عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری جوش صورت در بین جوانان شایع ترین بیماری التهابی پوست به علت ناشناخته است که شامل 60-80 درصد مردم می شود. از آنجائیکه میکروارگانیسم های موجود در روی پوست سهم عمده ای در تشدید و مزمن شدن این بیماری ایفا می کنند، استفاده از آنتی بیوتیک به صورت موضعی و سیستمیک در درمان آکنه و لگاریس حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه میکروارگانیسم های موجود بر روی پوست (فلورای صورت) و همچنین میکروارگانیسم های موجود در ترشحات داخل جوش، جداگانه در محیط کشتblood agar مورد آنالیز قرار گرفت و شن ...

انسان و بخصوص جوانها به جوشهای صورت خود حساس بوده و همواره درصدد بوده‌اند بنحوی این مشکل را حل نمایند. با مطالعات انجام شده مشخص شده است که گروهی از استافیلوکوک‌ها و گاهی برخی از میکروبهای فلور طبیعی پوست در ایجاد جوش دخالت دارند، شناخت باکتریهای غالب مولد در این محل هدف طرح است و روش‌های مبارزه با آن نیز مدنظر است بعد از نمونه‌برداری و انتقال آن روی دو نوع محیط کشت جامد و مایع باکتریهای مولد جوش رشد نموده که با انتقال آنها روی محیط های اختصاصی و آزمایشات دیگر شناسائی شده و س ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: