عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 325

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان و چگونگی بهره‌گیری از اینترنت در فرایند جستجو، ارزیابی و به‌کارگیری اطلاعات سلامت توسط جوانان کاربر اینترنت در شهر شیراز بود. در انجام آن از روش آمیخته با رویکرد کمی–کیفی استفاده شد. جامعه موردمطالعه جوانان شهر شیراز بودند. در مرحله اول پژوهش، داده‌ها با کمک پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. با مشخص شدن نتایج مرحله اول، نمونه‌ای هدفمند از شرکت‌کنندگانی که بیش‌ترین استفاده از اطلاعات سلامت وب را داشتند، انتخاب و با کمک مصاحبه و مشاهده داده‌های کیفی جمع‌آ ...

چکیده آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته ابتدا مطالعات پایه در مورد فرهنگ ، جوانان ، تفریح ، ورزش و تاثیر آنها بر جامعه وتعیین رویکرد های کلی پروژه وسپس مطالعات تکمیلی فضا های مورد نیاز می باشد، که بتواند عملکرد های لازم را برای ایجاد مجموعه ای با شرایط نامبرده را ایجاد نماید.در واقع هدف کلی ، شناخت نیاز ها , ابزار ها و رفتار های مناسب است که به کمک آنها الگو ها و ساختار کلی طرح استخراج شود. آنچه حاصل این روند خواهد بود، طرح ساختاری کلی از یک مجتمع فرهنگی _ تفریحی جوانا ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
ورزش |