عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 848

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر تمرینات زیربیشینه شنای کرال سینه در شرایط هایپوکسی روی آنزیمهای CPK و LDH خون، ظرفیت هوازی و رکورد مردان جوان شناگر با دامنه سنی 20 تا 25 سال میپردازد. 38 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی که با فن شنا آشنایی داشتند، به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 2 ماه، سه جلسه در هفته و 45 تا 60 دقیقه در هر جلسه به تمرینات تناوبی زیر بیشینه با شدت 60 تا 65% حداکثر ضربان قلب ذخیره در شرایط هایپوکسی ( هر 6 تناوب دست یک ن ...

نکات مثبت ارائه شده توسط صاحبنظران در مورد برنامه‌های رادیویی جوان عبارتند از: جنبه رهنمودی برنامه‌ها، توجه به ورزش در برنامه‌ها، جنبه روان شناختی برنامه‌ها و جنبه اطلاعاتی برنامه‌ها نکات منفی ارائه شده توسط صاحبنظران در مورد برنامه‌های رادیویی جوان عبارتند از، عدم راهنمایی صحیح جوانان، جذاب نبودن برنامه‌ها، جامع نبودن برنامه‌ها، بی‌توجهی به واقعیات زندگی جوانان، توجه نکردن به دیدگاهها و پیشنهادهای جوانان، جدی نگرفتن جوانان، قالبی و تکراری بودن برنامه‌ها، کاربردی نبودن ...

سرطان پستان در نوجوانان و زنان خیلی جوان بسیار نادر است. کمتر از 1% تمامی موارد سرطان پستان پیش از سن 30 سالگی رخ می دهند. سرطان مهاجم پستان در زنان زیر 35 سال ، خصوصیت بیولوژیک مخرب تری داشته، همراه با پیش آگهی بدتری نسبت به زنان مسن تر در پیش از یائسگی است. وتمایز کمتر سرطان در میان این زنان جوان، شیوع بیشتری دارد، گیرنده استروژن منفی وتهاجم لنفاوی عروقی دارد و ضریب تزاید بالاتری را نیز دارا است. جراحی نگهدارنده پستان درزنان زیر 35 سال نسبت به زنان مسن تر همراه با احتمال خط ...
نمایه ها:
جوان | 
زن | 
سن | 
جراحی | 

برنامه رادیوئی جنگ جوان از سال 1367 تاکنون در روزهای شنبه تا چهارشنبه پخش می‌شود. هدف از این برنامه رشد فردی و اجتماعی جوانان در زمینه‌های هنری، ورزشی ازدواج و اشتغال است . مدت پخش این برنامه از ساعت 10:16 تا 17 طبق تجزیه و تحلیل آمار بدست آمده از میان دانش‌آموز اول تا چهارم دبیرستان از دانشجویان نشان می‌دهد، برنامه در افزایش معلومات مخاطبان موفق بوده است . دختران فراگیری بیشتری نسبت به پسران داشته‌اند و بیشترین فراگیری در گروه‌های سوم دبیرستان و کمترین فراگیری در گ ...

زمان قابل توجهی از برنامه جنگ جوان در تابستان 1371، به اهداف ارشادی، تربیتی و تفریحی و سرگرمی اختصاص یافته است . در زمینه هدف ارشادی - تفریحی، مقوله روانشناسی و اجتماعی بیشترین درد را به خود اختصاص داده است . مقوله روانشناسی بیشتر به بررسی مشکلات جوانان در زمینه تنهایی، دوست‌یابی، رابطه با دوستان و والدین پرداخته است . چنانچه در زمینه رابطه فرزندان با والدین، رهنمودهای بیشتری به اطرافیان (از جمله والدین و مربیان) داده شود. موثرتر خواهد بود. در مقوله اجتماعی نیز به مسائل ...

هدف پژوهش بررسی نیازهای فرهنگی نسل جوان است . جامعه آماری 14350 نفر دانش‌آموزان دوره متوسطه کل کشور است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) میان پاسخگویی به نیازهای فرهنگی پسران با دختران تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 2) میان نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان در هر یک پایه‌های تحصیلی متوسطه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 3) دانش‌آموزانی که در شهرها زندگی می‌کنند نسبت به دانش‌آموزانی که در روستاها زندگی می‌کنند نیازهای فرهنگی بیشتری دارند. ...

دیابت شیرین یکی از شایعترین بیماریهای متابولیکی است که چندان خوش‌خیم نیز نمی‌باشد. حدود 50 درصد قطع عضو اندامهای تحتانی . 25 درصد موارد مربوط به نارسائی کلیه در سالمندان از این بیماری سرچشمه می‌گیرد. افزون بر این، دیابت شیرین پنجمین علت مرگ و میر در جهان بشمار می‌رود. تنظیم میزان قند و لیپیدهای خون در محدوده طبیعی از بروز عوارض این بیماری پیشگیری می‌نماید که این امر بوسیله تغذیه صحیح بیمر امکان‌پذیر است . یکی از نکات مهم در تنظیم برنامه غذایی مبتلایان، انتخاب کربوهیدراتهائی ب ...

در این تحقیق اندازه های آنتروپومتریک صورتی و جمجمه ای در بالغین جوان شهرستان اصفهان، بررسی شد. مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری تصادفی روی 200 پسر و 200 دختر (محصل پیش دانشگاهی) انجام شد. توسط کولیس دیژتیال با دقت mm 1/0 از اندازه های سر و صورت گرفته و بعد نسبتهای صورتی و جمجمه محاسبه شد. داده ها با روش مشاهده و ابزار چک لیست گردآوری و سپس تجزیه و تحلیل شد. ...
نمایه ها:
صورت | 
جمجمه | 
جوان | 
شهر | 

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی و مقایسه آثار دو برنامه بیش تمرینی قدرتی و استقامتی روی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مردان جوان ورزشکار بوده است. بیش تمرینی، عارضه ای است که موجب کاهش عملکرد ورزشکار شده و تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، ایمونولوژیکی و روانی متعددی را به وجود می آورد. در طی سال های متمادی متخصصان و پژوهشگران سعی و تلاش کرده اند که با تعیین برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در تشخیص زودهنگام این عارضه، قبل از کاهر در عملکرد ورزشکار کمک کنند. نمونه آماری ...