عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفع نیاز آزمایشگاه های جنین شناسی وبافت شناسی درخصوص دسترس به لام های میکروسکوپی که درصورت فقدان آنها،آزمایشگاه های مربوطه قابل اجرا نیستند وازآنجاکه این ابزار درقبال پرداخت ارز،ازکشورهای خارجی خریداری میشد،ضرورت اجرای این طرح را توجیه مینمود. ...

بطور کلی سطح توسعه هر جامعه‌ای همبستگی کامل با سطح آموزش و پژوهش آن جامعه خواهد داشت در این راستا به منظور افزایش کیفیت سطح آموزش توجه به تولید صنایع آموزشی و کمک آموزش حائز اهمیت بسیار است . در بسیاری از دروس علوم‌تجربی از جمله زیست‌شناسی و به خصوص در مباحثی مثل جنین‌شناسی عملی تجهیزات آموزشی (نمونه‌های میکروسکوپی - اسلاید و...) می‌تواند در کسب تجربه و یادگیری مطالب نقش و اهمیت بسزائی داشته باشد. بطوریکه اساسا اینگونه صنایع اساس قابل لمس را برای آموزش و تفکر و ایجاد مفاهیم ن ...

سقط جنین درگوسفند وبز سالانه خسارات هفتگی به دامداری واقتصاد کشور واردمیسازد. برای یافتن علت و همچنین پیداکردن روش قاطعی برای مبارزه وریشه کنی آن عملیات زیرباید انجام گیرد-1: مراجعه بدامداریها وبرداشت نمونه های لازم درفصل زایش -2 مطالعه مرفولژکی وتغییرات پاتولژیکی جنین وجفت سقط شده -3 مطالعه هیستوپاتولژیکی نسوج جنین وجفت سقط شده -4 مطالعه سقط جنین ازنظر ویروسی - میکربی -انگلی وقارچی -5 استفاده ازروش پادگنهای درخشان برای تاکید تشخیص -6 تعیین روش مطمئن وسریع برای مبارزه وکنترل ...

با توجه به کمبودی که در ارتباط با برنامه عملی آزمایشگاه جنین‌شناسی حس گرید طرح فوق‌الذکر پیشنهاد گردیده شد. و هدف نهائی از انجام این طرح تهیه یک مجموعه آموزشی عملی متشکل از اسلایدهای پردرگنور - اسلایدهای میکروسکپی - فیلم ویدئو در مورد هزار مسائلی که با مباحث جنین‌شناسی عمومی ارتباط دارند. بنابراین این تجهیزات آموزشی به عنوان نمونه‌های میکروسکپی اسلاید و فیلم در کسب تجربه و یادگیری مطالب این درس نقش و اهمیت بسزائی خواهند داشت . بطوریکه اساسا اینگونه صنایع اساسی قابل لمسی را بر ...

در این طرح با استفاده از روش هیستوتکنیک برشهائی از اسپرم ، تخمدان و بیضه ماهی ، قورباغه ، کبوتر ، موش و خوکچه هندی و نیز از مراحل مختلف سیر تکاملی جنینی قورباغه و پرنده که شامل مراحل تسهیم ، بلاستولا ، گاسترولا و نورولاسیون و لاروهای 3-12 میلی متری قورباغه لام تهیه شده است . و نیز از جنین جوجه پس از انکوپاسیون تخم مرغ نطفه دار در ساعات مختلف 18،24،33،48 ساعته و 55، 72،96 ساعته برشهای طولی و عرضی و لامهای Wholemount تهیه شده است . ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
صفات | 
جنین | 
تکامل | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

از سلول تخم طی مراحل مختلف رشد و نمو موجودی کامل ایجاد می‌گردد.مراحل طی شده بسیار حساس و تدریجی بوده و هر یک دارای ویژگی خاص خود می‌باشد که از جنین‌شناسی Toxicology اهمیت زیادی دارد. یکی از این مراحل شکل‌گیری استخوانها در دوران جنین‌شناسی می‌باشد. که در این طرح با استفاده از رنگ‌آمیزی مخصوص استخوان ، مراحل مختلف شکل‌گیری و تکامل استخوانها در جنین موش تحت بررسی قرار می‌گیرد که تاکنون در ایران انجام نگرفته است . لازم به ذکر است موشهای مادر تحت کنترل روزانه باز شده و رشد استخوان ...

در حال حاضر تعداد کسانی که بر روی مراحل اولیه رشد جنین تحقیق می‌کنند تقریبا" با تعداد افرادی که در زمینه کاربردهای دامپروری تکنولوژی جنین مشغول به تحقیق هستند برابر است . همچنین تعداد پژوهشگرانی که در رابطه با کاربردهای این تکنولوژی در انسان کار می‌کنند به سرعت در حال افزایش است . پیش‌بینی می‌شود که فعالیت در تمام این زمینه‌ها در سطحی جهانی برای دست کم 50 سال آینده روندی فزاینده داشته باشد. اما منحنی رشد کاربردهای دامپروری این تکنولوژی بعد از 50 سال ثابت خواهد شد. پیشرفتهای خ ...