عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 384

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهانی شدن پدیده ای است که تمامی کشورهای جهان با آن روبرو هستند. این پدیده به همراه چالش، فرصت ها و تهدیدهای خاصی است که در کشورهای در حال توسعه مطرح است. جهانی شدن می تواند به عنوان شمشیری دو لبه عمل کند. یعنی قادر است برای کشورهای در حال توسعه دامی برای گسترش فقر و عقب ماندگی و یا راهی برای توسعه، رفاه و پیشرفت باشد. لذا مساله جهانی شدن باید به طور جدی مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرد. این مقاله به بحث هایی در زمینه چالش ها، فرصت ها، تهدیدها، آسیب شناسی جهانی شدن و استراتژی ...

جهاني شدن » از مهمترين موضوعات در عصر حاضر است که بر روی متغیرهای زیادی از جمله اشتغال اثر می گذارد. با توجه به اینکه اثر جهانی شدن بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه نامشخص است، در این پایان نامه ضمن تاکید بر وضعیت اشتغال در ایران آثار جهانی شدن بر سطح اشتغال در کشورهای درحال توسعه(گروه کشورهای بالاتر از درآمد متوسط) بررسی شده اشت. برای این منظور دو سوال اصلی را مطرح می کنیم: 1-چه عواملی بر تغییر سطح اشتغال در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر متغیرهای جهانی شدن اثرگذار هستن ...

جهان دو دهه اخیر شاهد ظهور و تثبیت یک الگوی اقتصادی بوده است که بر حذف مقررات بازدارنده داخلی و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت و اقتصاد بین الملل تاکید می کند. این رویکرد در صورت مدیریت صحیح می تواند به دستاوردهایی محسوس در وضعیت سلامت منجر شود. در جایی که بازارها غیر انحصاری، موسسات وضع کننده مقررات قوی و شبکه های ایمنی برقرار باشند، جهانی شدن باعث تقویت عملکرد کشورهایی می شود که دارای زیر ساخت های انسانی و فیزیکی مناسب و بازارهای داخلی محدود هستند. دستاوردهای سلامت در چین، ...

جهانی شدن چالشی اساسی برای سلامت عمومی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است، اما پیوندهای بین جهانی شدن و سلامت پیچیده اند. گرچه مطالعات در این زمینه روبه فزونی است، این بررسی ها هر یک به جنبه ای خاص از اثرات جهانی شدن پرداخته اند و از فقدان یک چارچوب مورد توافق برای ارزیابی آثار مستقیم و غیرمستقیم جنبه های مختلف جهانی شدن بر سلامت رنج می برند. این مقاله چارچوبی مفهومی را برای ارتباط بین جهانی شدن اقتصادی و سلامت ارایه می کند. با این نیت که به عنوان مبنایی برای ترکیب مطالعات مر ...

جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی درحوزه های سیاسی فرهنگی و اقتصادی در دوران معاصر است که توجه همگان را در همه ابعاد و سطوح به خود جلب نموده است و از موضوعات جدی و گفتمانهای رایج در سطح نخبگان و مراکز علمی اقتصادی و فرهنگی است به گونه ای که می توان اذعان نمود واژه ی جهانی شدن از متداولترین و پراستفاده ترین مفاهیم علوم انسانی است که دراین دوران توانسته لایه ها و افق های جدیدی را به سوی انسان باز کند ارتباطات و تاثیرات جهانی شدن میزان تعاملات و دخالت دولت ها و نهادهای دولتی و مردمی ...

تغییروتحول دوقرن اخیرچهره جهان را یکسره دگرگون ساخته و حتی سرعت تحولات درسالهای اخیر به گونه ای بوده است که جهان امروز با جهان یک دهه پیش نیز تفاوت های بسیار دارد برخی ازتحلیل گران مشخص اصلی تحولات دو قرن اخیرا را درکوچکتر شدن جهان میدانند گروهی ازآنان با رویکردهای متاثر ازعلوم ارتباطات ازدهکده جهانی سخن میگویند و تعدادی هم به جای آنها ازاصطلاح جهانی شدن جامعه جهان استفاده می کنند جهانی شدن فرایندی متنوع و قدرتمند است که درجنبه های فرهنگی اقتصادی نظامی سیاسی و ... درحال به وق ...

در این پژوهش سعی شده است، ابتدا مبانی جهانی شدن مطرح و تاثیر آن بر نظام آموزش عالی بویژه آموزش باز و از دورمورد بررسی قرار گیرد، سپس به نقش آموزش های مبتنی بر امکانات الکترونیکی و شبکه های جهانی و چالش های اجرایی کردن آنها پرداخته شود. نابرابری در دسترسی به آموزش عالی در پرتو الگوهای آموزشی که در حال اجرا می باشند، تقاضای روز افزون برای ورود به آموزش عالی وناتوانیهای این نظام در پذیرش آنها، نامناسب و ناکافی بودن امکانات آموزشی برای یاددهی – یادگیری مشارکتی، ناتوانی نظ ...

جهانی شدن فرایندی است چند وجهی که به عرصه های گوناگون زندگی انسانی مثل اقتصادی؛سیاسی؛اجتماعی وفرهنگی و...رسوخ پیدا کرده است . یکی از حوزه های تاثیر گذاری پدیده ی جهانی شدن مسائل زنان به ویژه در کشورهای اسلامی است.شاید بتوان گفت که جهانی شدن گفتمان یکسانی برای زنان جهان به ارمغان آورده وبه گفته ی برخی پیامی که جهانی شدن برای زنان داشته یک گفتمان فمینیستی بوده است،گفتمانی که همواره جایگاه زنان را تحت ستم ارزیابی نموده ونگرش خود را بر مبنای محرومیت زنان از حقوق کامل یک انسان توج ...

یکی از آثار منفی جهانی‌شدن که به هر سه حوزه اقتصاد، فرهنگ و حقوق نیز مربوط می شود؛ ظهور برخی رفتارهای مجرمانه با خصوصیاتی نظیر سازمان یافته بودن، فراملی بودن و ...، با انگیزه های مادی است ‍. با توجه به گسترش دامنه بزهکاری در ابعاد فرامرزی که به جهانی‌شدن جرم منتج شده است، اندیشه آرمانی حقوق کیفری جهانی شده تا مرز واقعیت سوق یافته و مورد اقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. پدیده مواد مخدر نیز جزو آن دسته ازجرائم سازمان یافته و فراملی است که جز با همنوایی، همگرایی، هم ...