عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به جواب های موجی سفری معادلات دیفرانسیل جزیی غیرخطی با استفاده از روش انتگرال اول پرداخته شده است. فصل اول شامل مفاهیم ابتدایی از قبیل معادلات دیفرانسیل جزیی و انواع آن و تئوری حلقه در جبرجابجایی است. در فصل دوم ابتدا به بیان قضایای مورد نیاز و دو قضیه ی اساسی که روش انتگرال اول بر مبنای آن ها پایه گذاری شده اشاره شده و سپس به شرح روش انتگرال اول پرداخته شده است. فصل سوم شامل حل چندین معادله دیفرانسیل جزیی غیرخطی با استفاده از روش انتگرال اول است. فصل ...

در این پایان نامه به مطالعه انشعابات موج سیار برای چهار دسته از معادلات موج غیر خطی می پردازیم.با پیاده سازی جواب های موج سیارروی این معادلات آنها را به یک دستگاه دینامیکی تبدیل می کنیم و سپس انشعابات آن را تحلیل می کنیم. در ادامه با استفاده از دستگاه حاصله جوابهای صریح برای این معادلات بدست می آوریم. یکی از این معادلات را به صورت عددی شبیه سازی میکنیم. یکی دیگر از این معادلات معادله کوراموتو- سیواشینسکی است که دارای دینامیک پیچیده ای بوده و یک انشعاب جدید به نام انشعاب دام د ...

روش بسط (G/G)می‌تواند برای پیدا کردن جواب‌های تحقیقی موج سیار بعضی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی غیرخطی به کار رود. این جواب‌ها وابسته به توابع هذلولی گون، توابع مثلثاتی و توابع گویا هستند. این روش معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی غیرخطی را به یک معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌کند و این روش را می‌توان برای معادلات انتگرال‌پذیر و معادلات غیرانتگرال‌پذیر نیز به کار برد. ما کاربرد جدید این روش را برای برخی معادلات غیرخطی مانند معادلات بوسینسک، معادلات هیروتا ـ ساتسوما، ...