عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین تحقیق با عنوان بررسی عواملی که منجر به ایجاد فشارهای عصبی در بین مدیران شده و تاثیر آن بر بهره‌وری فردی (سازمان جهاد سازندگی استان فارس) تلاش شده است که مهمترین عوامل موجد فشارهای عصبی و همچنین تاثیر افزایش این فشارها بر بهره‌وری فردی مدیران در سازمان جهاد سازندگی فارس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد و با شناسائی اهمیت این عوامل پیشنهاداتی جهت بهسازی میزان این فشارها و تاثیر آنها بر بهره‌وری فردی مدیران ارائه گردد. عوامل موجد فشارهای عصبی در تحقیق به سه دسته ع ...

چکیده ندارد.

این تحقیق با روش مصاحبه حضوری با کارشناسان و مجریان "جهادسازندگی " انجام گرفته است .هدف از انجام این تحقیق تعیین وضعیت و تاثیر برنامه تلویزیونی جهاد سازندگی بوده وازجمع نظریات این نتایج بدست آمد که برنامه "جهاد سازندگی " باید بر واقعیتها محرومیتها و نیازهای روستائیان تاکید کرده و از حاشیه رفتن ، تکرار و مصاحبه های طولانی اجتناب کند. ...

هدف از تهیه این گزارش تعیین میزان بیننده تلویزیونی جهاد سازندگی است تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که: -1 89 درصد از کل جامعه مورد بررسی برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌کنند که عامل سن و سواد موثر است . -2 میزان بیننده تلویزیون در شب پخش برنامه جهاد سازندگی 31 درصد عنوان شده است . -3 میزان پاسخگویی که تمام قسمتهای برنامه جهاد سازندگی را دیده‌اند 2 درصد عنوان شده است . -4 میزان پاسخگویانیکه از پخش برنامه جهاد سازندگی اطلاع دارند 74 درصد بوده که گروه سنی 20 تا 29 سال ...

طرح تدوین تاریخ و فرهنگ جهاد سازندگی خراسان پس از تصویب در شورای هماهنگی استان، در گروه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی خراسان آغاز شد. روش کار، روش اسنادی و مصاحبه بوده است. چون فاصله زمانی ایجاد شده عامل مهمی در کم رنگ شدن تصویر آن دوران برای نسل امروز می باشد: لذا در این اثر سعی شده است روایت از زبان عناصر شکل دهنده آن بیان شود و بدیهی است که این عناصر بیش از هرکس دیگری صلاحیت بیان قصه خودشان را دارند و راویانی که در دل آن حضور داشته اند و در آن نقش آفرینی کرده اند. هر فصل ب ...

چکیده ندارد.
 
این طرح عمدتاً بدنبال آن است تا بداند روستائیان استان آذربایجان غربی به چه مقدار و کیفیتی از برنامه های رادیویی جهاد سازندگی استان بهره مند هستند یعنی آیا برنامه های پخش شده مطابق با خواستها و نیازهای ایشان می باشد؟ آیا روستائیان فرصت و علاقه برای شنیدن برنامه های مذکور دارند؟ محتوای برنامه ها تا چه حد در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی مناطق روستایی طراحی شده است؟ آیا رادیو می تواند بعنوان یک گزینه خوب جهت انتقال پیام به روستائیان مطرح شود اگر چنین نیست پس چگونه می توا ...

این پژوهش که موضوع آن بررسی تطبیقی شیوه‌های مشارکت کارکنان در فرایند نظارت از دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. از نوع تحلیلی است . گرچه این پژوهش به منظور اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد، تنظیم شده است . اما از بعد کاربردی هدف آن ارائه راهکاری مناسی برای پر کردن خلاء نظارتی موجود در سازمان جهاد سازندگی استان از طریق جلب مشارکت کارکنان در فرآیند نظارت است . جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد سازندگی شهر ...