عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 380

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های بهبود کارائی بذر است که می تواند باعث بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه به عنوان مهمترین مرحله بحرانی چرخه زندگی گیاهان شود. این تحقیق به منظور بررسی امکان بهبود جوانه زنی و استقرار گیاه دارویی بنگ دانه در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام گردید. در بخش آزمایشگاهی این تحقیق دو آزمایش اسموپرایمینگ و هورمون پرایمینگ بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. ابتدا جوانه زنی بذور بن ...

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش ژنوتیپ چغندرقند و همچنین تعیین بهترین تیمار پرایمینگ و ژنوتیپ دو آزمایش در سال زراعی 1389 انجام شد. آزمایش اول و دوم به ترتیب در آزمایشگاه بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده و آزمایشگاه تکنولوژی بذر تحت شرایط آزاد (محیط آزمایشگاه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت بلوک های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های مختلف چغندر قند (22393، 13030،IC ...

لاله واژگون (Fritillaria imperialis) یکی از گونه‌های با ارزش دارویی و اکوتوریسمی در منطقه زاگرس است. این گیاه در ایران به شدت در معرض انقراض قرار دارد. با توجه به محدودیت‌هایی که در تکثیر این گیاه از طریق کشت بافت، فلس برداری و تقسیم سوخ وجود دارد، در این تحقیق تکثیر جنسی این گیاه به‌واسطه‌ی تعداد زیاد، نگهداری آسان‌تر و پراکنش بیش‌تر مورد ارزیابی قرار گرفت. خواب، مشکل جوانه‌زنی و استقرار از محدودیت‌های تکثیر این گیاه به‌وسیله‌ی بذر است. پژوهش حاضر به‌منظور تعیین تیمارهای بهی ...

پرایمینگ بذر یکی از روش‌های شناخته شده در بهبود کارکرد بذر تحت شرایط تنش می‌باشد. هیدروپرایمینگ ساده‌ترین روش برای آبگیری بذر است. خیساندن و مرطوب کردن بذور در آب و خشک کردن مجدد آن‌ها، قبل از اینکه جوانه‌زنی را کامل کند، هیدروپرایمینگ نامیده می‌شود. هدف از این مطالعه تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی نهالcymbopogon olivieri بود. به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گونه Cymbopogon olivieri، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ...

در اين تحقيق به منظور بررسي تاثير افزودني ها بر فرايند پوشش دهي روي بر سطح فولاد کم کربن پوليش مکانيکي شده، از دانسيته جريان mA/cm2 100 و از حمام سولفاتي شامل افزودني هاي اسيد اگزاليک و همچنين 1و2 دي آمينو پروپان استفاده شد. مطابقت مد جوانه زني پوششهاي روي در حضور دو ماده ي افزودني با مدل شريفکر بررسي شد. چگالي جوانه هاي روي تشکيل شده و ثابت نرخ جوانه‌زني از دو روش متفاوت (با استفاده از منحني هاي جريان- زمان در پتانسيل ثابت و از طريق مشاهدات ميکروسکوپ نيروي اتمي(AFM)) محاسبه ...

به منظور بررسي تاثير مصرف ذرات نانو و ميكرو آهن به صورت محلول‌پاشي و تعيين زمان مناسب محلول‌پاشي بر كيفيت بذر لوبيا چيتي رقم صدری ( لاین G14088) ، آزمایشی در سال 1388 در دو بخش مزرعه و آزمايشگاه انجام شد. آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار در ايستگاه تحقيقات لوبيای خمين و بخش آزمايشگاهی به صورت طرح كاملا تصادفي در موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال كرج اجرا گردید. تيمارهاي مورد استفاده در اين آزمايش ذرات نانو و ميكرو آهن در سه سطح ...

با توجه به شوري خاکهاي زراعي و آب آبياري که جزء عمدهترين عوامل محدود کننده رشد گياهان زراعي در اغلب نقاط جهان از جمله ايران هستند، پيدا کردن روش‌هايي براي بهبود دادن اثرهاي مضر شوري جهت افزايش عملکرد محصول امري اجتناب ناپذير است. با توجه به ارزش غذايي عدس و حساسيت آن به شوري آب و خاک، اين مطالعه با هدف بررسي تأثير پرايمينگ بذر با ساليسيليک اسيد بر جوانه‌زني و خصوصيات رشد سه رقم عدس تحت تنش شوري به صورت آزمايشگاهي و گلخانه‌اي اجرا گرديد. بخش آزمايشگاهي با آرايش فاکتوريل و در ق ...

به منظور ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، رشد و تغییرات فیزیولوژیکی گیاهچه و تولید علوفه اسپرس در شرایط نرمال و تنش خشکی این آزمایش در شش مرحله در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد و دانشگاه شهرکرد در سال 90-1389 اجرا گردید. مراحل آزمایش شامل: تعیین بهترین تیمار پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر اسپرس با توجه به دو اندازه بذر(با غلاف)؛ اثر پرایمینگ بر تعدادی از صفات بیوشیمیایی بذر؛ اثر پرایمینگ و حذف غلاف بر جوانه‌زنی؛ تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی بر جوانه‌زنی؛ اثر پرایمین ...

بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) که متعلق به خانواده Compositae می باشد، به دلیل توانایی تطبیق پذیری با شرایط محیطی در نقاط مختلف دنیا کشت می شود. گلرنگ اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است که ناشی از ارزش غذایی بالای روغن خوراکی آن است. دانه گلرنگ منبع غنی از روغن (35-40%)، حاوی مقدار قابل توجهی (75-80%)Linoleic acid می باشد. سطح زیر کشت گلرنگ در دنیا ha 76800 تخمین زده می‌شود که مقدار محصول تولیدی از این سطح کشت tonnes 605000 گزارش شده است. به منظور بررسی ویژ ...