عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حافظه کاری واجی یک عامل مهم در رشد گفتار و زبان است، بنابراین هدف از پژوهش حاضر طراحی یک برنا مه مداخله ای در زمینه آموزش حافظه کاری واجی و بررسی تاثیر آن بر افزایش میانگین طول گفته به عنوان شاخصی از رشد زبان است. نمونه های مورد بررسی کودکان آسیب زبانی ویژه بودند که پس از بررسی های لازم برای شرکت در برنامه آموزشی مربوط به حافظه کاری واجی انتخاب شدند. روش پژوهش طرح آزمایشی از نوع تک آزمودنی بود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا آموزش حافظه کاری واجی می‌تواند بر ...

هدف از مطالعه حاضر، بررسی عملکرد حافظه کاری و میزان برانگیختگی ناحیه‌ای مغز، با توجه به ابعاد شخصیتی اضطراب و زودانگیختگی بود. به این منظور، ابتدا 793 دختر دانشجوی 18 تا 28 ساله، مقیاس شخصیتی آیزنک و مقیاس بازداری/ روی‌آوری کارور و وایت را تکمیل نمودند و با توجه به نمراتشان در کرانهای بالایی و پایینی ابعاد برون گردی و نوروزگرایی، به چهار گروه 15 نفره رگه اضطراب بالا (نوروز گرا/درون گرد)، رگه اضطراب پایین (پایدار هیجانی/برون گرد)،رگه زودانگیختگی بالا (نوروز گرا/برون گرد)، رگه ...

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه‌های کنش‌های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه‌کاری با اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام ‌یک از مولفه‌های کنش‌های اجرایی نقش بیشتری داشته و پیش‌بینی کننده بهتری برای اهمال‌کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می‌گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی است. 60 دانش‌آموز پایه‌ی سوم تا ششم دبستان مبتلا به نا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه‌های حافظه کاری در عملکرد حساب کودکان و نیز ارتباط بازنمایی اطلاعات با مولفه‌های حافظه کاری و انواع مسائل حساب انجام شد. در کنار اهداف اصلی تحقیق تحول حافظه کاری نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از میان مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه 2 شهر زنجان 5 مدرسه به تصادف انتخاب و از میان دانش‌آموزان این سه پایه در هر مدرسه، آزمون هوشی وکسلر گرفته شد و کودکان دارای بهره هوشی 115-100 که مشکل گفتاری، شنیداری و دیداری خاصی نداشتند به عنوان نمونه تحق ...

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه رابطه حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی می پردازد. جامعه ای که پژوهش بر روی آنها انجام شد شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 89- 1388 بود. نمونه پژوهش شامل 34 دانش آموز بود که از این تعداد 17 دانش آموز با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی که بر اساس ضابطه های تشخیصی کتاب راهنمای آماری و تشخیصی بیماری های روانی مبتلا به این اختلال تشخیص داده شده بودند و 17 دانش آموز هم بدون این اختلال و ...

اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش از یک سو برآورد میزان شیوع ADHD و اختلال‌های همبود در جمعیت زندانیان بزرگسال، مقایسه کنش‌های اجرایی (حافظه کاری، بازداری رفتاری و شناختی) در زندانیان مبتلا به ADHD با زندانیان غیر مبتلا، و از سوی دیگر، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی آموزش بازدا ...

مقدمه: افسردگی در دانشجویان مشکلی جدی در سلامتی و منبع بزرگی از ناراحتی است که زندگی فرد را در طول دوره بحرانی یادگیری و تکامل اجتماعی با مشکل مواجه می‌کند. با آن‌که افسردگی به عنوان یک اختلال خلقی شناخته می‌شود، با نارسایی-های چشم‌گیر شناختی و نقصان در ظرفیت حافظه‌کاری همراه است. وجود آسیب در حافظه‌کاری نیز به نوبه خود منجر به نقص در عملکرد‌های شناختی سطح بالا بویژه حل مساله می‌شود. از سوی دیگر، خودکارآمدی نیز یک عامل انگیزشی فعال کننده، نیرو دهنده، نگهدارنده و هدایت کننده ر ...

حافظه کاری یک اصطلاح کلی برای اندوزش موقتی اطلاعات است که امکان می‌دهد در آن واحد چندین نوع اطلاعات نگهداری و مورد استفاده قرار گیرد، هدف تحقیق حاضر، تاثیر فعالیت بدنی هوازی انفرادی و اجتماعی بر حافظه کاری سالمندان بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح تحقیق پیش‌آزمون - پس‌آزمون با دو گروه تجربی و یک گروه گواه است. گروه تجربی اول در یک برنامه پیاده‌روی دو‌ماهه و سه جلسه در هفته، تقریبا معادل 120 کیلو کالری انرژی مصرفی در هر جلسه از طریق 20 دقیقه قدم زدن با سرعت 100 متر در ...

سالمندی و مشکلات شناختی این دوران یکی از مسائل عمده جوامع کنونی محسوب می شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول با این هدف که آیا آزمون ساعت به اندازه آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی، به عملکرد شناختی افراد سالمند حساس است و هم چنین به منظور غربال گری تعدادی از سالمندان برای ورود به مطالعه دوم صورت گرفت (تعداد= 70، میانگین سنی= 70/69 ، انحراف استاندارد= 41/6 ). آزمودنی ها آزمون ساعت و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی را کامل کردند، نتایج نشان داد که عملکرد افراد سالمند ...