتار خاک را می توان با مشخص کردن وضعیت تنش همه جانبه موثر و تعریف موقعیت این نقطه در ارتباط با خط حالت پایدار بیان نمود. از طرفی دیگر می توان گفت که رفتار ماسه نه تنها به تراکم نسبی بستگی دارد، بلکه به وضعیت سطح تنش هم بستگی ...

مبدلهای الکترونیک قدرت به علت عمل سوئیچینگ به عنوان سیستمهای خطی تکه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. در این مجموعه، پس از بررسی روشهای مختلف مدلسازی مبدلهای الکترونیک قدرت ، نمایش "فضای حالت و نمونه‌برداری دیتا" برای بیان معادلات حاکم بر مدار انتخاب شده است و سپس الگوریتمهای آنالیز سیگنال بزرگ و حالت دائمی پایدار مبدل‌ها تهیه و اجرا شده است . در الگوریتم تحلیل سیگنال بزرگ با استفاده از شرایط اولیه، نخستین مد عملکرد مدار تعیین و پس از حل توام معادلات حالت و شرایط آستانه حاکم، زمان ان ...

مدل ریاضی مورد نظر، بر اساس موازنه جرم و به منظور تعیین ترکیب درصد اجزای موجود در فرآیند لجن فعال به صورت لحظه ای، تهیه شده است. این مدل، فرآیند لجن فعال را در شرایط پایدار بررسی می نماید. مقادیر ترکیب درصد جامدات موجود و تولید شده طی فرآیند به عنوان تابعی از زمان ماند سلولی (SRT) می باشد. این مدل، شامل دو پارامتر متغیر است که از مشخصات فاضلاب خام ورودی بوده و به سادگی با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی می تواند تعیین شود. در این روش با توجه به ارتباط بین (SRT) و ترکیب درصد انو ...

در این مقاله رفتار استوانه ناهمگن پیزوالکتریک واقع شده در میدان مغناطیسی تحت بارهای مکانیکی، الکتریکی و حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای توزییع ناهمگن خصوصیات مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی ماده پیزوالکتریک به جز ضریب پواسون، از توابع توانی بر حسب مختصات شعاعی استفاده شده است. با در نظر گرفتن سیلندر متقارن، گرادیان دما در حالت پایدار با استفاده از معادله انتقال حرارت در یک بعد و در نظر گرفتن شرایط مرزی دمایی حاصل می شود. با استفاده از معادلات الکترودینامیکی ماکسو ...

عدم توجه به آب به عنوان کلید توسعه پایدار منجر به بحران در مقوله آب در ایران شده که این مسئله بزرگ ترین عامل به حاشیه رانده شدن مدیریت درازمدت و برنامه ریزی شده برای آب است. اتخاذ سیاست های توسعه پایدار در مدیریت منابع آب ایران مستلزم توجه به حوضه های مدیریتی مختلف است که هر کدام از آنها برنامه های منسجم علمی را می طلبد. از طرفی توجه به امنیت آبی ساکنین شهر در مواقع بارندگی و رخدادهای جوی و در عین حال کاهش خطر وقوع سیل در اراضی کشاورزی حومه شهرها از جمله ارکان مدیریت بهره برد ...

در این رساله، طبیعت معادلات ناویه-استوکس و حرکت یک سیال غیر قابل تراکم پذیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس وجود ویکتایی جوابهای در حالات پایدار و غیر پایدار مورد بررسی قرار می‌گیرند. در پایان جوابهای عددی برای معادلات ناویه -استوکس ارائه می‌شوند. ...

امروزه منابع نوری نیمه‌هادی نظیر LEDها و لیزرهای نیمه‌هادی در سیستمهای مخابرات نوری، تقویت‌کننده‌های نوری و آشکار سازهای بسیار حساس نقش اساسی دارند. در مقایسه با ادوات الکترونیکی مانند ترانزیستورهای دوقطبی و ماسفت ، در این ادوات علاوه بر پدیده‌های الکترونیکی پدیده‌های نوری و اندرکنش نور و الکترون نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. همچنین به علت پیچیدگی ساختار و وجود لایه‌های نامتجانس و محفظه تشدید بررسی رفتار و مشخصه‌های دقیق این ادوات به طور تحلیلی غیرممکن است . لذا برای درک ...

یکی از روش های تولید الکتریسیته از انرژی خورشید استفاده از دودکش های خورشیدی می باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران درنیم کره شمالی و قرار گرفتن کشورمان بر روی کمربند خورشیدی جهان؛ از مناطق بسیار مستعد برای بهره گیری از انرژیخورشیدی است.در این مقاله به بررسی کارایی و عملکرد نیروگاه دودکشی خورشیدی در حالت پایا و به صورت سه بعدی با در نظرگرفتن جریان مغشوش و تشعشع خورشید پرداخته شده است. و نتایج مربوط به نیروگاه با پنج اندازه متفاوت مقایسه شده است ...

در این تحقیق، حل دقیق ترموالاستیک استوانه مدرج ساخته شده از مواد پیزوالکتریک تحت گرا دیان حرارتی، بار گریز از مرکز و فشار داخلی ارائه می شود . در این مقاله اثر سرعت زاویه ای سیلندربر توزیع تغییر شکلهای مکانیکی و جابجایی الکتریکی بررسی می شود. برای مدل سازی ماده ناهمگن، تمامی خصوصیات مکانیکی، مغناطیسی و حرارتی ماده به جز ضریب پواسون، به صور ت توابع توانی بر حسب مختصات شعاعی در نظر گرفته شده است . با داشتن حل دقیق رفتار مواد پیزومغناطیس ناهمگن، بهینه سازی پارامترهای مورد نظر در ...