عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان فوتسال لیگ برتر تهران در سطح بزرگسالان در فصل 1389 بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 196 نفر بود که تعداد 153 نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند و به پرسشنامه های جو انگیزشی درک شده در ورزش (PMCSQ) و رضایتمندی ورزشکاران (ASQ) پاسخ دادند. پرسشنامه جو انگیزشی دارای 21 سئوال پنج ارزشی لیکرت بود و پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران حاوی 14 سئوال هفت ارزشی لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از اظهار نظر تخصصی ده نفر از ...