عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی‌خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می‌گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب می‌کند که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد. این مطلب در مورد حقوق مدنی و جبران خسارت ...
نمایه ها:
فقه | 
جهل | 
ignorance | 
قانون | 
law | 
جرم | 
mass | 

چکیده جهل یکی از واژگانی است که به طور معمول در گفتار و نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد. این واژه در بیشتر موارد به عدم آگاهی و شناخت معنی می شود و بر همین اساس مفهوم جهل بیشتر در تقابل با مفهوم علم مطرح می شود و معنا پیدا می کند. در لغت و در تفسیر معنای جهل به معنای اصلی نقض علم و ضد بودن با علم اشاره شده است. در مواردی هم جهل در مقابل عقل و یا در مقابل حلم معنا شده است بنابراین بسته به کاربرد های متعدد از ماده ( جهل ) در قرآن کریم و همچنین در بسیاری از موارد در یک آیه آرا ...

ملک الشعرا، بهار و امیرالشعرا، شوقی ازجایگاه والائی در ادبیات ایران و مصر برخوردار هستند. به دلیل شباهتهای بسیاری که در شخصیت ادبی و موضوعات اشعار آنان وجود دارد؛ به خصوص مبارزه فراگیر با جهل و فساد که در جای جای دیوان دو شاعر به چشم می خورد، به تطبیق اشعار بهار و شوقی در زمینه مبارزه با جهل و فساد پرداختیم. در مقدمه این رساله، توضیحاتی درباره ادبیات تطبیقی، موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن، تحقیقات گذشته، روش تحقیق و زمینه های تحقیق برای آیندگان ارائه می گردد. در فصل اول، وضعی ...

جهل،یکی ازموضوعات بسیارمهمی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان،درباره آن به ویژه در جزائیات، حکمی صائب صادرنمود.بابررسی ادله ی نقلی و مستندات فقهی وحقوقی،به نظرمی رسدکه جهل،درمفهوم مدنی وکیفری ،دارای ماهیتی نسبی می باشد،که به تبع آن،احکام وآثارش نیزمتفاوت است.ازاینرو،دراین نوشتار به منظورشناخت موضوع جهل و پیامدهای حقوقیش،ازمضامین قرآنی وروایی،آرای فقهاو دکترین علم حقوق ، استمداد طلبیده شده،و سپس، باتوجه به مفهوم جهل،به نوع احکام مربوط به آن ،ازجمله ضمان و عدم ضمان جاهل و بطلان ...

در حقوق کیفری، لازمهء اعمال مجازات بر عاملین اعمال مجرمانه، وجود مسئوولیت کیفری است . وجود مسئولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرایطی است . تحمیل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر جسمی و روانی و رشد و اهلیت در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد. اگر کسی نسبت به احکام و یا موضوعات آن جاهل باشد و عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شود، آیا به دلیل عدم قابلیت انتساب مبری از مسوولیت کیفری می‌باشد یا خیر؟ از دیدگاه حقوق جزای عرفی (سیستم رومی - ...

از مهم ترین عوامل گمراهی و سقوط انسان، جهل می باشد. این رذیله مانعی مهم در سیر کمالی انسان است، بنابراین قرآن کریم آدمی را از داشتن چنین صفتی بر حذر داشته است. جهل بر وزن فَعل از ریشه ی جَهِلَ به معنای بی علمی، بی عقلی و بی حلمی است. این معانی با توجه به کاربرد آنها در دو حوزه ی معرفت و روان، قابل تقسیم به جهل معرفتی و جهل روان شناختی می باشد. جهل با واژه های سفه، ظنّ، شکّ، جنون، غمرت، غطاء، عمی و خفت قریب المعنا و با کلمات علم، عقل، حلم، معرفت، یقین، فکر، بصیرت و فقه متبا ...
نمایه ها:
جهل | 

دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که نقش جهل و اشتباه رابه طورجامع درکل مسئولیت مدنی و با رویکرد فقهی، حقوقی مورد کنکاش قرار دهیم و به این سوال که جهل و اشتباه چه نقشی درمبانی و ارکان مسئولیت مدنی، ایفاء می‌کنند پاسخ دهیم. در بحث نقش جهل و اشتباه در مبانی مسئولیت مدنی می‌توان گفت که درقاعده غرور مسئولیت مغرور، مسئولیت ابتدایی است و در مواردی که نقش مباشر ضعیف باشد، از همان ابتدا مسئولیت برعهده غار می باشدو در قاعده اتلاف، تسیبیب و سبب و مباشر نیز مسئولیت جاهل (اعم ازبسیط ومرکب) ...
نمایه ها:
جهل | 
جهل | 
علم | 

در قرن 19 میلادی ادبیات عرب از خوابی عمیق بیدار شد و پس از اینکه دوران خمود و انحطاط پس از عصر عباسی را پی گرفته بود، اندک‌اندک ، خود را از قید آثار شوم عصر انحطاط می‌رهانید. با گذشت زمان شعر از محدوده تنگ بیرون آمد و وارد جامعه و زندگی شد بدین معنی که شاعر در این زمان به مردم خود تعلق داشت و به وضعیت اجتماعی مردم خود می‌نگریست و شعر را وسیله‌ای برای حل مشکلات موجود در جامعه قرار داد یعنی شعر به رتبه و مقامی بالاتر دست یافت و فقط منحصر به بیان احساسات و عواطف نب ...
نمایه ها:
مصر | 
فقر | 
جهل | 
شعر | 

دراین پژوهش به دنبال بررسی حکم معاملات ربوی در حالت جهل و اضطرار هستیم در خصوص پاسخ به این پرسش که حکم معامله در حالت اضطرار چیست ؟بعد از بررسی فقها به این نتیجه رسیده ایم که در خصوص انجام معامله ربوی در حالت اضطرار بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ، عده ای گفته اند درصورتی که پرداخت کننده ربا مضظر باشد حکم تحریم درحق اوبرداشته می شود و عده ای گفته اند ، اجبار و اضطرار درانجام معامله رابرای آنها جایز نمی کند یعنی درصورت اضطرار تکلیف وبه تبع آن مجازات های دنیوی اخروی برداشته می ش ...
نمایه ها:
ربا | 
جهل | 
اجبار |