عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 233

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام اين تحقيق مقايسه روش هاي مختلف فرآوري دانه جو با روشهاي in situ و in vitro و همچنين تعيين گوارش پذيري دانه جو فرآوري شده با بخار آب و بررسي تاثير آن بر توليد گاوهاي شيرده هلشتاين بود. چهار فرآوري آسياب كردن دانه ها، استفاده از اشعه ميكروويو، تف دادن دانه ها و پرك كردن دانه ها بخار در آزمايشات in vitro و in situ مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان. ماده خشك، پروتئين خام، ديواره سلولي و ديواره سلولي منهاي همي سلولز دانه جو استفاده شده در اين تحقيق به ترتيب 08/ 93، 61/ 13 ...

تنش‌های غیرزیستی مختلف در گیاهان منجر به تولید بیش از حد گونه‌های اکسیژن فعال و آسیب به پروتئین-ها، چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها و اسیدهای نوکلئیک می‌شود. برای مقابله با تنش‌ اکسیداتیو در گیاهان دفاع آنتی-اکسیدانی نقش محافظتی مهمی را ایفا می‌کنند. سيليكون دومين عنصر رايج موجود در خاك است كه داراي اثرات مفيدي در افزايش تحمل به تنش خشکی در گياهان می‌باشد. بدین منظور اثرات سیلیکون بر میزان پروتئین محلول کل، رنگدانه‌های فتوسنتزی، بیان نیمه‌کمی ژن‌هایCAT ،POX ، APXو SOD فعالیت آنزیم‌‌ه ...

به منظور بررسی اثر قارچ Trichoderma harzianum بر عملکرد، اجزای عملکرد گندم و جو و کاهش جذب کادمیوم در خاک آلوده به نیترات کادمیوم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به‌صورت گلدانی در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل قارچ T. harzianum در دو سطح (عدم کاربرد و کاربرد) و سطوح مختلف نیترات کادمیوم (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌گرم بر لیتر) بود. نتایج آزمایش نشان داد که حضور تریکودرما در گندم توانسته عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه، عملکرد دانه، شاخص تحمل، ...

در این تحقیق، بررسی اثر استفاده از سطوح بالای جو به جای ذرت همراه مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم‌مرغ بود. بدین منظور آزمایشی به مدت 8 هفته با استفاده از 108 قطعه مرغ تخمگذار سویه هـای لاین سفید (W-36) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 6 تکرار و 3 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. گروه‌های آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد، 30 درصد جایگزینی جو با ذرت 2) جیره، 30 درصد جایگزینی جو با ذرت همراه مکمل آنزیمی 3) جیره، 65 درصد جایگزینی جو با ذرت 4) جیره، 65 درصد جایگزینی جو ب ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جو بدون پوشینه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 20 ژنوتیپ در چهار تکرار طی سال‌های 1385 و 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گردید و عملکرد دانه و صفات زراعی دیگر اندازه گیری شدند. اختلاف بین ژنوتیپ‌های مورد مقایسه از نظر اکثر صفات معنی‌دار شد که نشان دهنده تنوع ژنتیکی بالا برای صفات مورد بررسی در بین ژنوتیپ‌ها بود. محاسبه درصد دامنه تغییرات نسبت به میانگین کل برای 25 صفت زراعی نیز تنوع قابل ملاحظه‌ای را در بین ژن ...

به منظور مطالعه واکنش تريتيکاله به تنش خشکي و مقايسه آن با گندم و جو در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گريزه سنندج طي سال‌هاي زراعي 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. از يک آزمايش کرت‌هاي خرد شده بر پايه طرح بلوك‌هاي کامل تصادفي در سه تکرار، سه کرت اصلي و هشت کرت فرعي استفاده شد. کرت‌هاي اصلي عبارت بودند از رژيم‌هاي رطوبتي مختلف شامل آبياري در پتانسيل رطوبتي خاک 3- بار (I1)، آبياري در پتانسيل رطوبتي خاک 10- بار با نصب باران‌گير متحرک (I2) و بدون آبياري (I3). چهار ژنوتيپ تريتيکاله (ET-79- ...

ایران در کمربند بیابانی جهان قرار دارد و به عنوان منطقه ای خشک و نیمه خشک منظور می‌شود. متوسط بارندگی در کشور در حدود 250 میلی متر است که این میزان یک سوم متوسط بارندگی در جهان می‌باشد. از سوی دیگر از حدود 5/18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، 2/6 میلیون هکتار (5/33 %) به کشت دیم اختصاص دارد. در حدود 2/1 میلیون هکتار از اراضی زیر کشت دیم بارندگی بیش از 400 میلی متر دریافت می‌نمایند. از مجموع حدود 400 میلیارد متر مکعب نزولات جوی سالانه درایران، رقمی در حدود 280 میلیارد متر مکعب آن ...

منابع آب و خاک بخش حیاتی زندگی بشر هستند.‌ آلودگی خاک به مواد نفتی به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی و خطرناک از دغدغه‌هایی است که محیط‌زیست انسان و سایر جانداران را با مشکل مواجه کرده است از این رو یافتن روش‌های مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه روش‌های زیادی برای رفع آلودگی در خاک ابداع شده است. از جمله این روش‌ها می‌توان به، زیست پالایی و گیاه پالایی اشاره نمود. این روش‌ها ضمن توانایی رقابت با سایر روش‌های پالایش (فیزیکی و شیمیایی)، هزینه پایین‌تر و مخاطرات زی ...

در سال‌های اخیر بکارگیری آللوپاتی در مدیریت علف‌های هرز توجه بسیاری از متخصصان را جلب کرده است. برای ارزیابی توانایی آللوپاتی ارقام جو (Hordeum vulgare) بر روی خصوصیات جوانه زنی و رشدی سه گونه علف هرز ازمک، چاودار و خاکشیر که جزء مهمترین علف‌های هرز در مزارع جو استان کرمان می‌باشند، تحقیقی در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در بخش آزمایشگاهی درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و در بخش گلخانه‌ای وزن تر ...