عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الف: موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):پردازش زبان یکی از موضوعاتی است که در روان‌شناسی شناختی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. مدل‌های گوناگونی که تاکنون در این زمینه ارائه شده‌اند، همگی به توصیف قدم‌به‌قدم کلیه فرایندهایی می‌پردازند که در تولید و درک زبان نقش دارند. در پردازش زبانی نقش حافظه و اجزای آن انکارناپذیر می‌باشد. در این میان، حافظه فعال به عنوان سیستم فعال حافظه‌ای درنظرگرفته می‌شود که وظیفه ذخیره‌سازی موقت و پردازش هم‌زمان اطلاعات را برعهده دارد. به دلیل ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای حافظه فعال دیداری /فضایی و حافظه فعال کلامی و رابطه ی آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر قزوین که در سال تحصیلی 88-1387 مشغول به تحصیل بودند.از این جامعه آماری، تعداد 200 دانش آموز به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی حافظه ی فعال دانیمن و کارپنتر ( 1980) و شاخص پردازش اطلاعات ( ) (IPIرایدینگ2000)استفاده شد . پس از اجرای آزمون ها روی نمونه آماری ...

با توجه به نقش کلیدی حافظه‌ی کاری در عملکردهای شناختی و تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی عوامل تبیین‌کننده‌ی تفاوت در ظرفیت حافظه‌ی کاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی ظرفیت مولفه‌های واج‌شناختی و دیداری- فضایی حافظه‌ی‌کاری در دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم رشته‌های علوم انسانی و هنرستان انجام شد. به این منظور نقش احتمالی برنامه‌های درسی بر حافظه‌ی کاری با استفاده از روش پس- رویدادی مورد بررسی قرار گرفته است. 60 دانش‌آموز دختر پایه سوم دوره متوسطه رشته‌های ...

عملکردهای اجرایی- شناختی، اصطلاحی کلی برای مجموعه ای از فرآیندهای بهم مرتبط چون توجه، ادراک، حافظه، توانایی حل مساله و ... است. از آنجا که مشکلات شنوایی در افراد ناشنوا یا کم شنوا علاوه بر مهارت های ارتباطی، بر مهارت های شناختی آنها نیز تاثیر می گذارد؛ از این رو هدف اصلی مطالعه ی حاضر مقایسه ی توجه انتخابی-دیداری، حافظه ی کاری-دیداری و توانایی حل مساله در دانش آموزان ناشنوا، کم شنوا با همتایان عادی است. در مطالعه ی حاضر که از نوع علّی ـ مقایسه ای می باشد، از بین دانش آموزان آ ...

حافظه فعال سامانه ذهنی است که کار اندوزش و پردازش موقتی اطلاعات را همزمان انجام می دهد. این حافظه نقشی بسزا در بسیاری از اعمال و تکالیف شناختی، مانند فهمیدن، اندیشیدن، محاسبه کردن، استدلال کردن و یادگرفتن ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکرد های حافظه فعال(دیداری- شنیداری) در کودکان عادی و دیرآموز انجام گرفته است. جامعه پژوهش متشکل از تمامی دانش آموزان دختر مدارس دوره ابتدایی شهر تهران است که در پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی، در سال تحصیلی 90-91 مشغول به تحصیل ه ...

تحقیق حاضر به منظور تعیین کارآمدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه فعال کودکان 5 تا 8 سال با سندرم داون انجام شد. در این پژوهش شبه آزمایشی، 24 کودک (14 پسر و 10 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس از کانون خیریه سندرم داون ایران انتخاب و به طور مساوی و تصادف در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. تمامی آزمودنی ها با استفاده از ماتریس های پیشرونده ریون رنگی (ریون، 1947) و آزمون حافظه دیداری کیم کاراد (1945) و آزمون تشخیص توالی حافظه شنیداری-بیانی (نادری و سیف نراقی، 1371) مورد ارزیابی ...

هدف از این پژوهش مقایسه فرایند سطوح شناختی حافظه دیداری بیماران آلزایمری با افراد عادی و شناخت کانون مشکل این بیماران در این فرایند است. روش بررسی: این مطالعه از نوع تجربی و آزمایشی است. 15 بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و 15 فرد عادی همسن و سال که با بیماران همسان سازی شده بودند نیز جهت مقایسه با گروه مورد آزمایش انتخاب شدند. افراد به صورت انفرادی در انجمن آلزایمر ایران مورد آزمایش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، خرده آزمون ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ادراک دیداری و حافظه بینایی دانش آموزان اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی بود. به منظور انجام این پژوهش 30 دانش آموز اختلال یادگیری و 30 دانش آموز عادی در شهر سمنان در سال تحصیلی 90-89 در مقطع ابتدایی انتخاب شدند. روش نمونه گیری در اختلالات به صورت غربالگری اولیه که درمراکز اختلالات یادگیری صورت گرفته و سپس انتخاب تصادفی از بین آنها و دانش آموزان عادی به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله بود. روش این پژوهش علّی مقایسه ای و ابزار پژوهش عبارت ...

الکتروشوک درمانی(ECT)، علی‌رغم مفید بودن در درمان برخی اختلالات روانی، به خاطر اثرات جانبی شناختی آن همچنان بحث انگیز باقی مانده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات شناختی الکتروشوک درمانی در بین بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی، دوقطبی در دوره حاد مانیا و اسکیزوفرنی بود. در این پژوهش 90 بیمار مبتلا به اختلالات افسردگی، اسکیزوفرنی و مانیا (هر گروه شامل 30 بیمار) یک روز قبل از شروع درمان الکتروشوک و یک روز بعد از پایان آن، به وسیله مجموعه آزمون های شناختی کامپیوتری شده مورد ...