عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کار حاضر دو لیزر حالت جامد سه ترازی یاقوت و چهار ترازی Nd:YAG پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در این پژوهش با رهیافتی نو اتلاف کاواک فقط در محل آینه خروجی در نظر گرفته شده است. سپس این دو لیزر به روش تفاضلهای متناهی در حوزه زمان شبیه‌سازی شدند. در این شبیه‌سازی اثرهای طول میله لیزر، طول کاواک، ضریب بازتاب آینه خروجی و هندسه دمش بر روی توان خروجی، زمان رسیدن به حالت پایا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش ضریب بازتاب آینه خروجی، توا ...

در دهه های اخیر مفهوم شبکه های هوشمند توجه پژوهشگران و صنعت را به عنوان یک راه حل قابل قبول برای چالشهای سیستم قدرت کامل به علت رشد بار، افزایش نفوذ انرژیهای نو(تجدید پذیر) و آرایشهای مختلف منابع تولید پراکنده در سطح توزیع مواجه می شود را جلب کرده است. با توجه به وجود منابع تولید DC و AC و همچنین مصارف AC و DC در حالت بدون استفاده از میکروگریدهای هیبریدی نیاز به استفاده مکرر از مبدلهای AC/DC و بر عکس وجود خواهد داشت که این امر موجب افزایش تلفات و هزینه در سیستم می گردد. برا ...

در این پروژه پلی پروپیلن شاخه دار شده و آلیاژ های با 10 و 20 درصد وزنی پلی بوتن-1 شاخه دار شده در حضور 03/0، 05/0، 07/0، 1/0 درصد وزنی دی کیومیل پراکسید (DCP) و 6/0، 1، 5/1، 2 درصد وزنی از عامل شاخه دار کننده تری‏متیلول‏پروپان تری متاکریلات (TMPTMA) و ppm600 آنتی اکسیدان ایرگانوکس 1010 توسط فرایند اکستروژن واکنشی تهیه شده است. به همین ترتیب برای بررسی اثر تعداد و طول شاخه های ایجاد شده در حالت مذاب و مقایسه آن با حالت جامد، پلی پروپیلن شاخه دار شده و آلیاژ های با 10 و 20 درصد ...

در تحقیق حاضر به بحث در مورد ترموکرومیسم و عوامل منجر به تغییررنگ از جمله تغییر فاز شبکه بلوری و پیوند هیدروژنی در مورد ترموکرومیسم مس(I)، نقره (I)و جیوه(II) در حالت جامد پرداخته شده است. در ابتدا، ترکیبات کئوردیناسیون از کاتیون‌های نمک‌های آمین شامل تری اتانول آمونیوم، منو اتانول آمونیوم، پی پیریدینیوم، پی پیرازینیوم، پروپیل آمونیوم، بوتیل آمونیوم، Sec-بوتیل آمونیوم و نرمال پنتیل آمونیوم و آنیون‌های 2-4HgX، -2CuX، -2AgX (X=Cl,I) به طور مجزا در حالت جامد تهیه گردید و سپس پی ...

در این پایان نامه، اثر شبکه بر روی تبدیل درونی حالت جامد را در محیط‌های بلوری متفاوت و برای واکنش‌های هسته‌ای مختلف بررسی می‌کنیم‌. روش مطالعه به این صورت است که، کمیت سطح مقطع یا آهنگ واکنش را ملاک مقایسه قرار می‌دهیم‌. برای این منظور سیستم سه جسمی که واکنش در آن رخ می‌دهد را برای حالت اولیه و نهایی تعریف کرده و برای وارد کردن اثر شبکه‌ی بلور از تعریف تابع بلوخ برای توصیف حالات سیستم استفاده می‌کنیم‌. پس از یک سری محاسبات ریاضی، ثابتی (C0) را بدست می‌آوریم که ویژگی‌های شی ...

در این پروژه تحقیقاتی، پنتا اکسید نیوبیوم دوپه شده با کاتیون های منگنز، گادولنیوم، منگنز-گادولونیوم، یوروپیوم و ساماریوم با روش حالت جامد سنتز گردید. هدف از این کار پژوهشی بررسی و مطالعه تاثیر اکسید های مختلف فلزات بر ساختار کریستالی، خواص نوری، هدایتی و کاتالسیتی پنتا اکسید نیوبیوم می باشد. الگوهایXRD این ترکیبات ساختار اورتورومبیک را نشان می دهد و اختلاف در شعاع و خواص شیمیایی این کاتیونها منجر به تغییر پارامترهای سلول واحد می گردد. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ت ...

پلی اتیلن ترفتالات (PET) به عنوان ماده پلیمری جهت تولید الیاف سنتزی و بسیاری کاربردهای جدید، مورد استفاده قرار گرفته است. PET به دلیل خصوصیاتی که از ساختار آن حاصل می شود،مورد استفاده قرار می گیرد. در کل، شیمی ماده در طول سنتز مواد و تغییرات شیمیایی صورت گرفته در طول واکنش های قبل از رآکتور، اثرات زیادی روی کاربردهای این ماده می گذارند. افزایش وزن ملکولی یکی از مواردی است که روی کاربرد نهایی این ماده اثر گذار می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که دو روش افزایش وزن ملکولی- ...

نانو فناوری یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در جوامع علمی امروزی است که به سرعت در تمام زمینه ها ی علمی و صنعتی رو به گسترش است. امروزه تحقیقات نانو فناوری زیادی در بهینه کردن اکسید های فلزی در ابعاد نانومتری به دلیل ایجاد خواص ویژه و متفاوتشان نسبت به حالت توده در حال انجام است. این پژوهش نیز در این راستا و با هدف گسترش نانو ذرات روی اکسید بهینه به عنوان فتوکاتالیست، به منظور برطرف کردن آلاینده های رنگ انجام پذیرفته است. به این ترتیب که نانوذرات روی اکسید با روش واکنش در ح ...

در سال‌های اخیر، تهیه اکسیدهای فلزی نانوساختار بواسطه‌ی ویژگی‌های خاص و کاربردهای متنوع‌ آنها در فناوری توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده اند. به این دلیل در پژوهش حاضر تهیه نانوساختارهای ZnO، MnOOH و Mn2O3 انتخاب شد. در این پژوهش، سنتز به روش حالت جامد (مکانوشیمی) انتخاب شد که مزایایی از قبیل زیست‌سازگار بودن، یکنواختی محصول نهایی صرفنظر از نوع و اندازه‌ی ماده و صرفه‌ی اقتصادی را برای این روش می‌توان نام برد. در این روش از ترکیبات کئوردیناسیونی به عنوان پیش‌ماده استفا ...