عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهانی شدن از جمله مباحثی است که در دهه های اخیر در میان اندیشمندان مطرح بوده و تا به حال تحقیقات ارزنده فراوانی در این باره صورت گرفته است، تحقیق حاضر نیز با این سوال که؛ تشیع برای جهانی شدن در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی دارای چه ظرفیتی است. آغاز شد و به ارزیابی مبانی و اندیشه های جهانی شدن و مبانی اندیشه های تشیع، هر کدام به طور جداگانه پرداخت، پس از آن اندیشه جهانی شدن و تشیع را با هم مقایسه نمود، آن چه از این مقایسه به دست آمد آن است که؛ اگرچه هر دو اندیشه در بعضی از م ...

موضوع این پایان نامه بررسی رابطه توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان جهانی تجارت است. موافقتنامه گات در ماده 24 و موافقتنامه گاتس در ماده 5 خود به صراحت تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را مشروط به دارا بودن پاره ای از شرایط مجاز دانسته اند. از آنجا که جوهره تشکیل چنین توافقنامه هایی قائل شدن پاره ای تبعیضات به نفع کشورهای مشارکت کننده در آنها است، این توافقنامه ها در تعارض آشکار با اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد مندرج در ماده 1 معاهدات گات و کاتس هستند. از ...

در ابتدا بررسی جامعی از جهانی سازی شامل تعریف ، ابعاد ، تاریخچه، نظریات گوناگون مطرح شده ، پیامدها ، اهداف ، اصول ، ویژگیها ،اشکال ، مبانی فکری ، امواج جهانی شدن صورت گرفته و در ادامه در راستای طرح کلی پژوهش (فرضیه اول ) مباحثی از جهانشمولی حقوق بشر طرح می گردد و در پایان فصل نتیجه گیری با محوریت تأثیر جهانی سازی بر حقوق بشر وجهانشمولی موازین آن ارائه می شود. درفصل دوم از پژوهش مفاهیم مرتبط با حقوق بشر از جمله جهانشمولی ، کرامت ذاتی ، نسبیت فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد تا پس ...

جهانی شدن پدیده‌ای است که زوایای مختلف زندگی امروزی ما از قبیل سازمان‌ها، اجتماعات و هویت‌های فرهنگی را در برگرفته است. شدت و حدت جهانی شدن در سال‌های اخیر به مراتب بیشتر شده است. شهرستان هرسین نیز در سال‌هایی از این تأثیرات بی نصیب نبوده است. فشردگی زمان ـ فضا و از جا کندگی از ویژگی‌های مهم جهانی شدن هستند.از طرف دیگر، زمان، فضا و فرهنگ پایه‌های اساسی هر نوع هویت فرهنگی هستند به همین خاطر بیشترین تأثیر جهانی شدن بر روی هویت است. این رساله می‌خواهد تاثیر فرآیندهای جهانی شدن ر ...

بنادر به عنوان دروازه تجارت جهانی برای کشورها محسوب می شود. با توجه به پدیده جهانی سازی و پیشرفت روزافزون سامانه های زنجیره ی لجستیکی توزیع کالا، بنادر پیشرفته نقش مهمی در رشد اقتصادی و رقابت در کشورها و منطقه خود دارد. اما از آنجایی که زمان ترخیص کالا در اکثر بنادر کشورهای در حال توسعه به نسبت کشورهای توسعه یافته بالاتر می باشد، هوشمند سازی بنادر ایران نیز همانند بنادر تجاری و پیشرفته جهان اهمیت پیدا می کند. میزان رسوب کالا در بنادر داخلی و از جمله بندر امام خمینی(ره) در سال ...

جهانی شدن فرآیندی نوظهور و چند بعدی است که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، آغاز شده و روز به روز بر سرعت و توان آن برای تغییر جهان افزوده می شود و امروز از چنان پتانسیل و وسعتی برخوردار شده که در همه ابعاد زیست بشر تأثیر گذار بوده و موجب تغییر و تحولات چشمگیری درآنها شده است. بر اساس تأثیراتی که جهانی شدن در زندگی بشر دارد، شاخه های متفاوتی از این فرآیند شگل گرفته، مانند جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن سیاست، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن امنیت؛ روابط بین الملل معاصر (بویژه در دو دهه ...

امروزه در عصر اقتصاد و دانش بنیان فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک تاثیر به سزایی بر روی رشد و گسترش شرکتهای کوچک و متوسط دارند. در ایران نیز همانند دیگر کشورهایی که در حال توسعه هستند، شرکتهای کوچک و متوسط در تمام کشور حضور دارند و به عنوان واحدهای مهم کسب و کار در نظر گرفته می شوند . هدف و منظور از این پژوهش پی بردن به تاثیر تجارت الکترونیک بر روی جهانی سازی شرکتهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در ایران می باشد با توجه به توضیحات فوق شرکتهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در ای ...

جهانی شدن دریک نگرش عرصه ی تقابل نظام های معنایی متفاوت قلمداد می شود که درآن گفتمان اسلام وغرب حضور دارند . تحقیق حاضر فرصت هاوچالش های مواجهه ی این دو نظام برای اتحاد وانسجام مسلمانان را بررسی می کند . فرصت های مزبور ابتدا ازمحتوای غنی دین اسلام نشات می گیرد و سپس حاصل غیریت سازی مسلمانان از غرب می باشد . علاوه برعدم پاسخگویی نظام معنایی مادی گرای غرب به نیازهای معنوی بشروتوجه دوباره بشریت به ادیان و گسترش آنها ،ظرفیت های فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی عوامل فرصت ساز ...

جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در تعیین کننده های اجتماعی سلامت بوده و بر سلامت جوامع بشری اثر گذار است. در این مطالعه به بررسي ساز و كار اثر جهاني شدن بر جنبه هاي مختلف سلامت از مسير فقر و نابرابري پرداخته ایم. این مطالعه از نوع همبستگی – اکولوژیک بوده و داده های موجود را تحلیل کرده ایم. سنجش جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طریق شاخص KOF Index of Globalization ، فقر از طریق نسبت سرشمار فقر ، نابرابری درآمدی داخل کشورها از طریق ضریب جینی و جهت سنجش سلامت ...